Call Number Title Count
Z3308.L5M340 1989 Japanese women writers in English translation : an annotated bibliography / 1
Z3308.L5M43 A catalogue of jōrurihon (maruhon and yokahon) : in the Library of the School of Oriental and African Studies / 1
Z3308.L5M455 1996 Meijiki kankōbutsu shūsei, bungaku gengo sōmokuroku (JMSTC) / 1
Z3308.L5M4556 2018 Meiji Taishōki bungeisho sōmokuroku : shōsetsu, gikyoku, shiika, zuihitsu, hyōron, kenkyū / 1
Z3308.L5M56 2003 Zappai shiryō kaidai / 1
Z3308.L5N436 2011 Nihon bungaku kenkyū bunken yōran. Koten bungaku, 2005-2009 / 1
Z3308.L5N44 2015 Nihon bungaku kenkyū bunken yōran. Gendai Nihon bungaku. 2010-2014 / 1
Z3308.L5 N463 1982 Nihon bungakushi sankō shomoku risuto / 1
Z3308.L5N47855 1987 Shinagawa Tsutomu Bunko mokuroku. I, Tokubetsu shiryō hen / 1
Z3308.L5N47857 1991 Shioda Ryōhei bunko mokuroku. 1
Z3308.L5N4834 1992 Dazai Osamu Bunko mokuroku / 1
Z3308.L5N490 1977 Akutagawa Ryūnosuke bunko mokuroku / 1
Z3308.L5N490 1990 Nihon Kindai Bungakkan shozō shuyō zasshi mokuroku / 1
Z3308 .L5 N493 1978 Nomura kodō bunko gaiyō / 1
Z3308.L5 N494 1995 Inagaki Tatsurō Bunko mokuroku / 1
Z3308.L5N4944 1997 Nihon no sakka : dokusho annai, denki hen / 1
Z3308.L5N4948 2000 Nihon tōchiki Taiwan bungaku kenkyū bunken mokuroku / 1
Z3308.L5N495 1991 Nihon no shōsetsu zenjōhō 27/90 / 1
Z3308.L5N4963 Nihongo kyōiku bunken sakuin = Japanese language teaching index. 1
Z3308.L5N4964 Nihongo kyōiku gakkaishi, kikanshi keisai ronbun tō bunken ichiran : gakkai, kikanbetsu choshamei gojūon, arufabetto jun. 1
Z3308.L5 N5 1997 Senuma Shigeki Bunko mokuroku / 1
Z3308.L5N52116 1999 Hagiwara Sakutarō korekushon mokuroku / 1
Z3308.L5 .N52117 1986 Higuchi Ichiyō Korekushon mokuroku / 1
Z3308.L5 .N52125 1986 Ishikawa Takuboku, Toki Zenmaro Korekushon mokuroku / 1
Z3308.L5 N52126 2005 Kataoka Teppei korekushon mokuroku / 1
Z3308.L5 N52134 1988 Uno Kōji bunko mokuroku / 1
Z3308.L5 N52137 1990 Yoshida Seiichi bunko mokuroku / 1
Z3308.L5 N52138 1991 Yuasa Mitsuo shūshū Shinshisha Bunko mokuroku. 1
Z3308.L5N544 1990 Nihon hōgen kenkyū no ayumi. Bunken mokuroku : Tōj ̄Misao Sensei seitan 100-nen kinen / 1
Z3308.L5N546 1994 Nihon jinbutsu bunken sakuin. Bungaku, 80-90 / 1
Z3308.L5N55136 1989 Ikebe Sanzan korekushon mokuroku. 1
Z3308.L5N66 1979 Shikiba Ryūzaburō bunko mokuroku / 1
Z3308.L5 N68 1998 Nihon koten engeki kinsei bunken mokuroku : 1997-nenban / 1
Z3308.L5O32 1992 Zōho kaitei gendai Nihon bungei sōran / 1
Z3308.L5O37 1986 Okazaki Yoshie Hakushi chosaku kaidai. Zokuhen / 1
Z3308.L5 O82 1973 Ōsaka Furitsu Toshokan-zō kindai Nihon bungaku gasshū sakuin. 1
Z3308.L5P93 Guide to Japanese drama 1
Z3308.L5P93 1984 Guide to Japanese drama / 1
Z3308.L5R58 Guide to Japanese poetry / 1
Z3308.L5R58 1984 Guide to Japanese poetry / 1
Z3308.L5S320 1983 Sakata Shiritsu Kōkyū Bunko haisho kaidai : tsuketari Shōnai haidanshi kōsō / 1
Z3308.L5S3250 1984 Sakuhinmei kara hikeru Nihon bungaku zenshū annai / 1
Z3308.L5S550 1994 Shōu bunko haisho mokuroku / 1
Z3308.L5S835 2009 Moderne japanische Literatur in deutscher Übersetzung : eine Bibliographie der Jahre 1868-2008 / 1
Z3308.L5 T3460 1986 Kibyōshi sōran / 1
Z3308.L5T6160 1993 Tōkyō Daigaku shozō kusazōshi mokuroku / 1
Z3308.L5T620 1986 Tōkyō Toritsu Chūō Toshokan zō Watanabe Tōsui kyūzō shoka shokan mokuroku / 1
Z3308.L5T64 2002 Kokubungaku Kenkyū Shiryōkan sōritsu 30-shūnen kinen tokubetsu tenji zuroku : Heisei 14-nen 11-gatsu 11-nichi--28-nichi / 1
Z3308.L5T696 1995 Tōyō Daigaku shozō shiryō zuroku. 1
Z3308.L5U63 2013 Ōsaka bungei zasshi sōran / 1
Z3308.L5W28 2003 Waseda Daigaku kaku toshokan shozō no hoppō gengo bunka ni kansuru bunken risuto / 1
Z3308.L5W364 2010 Riben dian ji Qing ren xu ba ji / 1
Z3308.L5Y2 Japanese literature of the Shōwa period: a guide to Japanese reference and research materials. 1
Z3308.L5Y360 1992 Kindai sensō bungaku jiten / 1
Z3308.L5Y498 2000 Hanʼguk Ilbon munhak kwanʼgye yŏnʼgu munhŏn illam : 1945-1999 / 1
Z3308.L5Y66 1993 Yomihon kenkyū bunken mokuroku / 1
Z3308.L5Y670 1991 Koten Bunko sōmokuroku / 1
Z3308.L6S25 2006 Sakuhinmei kara hikeru Nihon jidō bungaku zenshū annai / 1
Z3308.M5D66 Japanese military history : a guide to the literature / 1
Z3308.M5U6 Guide to Japanese monographs and Japanese studies on Manchuria, 1945-1960. 1