Subject Count
Duitsland 325
duitsland 10
Duitsland; culturele geschiedenis; nieuwe tijd; schoolwezen 1
Duitsland; culturele geschiedenis; nieuwe tijd; universiteiten 1
Duitsland; culturele geschiedenis; nieuwe tijd; varia 1
Duitsland; culturele geschiedenis; samenvattende overzichten 1
Duitsland; economie; economische politiek; algemeen 1
Duitsland; economische geschiedenis; samenvattende overzichten, industralisatie 3
Duitsland; geschiedenis der sociale toestanden, bewegingen, organisaties en ideeën; de 18e tot 20e eeuw; agrarische kwestie; samenvattende overzichten 1
Duitsland; geschiedenis der sociale toestanden, bewegingen, organisaties en ideeën; de 18e tot 20e eeuw; christelijk-sociale beweging; Naumann 1
Duitsland; geschiedenis der sociale toestanden, bewegingen, organisaties en ideeën; de 18e tot 20e eeuw; communisme; secundaire literatuur, congresverslagen, algemene propaganda, pers en propaganda, Internationale Arbeiterhilfe, Internationale Rote Hilfe, jeugd en opvoeding, vakbondspolitiek, KAPD, personen 2
Duitsland; geschiedenis der sociale toestanden, bewegingen, organisaties en ideeën; de 18e tot 20e eeuw; de oppositie vóór 1848, Vormärz; bronnen 1
Duitsland; geschiedenis der sociale toestanden, bewegingen, organisaties en ideeën; de 18e tot 20e eeuw; de oppositie vóór 1848, Vormärz; politici, schrijvers, dichters 3
Duitsland; geschiedenis der sociale toestanden, bewegingen, organisaties en ideeën; de 18e tot 20e eeuw; De Revolutie van 1848; revolutionaire bewegingen; Pruisen; andere gebieden 1
Duitsland; geschiedenis der sociale toestanden, bewegingen, organisaties en ideeën; de 18e tot 20e eeuw; De Revolutie van 1848; revolutionaire bewegingen; varia, andere gebieden 1
Duitsland; geschiedenis der sociale toestanden, bewegingen, organisaties en ideeën; de 18e tot 20e eeuw; De Revolutie van 1848; samenvattende overzichten 1
Duitsland; geschiedenis der sociale toestanden, bewegingen, organisaties en ideeën; de 18e tot 20e eeuw; de revolutie van 1918; leidende personen; R. Luxemburg 1
Duitsland; geschiedenis der sociale toestanden, bewegingen, organisaties en ideeën; de 18e tot 20e eeuw; de revolutie van 1918; revolutionary movements; bewegingen in het binnenland 1
Duitsland; geschiedenis der sociale toestanden, bewegingen, organisaties en ideeën; de 18e tot 20e eeuw; de revolutie van 1918; varia 1
Duitsland; geschiedenis der sociale toestanden, bewegingen, organisaties en ideeën; de 18e tot 20e eeuw; geschiedenis en theorie der sociale kwestie, algemeen; 19e en 20e eeuw 1
Duitsland; geschiedenis der sociale toestanden, bewegingen, organisaties en ideeën; de 18e tot 20e eeuw; sociale wetgeving en overheidszorg; ongevallenverzekering 1
Duitsland; geschiedenis der sociale toestanden, bewegingen, organisaties en ideeën; de 18e tot 20e eeuw; sociale wetgeving en overheidszorg; samenvattende overzichten 1
Duitsland; geschiedenis der sociale toestanden, bewegingen, organisaties en ideeën; de 18e tot 20e eeuw; socialisme; samenvattende overzichten 1
Duitsland; geschiedenis der sociale toestanden, bewegingen, organisaties en ideeën; de 18e tot 20e eeuw; socialisme; socialistische beweging; de sociaaldemocratie; geschiedenis en organisaties; samenvattende overzichten 1
Duitsland; geschiedenis der sociale toestanden, bewegingen, organisaties en ideeën; de 18e tot 20e eeuw; socialisme; socialistische theorie; Algemeen 2
Duitsland; geschiedenis der sociale toestanden, bewegingen, organisaties en ideeën; de 18e tot 20e eeuw; socialisme; socialistische theorie; Ferdinand Lasalle; biografieën 1
Duitsland; geschiedenis der sociale toestanden, bewegingen, organisaties en ideeën; de 18e tot 20e eeuw; socialisme; socialistische theorie; Karl Marx; afzonderlijke geschriften 2
Duitsland; geschiedenis der sociale toestanden, bewegingen, organisaties en ideeën; de 18e tot 20e eeuw; socialisme; socialistische theorie; Karl Marx en Friedrich Engels; de leer van Marx; economie; algemeen 1
Duitsland; geschiedenis der sociale toestanden, bewegingen, organisaties en ideeën; de 18e tot 20e eeuw; socialisme; socialistische theorie; Karl Marx en Friedrich Engels; de leer van Marx; varia 1
Duitsland; geschiedenis der sociale toestanden, bewegingen, organisaties en ideeën; de 18e tot 20e eeuw; socialisme; socialistische theorie; socialisme en godsdienst 1
Duitsland; geschiedenis der sociale toestanden, bewegingen, organisaties en ideeën; de 18e tot 20e eeuw; socialisme; socialistische theorie; vrienden en volgelingen van Marx, Engels en Lassalle;A. Bebel 1
Duitsland; geschiedenis der sociale toestanden, bewegingen, organisaties en ideeën; de 18e tot 20e eeuw; socialisme; socialistische theorie; vrienden en volgelingen van Marx, Engels en Lassalle; F. Mehring 1
Duitsland; geschiedenis der sociale toestanden, bewegingen, organisaties en ideeën; de 18e tot 20e eeuw; socialisme; socialistische theorie; vrienden en volgelingen van Marx, Engels en Lassalle; K. Kautsky 1
Duitsland; geschiedenis der sociale toestanden, bewegingen, organisaties en ideeën; de 18e tot 20e eeuw; vakbeweging; moderne (Freie) vakbeweging 1
Duitsland; kerkgeschiedenis; Reformatie en Contrareformatie; personen 1
Duitsland; kerkgeschiedenis; tijd na de Reformatie 1
Duitsland; kerkgeschiedenis; vóór 1500 1
Duitsland; plaatselijke geschiedenis 1
Duitsland; politieke geschiedenis en theorie; 16e en 17e eeuw; varia 1
Duitsland; politieke geschiedenis en theorie; 18e eeuw revolutie en restauratie; Pruissen-Duitsland tussen 1789 en 1815; leidende figuren 2
Duitsland; politieke geschiedenis en theorie; 18e eeuw revolutie en restauratie; Pruissen-Duitsland tussen 1789 en 1815; Pruisisch- Duitsche toestanden 3
Duitsland; politieke geschiedenis en theorie; 19e en 20e eeuw; biografieën 8
Duitsland; politieke geschiedenis en theorie; 19e en 20e eeuw; de oostelijke zone, Deutsche Demokratische Republik en voormalige DDR- gebieden; economische politiek; nationalisatie, planeconomie 1
Duitsland; politieke geschiedenis en theorie; 19e en 20e eeuw; de Republiek van Weimar; binnenlandse politiek; binnenlands bestuur 1
Duitsland; politieke geschiedenis en theorie; 19e en 20e eeuw; de Republiek van Weimar; binnenlandse politiek; het leger en vloot 1
Duitsland; politieke geschiedenis en theorie; 19e en 20e eeuw; de Republiek van Weimar; buitenlandse politiek; varia 1
Duitsland; politieke geschiedenis en theorie; 19e en 20e eeuw; de Republiek van Weimar; buitenlandse politiek; wapenstilstand en Versailles 1
Duitsland; politieke geschiedenis en theorie; 19e en 20e eeuw; de strijd om de grondwet in Pruisen 1
Duitsland; politieke geschiedenis en theorie; 19e en 20e eeuw; de Westelijke zones, Bundesrepublik Deutschland, herenigd Duitsland na 3 oktober 1990; de partijen; CDU, CSU 1
Duitsland; politieke geschiedenis en theorie; 19e en 20e eeuw; Duitse grensgebieden; samenvattende overzichten 1
Duitsland; politieke geschiedenis en theorie; 19e en 20e eeuw; Duitsland in de Eerste Wereldoorlog; bronnen 1
Duitsland; politieke geschiedenis en theorie; 19e en 20e eeuw; Duitsland in de Eerste Wereldoorlog; varia 2
Duitsland; politieke geschiedenis en theorie; 19e en 20e eeuw; Duitsland in de Eerste Wereldoorlog; verloop van de oorlog, oorlogspolitiek 4
Duitsland; politieke geschiedenis en theorie; 19e en 20e eeuw; het Derde Rijk; culturele politiek; Wetenschappen 1
Duitsland; politieke geschiedenis en theorie; 19e en 20e eeuw; het Duitse parlementarisme van 1850 - 1933; het parlementaire stelsel, kiesrecht enz 1
Duitsland; politieke geschiedenis en theorie; 19e en 20e eeuw; het Duitse parlementarisme van 1850 -- 1933; partijen en parlementaire groepen; Zentrumspartei 1
Duitsland; politieke geschiedenis en theorie; 19e en 20e eeuw; het Duitse parlementarisme van 1850 - 1933; samenvattende overzichten 1
Duitsland; politieke geschiedenis en theorie; 19e en 20e eeuw; tijd vóór 1848 1
Duitsland; politieke geschiedenis en theorie; 19e en 20e eeuw; van de Frans-Duitse oorlog tot de wereldoorlog; binnenlandse politiek, sociale politiek 1
Duitsland; politieke geschiedenis en theorie; 19e en 20e eeuw; van de Frans-Duitse oorlog tot de wereldoorlog; buitenlandse politiek 2