Call Number Title Count
Z1029.C640 1985 The Rare Book and Manuscript Library of Columbia University : collections and treasures. 1
Z1029 .C66 1981 Conference on Rare Law Books : conference materials. 1
Z1029 .C664 2016 Cong dian ji zhong ji qu zhi hui / 1
Z1029.C68 Catálogo dos reservados da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. 1
Z1029.C79 2010 Čtyři podoby jedné kultury : spojení rozptýleného obsahu středoevropského písemnictví = Four versions of one culture : a synthesis of the dispersed content of Central European literature / 1
Z1029.C85 2009 Gu ji chang shi cong tan / 1
Z1029.D4 2008 Di yi pi guo jia zhen gui gu ji ming lu tu lu / 1
Z1029.D42 2010 Di er pi guo jia zhen gui gu ji ming lu tu lu / 1
Z1029.D423 2012 Di san pi guo jia zhen gui gu ji ming lu tu lu / 1
Z1029.D424 2014 Di si pi guo jia zhen gui gu ji ming lu tu lu / 1
Z1029.D452 2012 Di er pi Shanxi Sheng zhen gui gu ji ming lu tu lu / 1
Z1029 .D57 1997 A directory of rare book and special collections in the United Kingdom and the Republic of Ireland. 1
Z1029.D57 2012 Di yi pi Sichuan Sheng zhen gui gu ji ming lu / 1
Z1029 .D57 2015eb Directory of rare book and special collections in the United Kingdom and the Republic of Ireland. 1
Z1029 .D57 2016 Directory of rare book and special collections in the United Kingdom and the Republic of Ireland. 1
Z1029 .D5736 2016 Di san pi Zhejiang Sheng zhen gui gu ji ming lu tu lu / 1
Z1029.D595 2014 Di yi pi Shanxi Sheng zhen gui gu ji ming lu tu lu / 1
Z1029.D66 2003 Dongbei di qu gu ji xian zhuang shu lian he mu lu / 1
Z1029.D864 2017 Dunhuang, Xiyu, min yu, wai wen shan ben zhang gu / 1
Z1029.E98 2006 Extra muros, intra muros : a collaborative exhibition of rare books and special collections at the University of Toronto. 1
Z1029.F3 2002 Falanxi xue yuan Han xue yan jiu suo cang Han ji shan ben shu mu ti yao = Catalogue annoté des ouvrages Chinois rares conservés à L'institut des hautes études chinoises du collège de France / 1
Z1029.F36 2011 Meiguo guo hui tu shu guan cang Zhong wen shan ben shu xu lu = The continuation of descriptive catalog of rare Chinese books in the Library of Congress / 1
Z1029.F68 1805 Dictionnaire portatif de bibliographie : suivi du Catalogue des éditions cum notis variorum, ad usum Delphini, et de celles imprimées par les Aldes, les Elzevirs, Baskerville, etc / 1
Z1029 .F783 2018 Fu dan da xue tu shu guan guan cang gu ji shan ben tu lu / 1
Z1029.F8̇28 2015 Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo Fu Sinian tu shu guan cang wei kan gao chao ben. Shi bu / 1
Z1029.F8 2008 Fu Sinian tu shu guan shan ben gu ji ti ba ji lu / 1
Z1029.F825 2013 Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo Fu Sinian tu shu guan shan ben shu zhi. Jing bu / 1
Z1029.F828 2014 Fu Sinian tu shu guan cang wei kan gao chao ben. Ji bu / 1
Z1029.F88 1983 Cangyuan qun shu jing yan lu / 1
Z1029.G36 2003 Gao ben Zhongguo gu ji shan ben shu mu shu ming suo yin / 1
Z1029.G465 1981 Russkīi͡a knizhnyi͡a ri͡edkosti : biblīograficheskīĭ spisok russ kikh ri͡edkikh knig / 1
Z1029 .G49 2015 "Ghylym ordasy" RMK Ghylymi kītapkhana qorynda saqtauly shet tīlīndegī sirek kezdesetīn kītaptardyn︠g︡ mazmūndalghan surettī bibliografii︠a︡lyq kȯrsetkīshī / 1
Z1029.G65 1938 Going, going, gone! : rare book auction, Hotel Plaza, New York, December 8, 1938. 1
Z1029 .G67 2010 Kirillicheskie izdanii͡a Otdela redkoĭ knigi BAN, 1493-1600 : katalog / 1
Z1029.G75 2007 Si shi zhai shu ba / 1
Z1029.G825 2004 Gu gong cang shu mu lu hui bian = The collection book catalogue collected in the Palace Museum / 1
Z1029.G8252 2008 Gu gong tu shu ji nei wu dang an shi liao / 1
Z1029.G8253 2014 Gu gong bo wu yuan cang pin da xi. Shan ben te cang bian = Compendium of collections in the Palace Museum. Rare books and special archives / 1
Z1029.G826 2017 Gu ji shan ben zhang gu / 1
Z1029.G8263 2013 Gu ji shan ben cui bian / 1
Z1029.G827 2005 Gu ji yin ben jian ding gai shuo / 1
Z1029.G8285 2013 Gu ji yu mi dang : yuan cang tu shu wen xian zhen pin = Rare books and secret archives : treasures from the collections of the National Palace Museum / 1
Z1029.G83 2012 Guan cang shan ben tu shu ti shi / 1
Z1029.G84 Gu ji yan jiu = Guji yanjiu. 1
Z1029.G85 2011 Guizhou shi fan da xue tu shu guan gu ji zhen shan ben ti yao mu lu = Guizhou shifan daxue tushuguan guji zhenshanben tiyao mulu / 1
Z1029.G8526 2012 Guo li Taiwan shi fan da xue guan cang shan ben ji pu tong ben xian zhuang shu tu shu mu lu / 1
Z1029 .G86 1992 Biao dian shan ben ti ba ji lu / 1
Z1029.G86 2015 Zhongguo gu ji yuan ke fan ke yu chu yin hou yin yan jiu / 1
Z1029.G865 1996 Guo jia tu shu guan shan ben shu zhi chu gao. Jing bu / 1
Z1029.G8653 2012 Si ku piao xiang wan juan shu : Go jia tu shu guan guan cang yu "Si ku quan shu" xiang guan shan ben xu lu / 1
Z1029.G8684 2011 Guo li Taiwan da xue tu shu guan zeng ding shan ben shu mu / 1
Z1029 .G869 2015 Wen xian : wen yuan jing dian ji cheng = Wenxian : wenyuan jingdian jicheng / 1
Z1029.G87 1997 Gu shu jian cang ru men / 1
Z1029.G88 2006 Da guan : Song ban tu shu te zhan = Grand view : special exhibition of Sung dynasty rare books / 1
Z1029.H164 1959 History and art of the printed book. 1
Z1029.H278 2008 Hai wang cun gu ji shu mu ti ba cong kan / 1
Z1029.H33 2005 Habadŭ Yŏnʼgyŏng Tosŏgwan Hanʼguk kwijungbon haeje = The annotated catalogue of Korean rare books at the Harvard-Yenching Library, Harvard University / 1
Z1029 .H455 2016 Heilongjiang Sheng zhen gui gu ji yao lan / 1
Z1029.H4636 2014 Henan da xue tu shu guan gu ji pu cha deng ji mu lu / 1
Z1029.H6 2003 Habŏdŭ Taehak Yenchʻing Tosŏgwan ŭi Hanʼguk kosŏdŭl / 1