Call Number Title Count
HB9.K89 Zeszyty naukowe. 2
HB9.K89 no.10 Intercity comparisons of living costs. 1
HB9.K89 no.64 Prace z zakresu planowania i ekonomiki regionu / 1
HB9.K89 no.66 Prace z zakresu modelowania organizacyjnego / 1
HB9.K89 no.67 Prace z zakresu międzynarodowych stosunków społeczno-ekonomicznych / 1
HB9.K89 no.68 Prace z zakresu nauk politycznych / 1
HB9.K89 no.69 Prace z zakresu filozofii i socjologii / 1
HB9.K89 no.71 Prace z zakresu analizy wartości / 1
HB9.K89 no.72 Prace z zakresu organizacji i zarządzania / 1
HB9.K89 no.73 Prace z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych / 1
HB9.K89 no.74 Prace z zakresu międzynarodowych stosunków ekonomicznych i politycznych / 1
HB9.K89 no.75 Prace z zakresu ekonomii politycznej / 1
HB9.K89 no.76 Prace z zakresu ekonomiki i organizacji przemysłu, / 1
HB9.K89 no.77 Prace z zakresu teorii obrotu towarowego / 1
HB9.K89 no.78 Prace z zakresu matematyki, statystyki i ekonometrii / 1
HB9.K89 no.79 Prace z zakresu ekonomiki pracy / 1
HB9.K89 no.80 Prace z zakresu ekonomiki konsumpcji. 1
HB9.K89 no.82 Prace z zakresu organizacji i zarządzania / 1
HB9.K89 no.83 Prace z zakresu analizy wartości / 1
HB9.K89 no.84 Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego : poświęcone pamięci doc. dra Franciszka Kopcia, kierownika Zakładu Spółdzielczości i Obrotu Rolnego, w pierwszą rocznicę jego śmierci / 1
HB9.K89 no.86 Prace studentów / 1
HB9.K89 no.91 Wybrane problemy badawcze młodych pracowników nauki Akademii Ekonomicznej w Krakowie / 1
HB9.K89 no.92 Prace z zakresu planowania i ekonomiki regionu / 1
HB9.K89 no.93 Prace z zakresu międzynarodowych stosunków ekonomicznych i politycznych / 1
HB9.K89 no.94 Prace z zakresu towaroznawstwa chemii i mikrobiologii / 1
HB9.K89 no.95 Prace z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego / 1
HB9.K89 no.96 Prace z zakresu nauk politycznych / 1
HB9.K89 no.97 Prace z zakresu ekonomii politycznej / 1
HB9.K89 no.98 Prace z zakresu organizacji i zarządzania / 1
HB9.K89 no.99 Prace z zakresu statystyki, matematyki i ekonometrii / 1
HB9.K89 no.100 Prace z zakresu filozofii i socjologii / 1
HB9.K89 no.101 Prace z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych / 1
HB9.K89 no.102 Prace z zakresu finansów / 1
HB9.K89 no.103 Prace z zakresu ekonomiki turystyki / 1
HB9.K89 no.104 Prace z zakresu ekonomiki przemysłu / 1
HB9.K89 no.105 Prace z zakresu technik organizatorskich / 1
HB9.K89 no.106 Prace z zakresu ekonomiki i organizacji przemysłu / 1
HB9.K89 no.107 Prace z zakresu międzynarodowych stosunków społeczno-ekonomicznych / 1
HB9.K89 no.108 Prace z zakresu analizy rynku / 1
HB9.K89 no.109 Prace z zakresu chemii / 1
HB9.K89 no.110 Prace z zakresu rachunkowości / 1
HB9.K89 no.111 Prace z zakresu nauk politycznych / 1
HB9.K89 no.112 Prace z zakresu ekonomii politycznej socjalizmu / 1
HB9.K89 no.113 Prace z zakresu statystyki, matematyki oraz programowania i zastosowań EMC / 1
HB9.K89 no.114 Prace z zakresu prognozowania ekonometrycznego / 1
HB9.K89 no.115 Prace z zakresu nauk prawnych i ekonomicznych : 40-lecie działalności naukowej prof. dra hab Zbigniewa Żabińskiego / 1
HB9.K89 no.116 Prace z zakresu planowania i ekonomiki regionu / 1
HB9.K89 no.117 Prace z zakresu socjologii / 1
HB9.K89 no.118 Prace z zakresu rachunkowości / 1
HB9.K89 no.119 Prace z zakresu historii myśli społeczno-ekonomicznej / 1
HB9.K89 no.120 Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego / 1
HB9.K89 no.121 Prace z zakresu nauk politycznych / 1
HB9.K89 no.122 Studia z zakresu rozwoju gospodarczego Polski w 60-leciu 1918-1978 / 1
HB9.K89 no.123 Prace z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych / 1
HB9.K89 no.124 Prace z zakresu organizacji i zarządzania / 1
HB9.K89 no.125 Prace z zakresu finansów / 1
HB9.K89 no.126 Prace z zakresu ekonomiki turystyki / 1
HB9.K89 no.127 Prace z zakresu statystyki, ekonometrii, programowania matematycznego i matematyki / 1
HB9.K89 no.128 Prace z zakresu towaroznawstwa / 1
HB9.K89 no.129 Prace z zakresu filozofii / 1