Title Author Format Year of Publication Count
Zeszyty naukowe (Akademia Ekonomiczna w Krakowie).   Print
Journal
1975 1
Zeszyty naukowe Akademii Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Geologia.   Print
Journal
1956 1
Zeszyty naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej. Geodezja   Print
Journal
1956 1
Zeszyty naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Geodezja.   Print
Journal
1970 1
Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Geologia   Journal
E-Resource
1
Zeszyty naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, nafta, gaz   Journal
E-Resource
1
Zeszyty naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Geodezja.   Print
Journal
1956 1
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie   Journal
E-Resource
1
Zeszyty naukowe: Ceramika.   Print
Journal
1956 1
Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Studia z Nauk Społecznych   Journal
E-Resource
1
Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług   Journal
E-Resource
1
Zeszyty naukowe: Elektryfikacja i mechanizacja górnictwa i huthictwa.   Print
Journal
1954 1
Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia   Journal
E-Resource
1
Zeszyty naukowe. Geodezja.   Print
Journal
1956 1
Zeszyty naukowe: Górnictwo.   Print
Journal
1954 1
Zeszyty naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego.   Print
Journal
1974 1
Zeszyty naukowe: Metalurgia i odlewnictwo.   Print
Journal
1954 1
Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie   Journal
E-Resource
1
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie (Gliwice)   Journal
E-Resource
1
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze   Journal
E-Resource
1
Zeszyty naukowe: Rozprawy.   Print
Journal
1961 1
Zeszyty naukowe. Sekcja językoznawstwa.   Print
Journal
1959 1
Zeszyty naukowe. Seria 3, Nauki ekonomiczne.   Print
Journal
1962 1
Zeszyty naukowe. Seria A, Nauki społeczne.   Print
Journal
1955 1
Zeszyty naukowe. Seria B.   Print
Journal
1956 1
Zeszyty naukowe (Śląski Instytut Naukowy)   Journal 1
Zeszyty Naukowe. Studia Administracyjne   Journal
E-Resource
1
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki   Journal
E-Resource
1
Zeszyty Naukowe. Transport   Journal
E-Resource
1
Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych   Journal
E-Resource
1
Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Gdański. Prawo   Journal
E-Resource
1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie   Journal
E-Resource
1
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.   Print
Journal
1955 1
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLOńSKIEGO. PRACE ARCHEOLOGICZNE   Journal
E-Resource
1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne   Journal
E-Resource
1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne   Journal
E-Resource
1
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historyczne   Journal
E-Resource
1
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace informatyczne.   Print
Journal
1985 1
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej.   Print
Journal
1973 1
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia religiologica.   Print
Journal
1977 1
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia religiologica   Print
Journal
1977 1
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódziego. Nauki humanistyczno-społezcne   Print
Journal
1975 1
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego: Nauki matematyczno-przyrodnicze   Print
Journal
1975 1
Zeszyty naukowe, Uniwersytetu Łódzkiego, seria 1: Nauki humanistyczno społeczne.   Print
Journal
1955 1
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria 2, Nauki matematyczno-przyrodnicze.   Print
Journal
1955 1
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria II, Nauki matematyczno-przyrodnicze   Print
Journal
1975 1
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne.   Print
Journal
1957 1
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCAWIU   Journal
E-Resource
1
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCLAWIU   Journal
E-Resource
1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu - Rolnictwo   Journal
E-Resource
1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie   Journal
E-Resource
1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo   Journal
E-Resource
1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia   Journal
E-Resource
1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki   Journal
E-Resource
1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu   Journal
E-Resource
1
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej   Journal
E-Resource
1
Zeszyty naukowe. Zeszyt specjalny   Print
Journal
1
Zeszyty poeticke.   Print
Book
Multiple dates 2
Zeszyty poetyckie /   Print
Book
1977 1
Zeszyty Pracy Socjalnej   Journal
E-Resource
1