Call Number Title Count
G7822.M2 s250 .U5 Manchuria 1:250,000. 1
G7822.M2 s250 .U51 Manchuria 1:250,000. 1
G7822.M2 s50 .J3 Manshū gomanbun no ichi zu / 1
G7822.M2 s500 .J3 Manshū gojūmanbun no ichi zu. 1
G7822.M2S65 1932 .L27 Situation militaire en Mandchourie : situation avant le 18 septembre 1931 / 1
G7822.M2S65 1932 .L28 Situation militaire en Mandchourie : situation vers le 30 septembre 1931 (date de la première résolution du Conseil) / 1
G7822.M2S65 1932 .L29 Situation militaire en Mandchourie : situation vers le 10 décembre 1931 (date de la deuxième résolution du Conseil) / 1
G7822.M2S65 1932 .L3 Situation militaire en Mandchourie : situation vers le 1er mai 1932 (date du rapport préliminaire de la Commision) / 1
G7822.M2S65 1932 .L4 Situation militaire en Mandchourie : situation vers le 20 août 1932 / 1
G7822.M2S65 1932 .L41 Carte routière principale indiquant les itinéraires suivis par la Commission en Extrême-orient : Carte routière supplémentaire indiquant les itinéraires suivis par la Commission en Extrême-orient / 1
G7822.M6 1985 .C4 Map of glaciers of Mount Gongga / 1
G7822.M89C34 1998 .H9 Hydro-environmental maps of the Muus Desert and its surroundings, China / 1
G7822.N4 1999 .H6 North-east New Territories = Xinjie dong bei bu jiao qu di tu / 1
G7822.N4 2000 .C4 Central New Territories = Xinjie zhong bu / 1
G7822.N4 2000 .H6 Xinjie xi bei bu / 1
G7822.N4 2002 .H6 Sai Kung & Clear Water Bay / 1
G7822.N4 2002 .T6 Xinjie dong bu shi zhen tu : Shatian, Ma'anshan, Dabu, Shangshui, Fenling, Gudong = Map of towns, N.T. East : Sha Tin, Ma On Shan, Tai Po, Sheung Shui, Fanling, Kwu Tung. 1
G7822.N6A4 1985 .C5 Huanghuaihai ping yuan di qu wei xing ying xiang tu / 1
G7822.P4 1650 .E9 1875 De eylanden van Macau : volgens eene kaart in het Rijks-Archief aanwezig : vervaardigd omstreeks het midden der 17e. eeuw. 1
G7822.P8E635 1988 .C5 Putuo Shan / 1
G7822.Q6C5 1931 .N6 Qinling di zhi tu / 1
G7822.R42B7 1880 .R5 Le fleuve Rouge de Yuen Kiang à Ha noi, principaux tracés dépuis 1320 jusqu'à 1875 resemblés et ramenés à une même échelle / 1
G7822.T27G4 1994 .E3 Mapa da Ilha da Taipa, Macau, utilização de terrenos, 1994 / 1
G7822.T3C813 1980 .C50 Takelamagan Shamo feng sha di mao tu / 1
G7822.T45 1996 .E9 Map & guide to the Central Tien Shan / 1
G7822.T45S12 1877 .P4 Przewalsky's Reise von Kuldscha über den Thian Schan an den Lob Nor und Altyn Tag, 1876 & 1877 / 1
G7822.T5C5 1980 .C50 Qing zang gao yuan di zhi tu / 1
G7822.W48E635 1986 .T50 Qing Xi Ling you lan tu = Tourist map of the Western Qing Tombs / 1
G7822.W72 1997 .H8 Wulingyuan dao you tu / 1
G7822.X3 1896 .F7 Cours du Si-kiang, du San-kiang, et de la rivière de Long-tcheou / 1
G7822.X3 1903 .G7 Si Kiang, or West River / 1
G7822.X75E63 2014 .S5 Mount Shisapangma / 1
G7822.Y3 1876 .G7 China, Yang-tse Kiang. Sheet III, Nanking to Tung-liu / 1
G7822.Y3 1898 .G7 The upper Yang Tse Kiang. Sheet VII, Kwei Chau Fu to Chung King Fu / 1
G7822.Y3 1900 .F7 Bassin inférieur du Yang-tse kiang / 1
G7822.Y3 1904 .M3 Map of the upper Yang-Tze region : showing the surveys of the Manifold expedition, 1904, and routes of Col. Manifold, Captains Mahon and Bernardiston. 1
G7822.Y3 1904 .S5 Sketch map of the upper Yang-Tze region : to illustrate the paper by Lt. Col. C.C. Manifold, I.M.S. 1
G7822.Y3 1913 .T6 Topographical map of the Yang-tze Valley = Yōsukō ryūiki sanmyaku zu. 1
G7822.Y3 1925 .F7 Bassin inférieur du Yang-tse kiang / 1
G7822.Y3C32 1931 .C5 Yangzi Jiang Huai He yun he liu yu zai qu tu / 1
G7822.Y3C5 1913 .G4 Geological map of the Yang-tze Valley. 1
G7822.Y3C5 1931 .H4 Yangzijiang shang you di zhi gou zao lüe tu / 1
G7822.Y3E2 1938 .T3 The distribution of population in the three lower Yangtze provinces. 1
G7822.Y3S12 1873 .G3 Itinéraire dans la Chine centrale / 1
G7822.Y312P2 2008 .S5 Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, gong lu jiao tong lü you xiang tu, '08. 1
G7822.Y315A3 1995 .C5 San Xia feng guang you lan tu / 1
G7822.Y315C5 1930z .G4 Geological map of the middle Yang-Tzï-Kiang Gorges. 1
G7822.Y4 1893 .L5 Map of the river Hoang Ho (Yellow River) from Lan-Chau-Fu to Bautu / 1
G7822.Y4 1980z .D5 Huanghe xia you qu di xing gua tu / 1
G7822.Y4S1 1862 .E7 Esquisses pour servir à l'étude des déplacements de lit des fleuves Hoang-Ho et Kiang-Tsé-Kiang / 1
G7823.A3 1943 .J3 Manshū nimangosenbun no ichi zu. Shinkairei kinbō. 1
G7823.A5 1864 .H8 1900z Anhui quan tu. 1
G7823.A5 1905 .W5 China, routes and rivers in An-hui and parts of adjacent provinces / 1
G7823.A5 1937 .W8 Anhui Sheng fen xian xin tu / 1
G7823.A5 1946 .Z5 Anhui fen xian xiang tu / 1
G7823.A5 1947 .Z5 Anhui fen xian xiang tu / 1
G7823.A5 1974 .A51 Anhui Sheng di tu / 1
G7823.A5 1980 .H8 Provinsen Anhui i Kina = The province of Anhui in China / 1
G7823.A5 1986 .D5 Anhui Sheng di tu / 1
G7823.A5 1987 .C4 Anhui Sheng di tu / 1