Call Number Title Count
PN1993.5.J3 K652 2008 Kokusai eiga shinbun. bekkan sōmokuji, kaisetsu / 1
PN1993.5.J3K653 2015 Chūshingura eiga to Nihonjin : "yuki" to "sakura" no bigaku / 1
PN1993.5.J3K655 2012 Kono shotto o miyo : eiga kantoku ga kataru mei-shīn no tanjō / 1
PN1993.5.J3K667 2013 Aruku yōna hayasa de / 1
PN1993.5.J3K873 2007 Shinema no Kyōto o tadoru / 1
PN1993.5.J3K8734 2002 Akahige = Red Beard / 1
PN1993.5.J3L44 2007 Patchigi!-teki : sekai wa eiga de kaerareru / 1
PN1993.5.J3 L44 2017 Japanese cinema between frames / 1
PN1993.5.J3L48 2019 Powers of the real : cinema, gender, and emotion in interwar Japan / 1
PN1993.5.J3 M23 2001 Tokyo scope = Tōkyō sukōpu : the Japanese cult film companion / 1
PN1993.5.J3 M25 2003 Nihon eiga kenʼetsushi / 1
PN1993.5.J3 M27 1998 Sekai ga chūmokusuru Nihon eiga no henʼyō / 1
PN1993.5.J3M28 1999 Eiga kantoku Masumura Yasuzō no sekai : eiga to no kakutō no kiroku, 1947-1986 / 1
PN1993.5.J3M3 2016 Tōyō Kisen to eiga / 1
PN1993.5.J3M350 1983 Cinema East : a critical study of major Japanese films / 1
PN1993.5.J3 M36 1994 Japanese classical theater in films / 1
PN1993.5.J3 M365 2006 Reading a Japanese film : cinema in context / 1
PN1993.5.J3M387 1972 Hakuchūmu o ute / 1
PN1993.5.J3M4 The waves at Genji's door : Japan through its cinema / 1
PN1993.5.J3 M47 2005 The Midnight Eye guide to new Japanese film / 1
PN1993.5.J3M548 2010 Miru hito, tsukuru hito, kakeru hito / 1
PN1993.5.J3 M55 1990 Katsuben jidai / 1
PN1993.5.J3M554 2016 Eiga no koe : sengo Nihon eiga to watakushitachi / 1
PN1993.5.J3M555 2012 Eiga to kokumin kokka : 1930-nendai Shōchiku merodorama eiga / 1
PN1993.5.J3 M56 2013 The aesthetics of shadow : lighting and Japanese cinema / 1
PN1993.5.J3M56163 2019 Kage no bigaku : Nihon eiga to shōmei = The aesthetics of shadow : lighting and Japanese cinema / 1
PN1993.5.J3M86 1999 Nihon eiga sangyō saizensen / 1
PN1993.5.J3M870 1986 Musei eiga no kansei / 1
PN1993.5.J3.N343 2006 Kaitō Jigoma to katsudō shashin no jidai / 1
PN1993.5.J3 N35 2000 Furuhon'ya "shinebukku" manpo / 1
PN1993.5.J3 N354 2001 Shōwa eigashi nōto : goraku eiga to sensō no kage / 1
PN1993.5.J3N354 2008 Eiga no zunō hakai / 1
PN1993.5.J3N37 2013 Eiga no yokkakan. Part 1, Nakajima Sadao eiga zemināru / 1
PN1993.5.J3N378 2019 Akatsuki no ākaivu : sengo Nihon eiga no rekishiteki keiken / 1
PN1993.5.J3N45 1999 Nihonsei eiga no yomikata : 1980-1999 / 1
PN1993.5.J3N465 2007 Nihon eiga gensaku jiten = Original works of Japanese films / 1
PN1993.5.J3N5 1999 Nihon eiga besuto 150 : dai ankēto ni yoru / 1
PN1993.5.J3N5137 2008 Nihon eiga meisaku kanzen gaido. Shōwa no autorō hen, besuto 400, 1960-1980 / 1
PN1993.5.J3N5160 1988 Nihon eiga no genzai / 1
PN1993.5.J3N5170 1985 Nihon eiga no tanjō / 1
PN1993.5.J3N5172 2011 Nihon eiga no tanjō / 1
PN1993.5.J3N51730 1988 Nihon eiga no tenbō / 1
PN1993.5.J3 N5178 1998 Nihon eiga sakuhin jiten. Sengo hen = Complete dictionary of Japanese movies from 1945 August to 1988 December / 1
PN1993.5.J3N5197 2011 Nihon eiga wa doko made iku ka / 1
PN1993.5.J3N53 Nihon eiga. 1
PN1993.5.J3N53 1995 Nihon karuto eiga zenshū / 1
PN1993.5.J3 N53 1995 v.2 Jūshichinin no ninja / 1
PN1993.5.J3 N53 1995 v.6 Onna jigoku : mori wa nureta / 1
PN1993.5.J3 N53 1995 v.8 Onna gokumonchō : hikisakareta nisō / 1
PN1993.5.J3 N54 1996 Nihon eiga sakuhin jiten. Senzen hen = Complete dictionary of Japanese movies from 1896 to 1945 August / 1
PN1993.5.J3N542513 2019 What is Japanese cinema? : a history / 1
PN1993.5.J3 N542513 2019eb What is Japanese cinema? : a history / 1
PN1993.5.J3N546 2017 Nihon rōdō eiga no hyakunen : eizō kiroku ni miru rentai no katachi to rōdōsha fukushi, kyōsai katsudō e no shisa / 1
PN1993.5.J3N5467 2004 Nihon eiga to nashonarizumu, 1931-1945 / 1
PN1993.5.J3 N557 2010 Nihon eiga wa ikite iru / 1
PN1993.5.J3N575 2003 Nihon eigaron gensetsu taikei / 1
PN1993.5.J3N575 2003 v.1 Eiga no ninshiki / 1
PN1993.5.J3N575 2003 v.2 Eiga kyōiku no riron / 1
PN1993.5.J3N575 2003 v.3 Eiga to bunka / 1
PN1993.5.J3N575 2003 v.4 Eiga, hyōgen, keisei / 1