Title Author Format Year of Publication Count
SMU law review   Journal
E-Resource
1
SMU law review.   E-Resource
Print
Journal
Book
Multiple dates 2
SMU science and technology law review   E-Resource
Journal
Multiple dates 2
SMU science and technology law review.   E-Resource
Journal
1997 1
Smuainte ar Árainn / Farrelly, Agnes Book
E-Resource
1902 1
Smuaintean cudthromacha, mu bhas agus fhulangas ar Slanui'-fhir, le Mr. Do'nall Caimbeul, Ministeir an t Soisgeil an Cille-Mhi'cheil. Air an tiundadh gu Gailig Albannuich, le D. MacPhairlain, A.M. Campbell, Daniel, 1665-1722 E-Resource
Book
1800 1
Smuaintean cudthromacha, mu bhas agus fhulangas ar Slanui'-fhir, le Mr. Do'nall Caimbeul, Ministeir an t Soisgeil an Cille-Mhi'cheil. Air an tiundadh gu Gailig Albannuich, le D. MacPhairlain, A.M Campbell, Daniel, 1665-1722 Microform
Print
Book
1800 1
Smuaintin cudthromach, mu bhas agus fhulangas ar Slanui'-fhir, le Mr. Do'nall Caimbeul, Ministeir an t Soigeil an Cille-Mhi'cheil. Air an tiundadh gu Gailig Albannuich, le D. MacPhairlain, A.M Campbell, Daniel, 1665-1722 E-Resource
Book
1786 1
En smuck gammel Vise, om en Ridder ved Naffn Danyser, der vaar i Fru Venus Bierg, i huilcken wi maa see, huad skade wkyskhed fører met sig, Thi saadan blind, oc staalen kierlighed haffuer altid sorrig ved Enden. H. C. D. L. M. I., A. V. O. Anon E-Resource
Book
1580 1
En [s]muck lystig Historie, Om den berømmelige Ridder oc Heldt Her Viegoleis med Guld Hiulet, hvorledis hand veldelig offvervant den stercke Kempe oc Hedning Roas af Glois, med flere hans Ridderlige Gierninger. som tilforn ey haffver været paa Danske, men nu nyligen en hver kierhafvende til tidsfordrif ofversat aff det Tydske Sprock udi dette Aar. Anon E-Resource
Book
1656 1
En smuck Ny Vijse, Huorledis Sandhed oc løgen stride tilsammen. nu Nyligen sammenskreffuen, aff S.L.K. Oc skenckt Erlige oc Gudfryctige Møer oc Piger vdi Nykiøbing, til Nyt Aars gaffue, Gud giffue alle Erlige Gudfryctige Mand oc Quinde, Vng oc Gammel et fredsommelig glædeligt Lycksaligt Nyt Aar, ved Jesum Christum vor Herre, Amen. Kand siungis met den Tone, Jeg leggis i Jorden i en Blee, etc. eller som, Allene paa Gud set haab oc lid, etc. Siungis met. Anon E-Resource
Book
1637 1
En smuck ny Vise Huorledis en fattige Synder beklager sig oc Raaber til Gud Herren at hand vilde opholde oc styrcke hans Tro indtil enden oc beder Gud om et saligt Ende fra denne Verden. Oc kand Siungis Lige som, Jeg ligger her udi stor Elende berøffuet fra mine fem Sinde. Dictet oc sammen skreffuet Aff Lauritz Lauritzsøn Kock som har sat i Fengsel lang sommelige tid Anno 1646 den 20.October. Kock, Lauritz Lauritzsøn E-Resource
Book
1647 1
En smuck Ny Vise, om Christi Naade oc Barmhiertighed, Huilcken en Arm fattig Synder kand trøste sig met, at Jesus vil icke forskiude hannem for sine Synders skyld, men tage hannem til Naade, om hand setter Tro oc Haab tilhannem : Stencket Erlig, Viss oc velfornumstig Christoffer Rasmussen Kon. Mayt.: Slotzcriffuer paa Helsingborg Slot, til it tacknemmeligheds tegn for mange beuiste velgierninger. aff Peder Mickelsen ... 1585 ; Oc kand siungis som, Paa Jorden kand ingen større plage være. Anon E-Resource
Book
1585 2
En smuck oc meget nyttelig Børne Tuct, / Culmann, Leonhard, 1498?-1562 E-Resource
Book
1559 1
En smuck oc meget nyttelig Børne Tuct,      
En smuck Vijse, Om Moyses Lijff oc Leffnet, korteligen aff den Hellige Skrifft samlit: Synges som di hellige Tre Kongers Vijse. Anon E-Resource
Book
1643 1
Smudge. Peterson, Oscar, 1925-2007 LP
Audio
Music recording
1976 1
Smudging. Wakoski, Diane Print
Book
1972 1
Smudgy and lossy / Myers, John Print
Book
2018 1
The smug bridegroom / Hamberger, Robert, 1957- Print
Book
2002 1
The smug citizen. Gorky, Maksim, 1868-1936 Book
E-Resource
1906 1
Smug citizen. Gorky, Maksim, 1868-1936 Book
E-Resource
1906 1
Smug citizen Gorky, Maksim, 1868-1936 Print
Book
1906 1
The smug citizen; scenes in the house of Bezsemenov, a dramatic sketch in four acts. Tr. by Edwin Hopkins. Gorky, Maksim, 1868-1936 Book
E-Resource
1906 1
The smug citizen : scenes in the house of Bezsomenov, a dramatic sketch in four acts / Gorky, Maksim, 1868-1936 Print
Book
1906 1
The Smug gu Drel rdzoṅ version of the Tibetan Gesar epic.   Print
Book
1983 1
The smug minority. Berton, Pierre, 1920-2004 Print
Book
1968 1
Smuga blasku / Prorok, Leszek Print
Book
1982 1
Smuga swiatła / Jastrun, Mieczysław, 1903-1983 Print
Book
1983 1
Smugging pathology in Iran Bahrāmī, Muḥsin Print
Book
2006 1
Smuggled Chinese : clandestine immigration to the United States / Chin, Ko-lin Print
Book
1999 1
Smuggled in potato sacks.   E-Resource
Print
Book
2011 1
Smuggled in potato sacks.   E-Resource
Print
Book
2011 1
Smuggled in potato sacks : fifty stories of the hidden children of the Kaunas Ghetto /   E-Resource
Print
Book
2011 1
Smuggled in potato sacks : fifty stories of the hidden children of the Kaunas Ghetto /   E-Resource
Print
Book
2011 1
Smuggled Tobacco Prevention Act of 2008   U.S. Federal Government Document
Book
E-Resource
Print
2009 4
The smuggler / Tybout, Ella Middleton Book
E-Resource
1907 1
Smuggler O'Sullivan, Richard Book
E-Resource
1880 1
Smuggler. Multiple authors Book
E-Resource
Print
Multiple dates 6
The smuggler : a favorite song sung by Mr. Incledon in his new entertainment called Hospitality / Davy, John, 1763-1824 Music score
Print
1811 1
The smuggler; a tale. Banim, John, 1798-1842 Book
E-Resource
1831 1
The smuggler : a tale / Multiple authors Book
E-Resource
Print
Multiple dates 5
The smuggler a tale / Banim, John, 1798-1842 E-Resource
Book
1831 1
The smuggler. A tale. James, G. P. R. (George Payne Rainsford), 1801?-1860 Book
E-Resource
1868 1
Smuggler and the dwarf. Old Sailor, 1790-1846 Book
E-Resource
1839 1
The smuggler chief. Aimard, Gustave, 1818-1883 Print
Book
1877 1
Le smuggler d'Ambleteuse / Castille, Hippolyte, 1820-1886 Book
E-Resource
1843 1
Smuggler d'Ambleteuse. Castille, Hippolyte, 1820-1886 Book
E-Resource
1843 1
The smuggler hero : a story / Aimard, Gustave, 1818-1883 Print
Book
1877 1
Smuggler John Rattenbury and his adventures in Devon, Dorset and Cornwall 1778-1844 : (including Memoirs of a smuggler, 1837) / Hathaway, Eileen Print
Book
1994 1
Smuggler king; or, The foundling of the wreck. Prest, Thomas Peckett Book
E-Resource
1844 1
The smuggler king, or, The foundling of the wreck : a nautico domestic romance / Prest, Thomas Peckett E-Resource
Book
1844 1
The smuggler king, or, The foundling of the wreck a nautico domestic romance /      
The smuggler king; or, The foundling of the wreck. A nautico domestic romance. Prest, Thomas Peckett Book
E-Resource
1844 1
The smuggler king! or, The rovers of the Antilles an ocean romance / Hazel, Harry, 1814-1889 E-Resource
Book
1855 1
Smuggler nation. Andreas, Peter, 1965- E-Resource
Book
2013 1
Smuggler nation : how illicit trade made America / Andreas, Peter, 1965- Print
Book
E-Resource
2013 2
The smuggler of Kings' Cove. Cobb, Sylvanus, 1823-1887 Book
E-Resource
1896 1
Smuggler of Kings' Cove. Cobb, Sylvanus, 1823-1887 Book
E-Resource
1896 1
The smuggler of King's cove; or, The old chapel mystery, Cobb, Sylvanus, 1823-1887 Book
E-Resource
1896 1