Call Number Title Count
Z8.I82 V4627 2009 The books of Venice / 1
Z8.I82 V464 2018 Hinter dem Pergament, die Welt : der Frankfurter Kaufmann Peter Ugelheimer und die Kunst der Buchmalerei im Venedig der Renaissance / 1
Z8.J3 A886 1999 Association Internationale de Bibliophilie : XXIe congrès, Kyoto, Osaka, Tokyo,1999 : actes et communications = International Association of Bibliophiles : XXIth Congress, Kyoto, Osaka, Tokyo, 1999 : transactions / 1
Z8.J3H550 1987 The art of the Japanese book / 1
Z8.J3 H62 1988 Hon no hanashi / 1
Z8.J3 K67 1998 The book in Japan : a cultural history from the beginnings to the nineteenth century / 1
Z8.J3 K67 2001 The book in Japan : a cultural history from the beginnings to the nineteenth century / 1
Z8.J3S25 2006 Shōusō shomotsu zuihitsu / 1
Z8.J3U48 2013 Edo no bunjin gajin / 1
Z8.K6K86 1955 Chosŏn sŏjihak kaegwan / 1
Z8.K6Y53 2012 Chosŏn sŏjŏk Ilbon kyoryusa : Ilbon ŭi Chosŏn sŏjŏk yakt'alsa / 1
Z8.L29 Print culture through the ages : essays on Latin American book history / 1
Z8.L29J640 1988 The book in the Americas : the role of books and printing in the development of culture and society in colonial Latin America : catalogue of an exhibition / 1
Z8.L29M370 1986 El libro en hispanoamérica : origen y desarrollo / 1
Z8.L38 E45 2019 El libro y sus circunstancias : in memoriam Klaus D. Vervuert / 1
Z8.L5B6 Senuju̜lietuvišku̜knygu̜istorija. 1
Z8.M6 D45 2016 De la piedra al pixel : reflexiones en torno a las edades del libro / 1
Z8.M6 G73 2017 Libros / 1
Z8.M6T67 1987 Breve historia del libro en México / 1
Z8.M6T67 1990 Breve historia del libro en México / 1
Z8.M6T69 El libro en México = Das Buch in Mexico / 1
Z8.M62P84 2012 Miradas a la cultura del libro en Puebla : bibliotecas, tipógrafos, grabadores, libreros y ediciones en la época colonial / 1
Z8.M628 H57 2013 The history of the book in the Middle East / 1
Z8.M63 B66 1995eb The book in the Islamic world : the written word and communication in the Middle East / 1
Z8.M63B660 1995 The book in the Islamic world : the written word and communication in the Middle East / 1
Z8.M65K5650 1986 Bratstva zhivye rodniki : kniga v Moldavii XVII-nachala XIX vv. (istoriko-knigovedcheskiĭ ocherk) / 1
Z8.N4 Image, Knife, and Gluepot : Early Assemblage in Manuscript and Print / 1
Z8.N4G860 1990 The Dutch and their books in the manuscript age / 1
Z8.N4M530 1984 Middeleeuwse boeken en teksten uit Oost-Nederland : een bundel studies / 1
Z8.N4 N49 2006 New perspectives in book history : contributions from the Low Countries / 1
Z8.N4O570 1987 Ontsluiting van middeleeuwse handschriften in de Nederlanden : verslag van studiedagen gehouden te Nijmegen, 30-31 maart 1984 / 1
Z8.N4P76 2018 Metamorfose : typografische evolutie van het handgedrukte boek in de Zuidelijke Nederlanden, 1473-1541 / 1
Z8.N4 R83 2019 Image, knife, and gluepot : early assemblage in manuscript and print / 1
Z8.N42 S4456 2013 Catalogue of medieval manuscripts and incunabula at Huis Bergh Castle in 's-Heerenberg / 1
Z8.N46Q2 Quaerendo. 1
Z8.N49B66 2000 A book in the hand : essays on the history of the book in New Zealand / 1
Z8.O75H58 2013 The history of the book in South Asia / 1
Z8.P4C79 Incunables peruanos y estudios bibliográficos / 1
Z8.P5 J87 2008 Tagalog bestsellers of the twentieth century : a history of the book in the Philippines / 1
Z8.P6B35 1985 Badania źródłowe / 1
Z8.P6B49 Bibliologia. 1
Z8.P6B58 Staropolski świat książek / 1
Z8.P6B59 1990 Books in Poland : past and present / 1
Z8.P6B61 Studia bibliologiczne / 1
Z8.P6D27 Dawna książka i kultura : materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćset-lecia sztuki drukarskiej w Polsce / 1
Z8.P6K85 2009 Kultura książki i prasy polonijnej : dziedzictwo narodowe i światowe / 1
Z8.P6P378 1995 Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej / 1
Z8.P6P64 1991 Pogranicza / 1
Z8.P6P670 1984 Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej / 1
Z8.P6S78 Studia bibliologiczne. 1
Z8.P6W543 1985 Wiedza o dawnej książce : piśmiennictwo polskie ; katalog wystawy / 1
Z8.P6Z160 1991 Z badań nad dawną książką : studia ofiarowane profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin / 1
Z8.P62K25 2001 Książka w dawnym Królewcu Pruskim / 1
Z8.P62P79 2012 Dzieje książki w Przemyślu w okresie autonomii Galicji (1867-1914) / 1
Z8.P62S5547 1997 Książka na Śląsku w latach 1945-1956 : zarys problematyki / 1
Z8.P62S5548 1999 Książka na Śląsku w latach 1956-1989 : zarys problematyki / 1
Z8.P65S95 2010 Kultura piśmienna w Polsce średniowiecznej X-XII wiek / 1
Z8.P7 L52 2010 Libri separati : inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Bialorusi, Ukrainy i Litwy / 1
Z8.P7 L537 2013 Libri recogniti : nowe inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Finlandii = Novye inspirat͡sii dli͡a issledovaniĭ polʹskikh staropechatnykh izdaniĭ po bibliotekam Rossii, Belorussii, Ukrainy, Litvy i Finli͡andii / 1
Z8.P7P12 1962 Drukarze, ksiȩgarze i bibliofile krakowscy, 1750-1815. 1