Title Count
Türk Dil Kurumu yayınları 311
Türk Dil Kurumu Yayınları 6
Türk Dil kurumu yayınları 1
(Türk Dil Kurumu yayınları, 332) 1
Türk Dil Kurumu yayınları ; 342/1, 342/2 1
Türk Dil Kurumu yayınları, 449 1
Türk Dil Kurumu yayınları ; 529 1
Türk Dil Kurumu yayınları ; 542. Türk yazarları dizisi 1
Türk Dil Kurumu yayınları ; 549. Sözlük Bilim ve Uygulama Kolu yayınları 1
Türk Dil Kurumu yayınları Atatürk dizisi 2
Türk Dil Kurumu yayınları D. II 1
Türk Dil Kurumu yayınları Gramer Bilim ve Uygulama Kolu yayınları 9
Türk Dil Kurumu yayınları TDK tanıtma yayınları Açık oturumlar dizisi 1
Türk Dil Kurumu yayınları TDK tanıtma yayınları Çeşitli konular dizisi 2
Türk Dil Kurumu yayınları Türk dünyası destanlarının tespiti, Türkiye Türkçesine aktarılması ve yayınlanması projesi 4
Türk Dil Kurumu yayınları Türk yazarları dizisi 1
Türk Dil Kurumu yayınları Türkçeye emek verenler dizisi 3
Türk Dil Kurumu yayınları Türkiye Türkçesi sözlükleri projesi 3
Türk Dil Kurumu yayınları Türkiye Türkçesi sözlükleri projesi Eski sözlükler dizisi 3
Türk Dil Kurumu yayınları Türkiye Türkçesi ve tarihî devirler yazi dilleri gramer projesi 4
Türk Dil Kurumu yayınları Türkiye Türkçesi ve tarihı̂ devirler yazı dilleri gramerleri projesi 1
Türk Dil Kurumu yayınları Türklük bilimi çeviri projesi 1
Türk Dil Kurumu yayınları Yeni Türk edebiyatı kaynak metinleri dizisi 3
Türk Dil Kurumu yayınlarından 26
Türk Dil Kurumu Yayınlarından 1
Türk dil Kurumu Yayınlarından - Sayi 1
Türk Dil Kurumu yayınlarından, sayı 1969 1
Türk Dil Kurumu yayınlarından, sayı 239, 244, 253 1
Türk Dil Tetkikler Cemiyeti azasindan 1
Türk Dil ve Edebiyatı Enstitüsü 1
Türk dili araştırmaları 1
Türk dili araştırmaları (Dergâh Yayınları (Firm)) 1
Türk dili dizisi 2
Türk dili dizisi (Fakülte Kitabevi) 1
Türk dili incelemeleri 6
Türk dili tarihinin temel sorunları 2
Türk Dili ve Araştırmaları Enstitüsü ; 7 1
Türk dili ve dilbilimi 3
Türk Dili ve Edebiyarları Bölümü yayınları 1
Türk Dili ve Edebiyati Araştirmalari Enstitüsü 1
Türk Dili ve Edebiyati Bölümü 1
Türk dili ve edebiyati enstitüsü 1
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü yayınları 2
Türk dili ve edebiyatı dizisi 1
Türk Dili ve Edebiyatı. Doktora tezi 1
Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsü neşriyati 1
Türk dili ve edebiyatı kaynak kitaplar dizisi 1
Türk Dili ve Edebiyatı serisi 1
Türk Dili ve edebiyatı serisi ; 11 1
Türk dili ve edebiyatı serisi ; no. B1-1-2 1
Türk Dili ve Edebiyatı yayınları 9
Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi 1
Türk Dili ve Edebiyatları Bölümü yayınları 2
Türk diline emek verenler dizisi 2
Türk Dill ve Edebiyatı Enstitüsü 1
Türk dilleri 2
Türk dilleri araştırma dizisi 1
Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi 1
Türk dilleri araştırmaları dizisi 15