Call Number (LC) Title Results
G7044.R5 1933 .R5 Rīgas plāns. 1
G7044.R5 1980 .S6 Riga (O-34-108,120; O-35-97,109) : SSSR, Latviĭskai͡a SSR / 1
G7044.R5 1991 .J3 Rīga : jaunākā pilsētas karte = City map = Plan goroda : 1:25 000 / 1
G7044.R5 1993 .F3 Riga : Riga 1:20 000, city 1:10 000, oldtown 1:5 000, list of streets = Rīga = Riga 1:20 000, Innenstadt 1:10 000, Altstadt 1:5 000, Strassenverzeichnis / 1
G7044.R5 2000 .J3 Rīga, pilsētas plāns 1:20 000 : centrs 1:7 000 = City plan 1:20 000 : centre 1:7 000 / 1
G7044.R5 2003 .L3 Latvijas republikas, topogrāfiskā karte, mērogā 10 000. Rīga / 1
G7044.R5 2007 .D8 International Travel Maps, Riga, Latvia, scale 1:8 000 / 1
G7044.R5 2015 .J3 Rīga, pilsētas plāns 1:30 000 : centra plāns 1:10 000 = city plan 1:30 000 : centre map1:10 000 = Stadtplan 1:30 000 : Karte des Zentrums 1:10 000 = plan goroda 1:30 000 : plan t︠s︡entra 1:10 000 / 1
G7044.R5A1 1991 .R20 Rīgas un Jūrmalas apkārtne : mērogs 1:150 000, 1 cm.-1,5 km. : Rīgas apkārtne pēc jaunākiem datiem / 1
G7044.R5E635 1960 .R5 Rīga, plāns-shēma. 1
G7044.R8 1995 .J3 Latvijas pilsētas 1:15 000. Rūjiena, pilsētas plāns = Town plan / 1
G7044.S34 1996 .J3 Latvijas pilsētas. Salacgrīva 1:15 000, pilsētas plāns = Town plan / 1
G7044.S35 1996 .J3 Latvijas pilsētas 1:15 000. Salaspils, pilsētas plāns = Town plan / 1
G7044.S36 1995 .J3 Latvijas pilsētas 1:15 000. Saldus, pilsētas plāns = Town plan / 1
G7044.S38 1995 .J3 Latvijas pilsētas 1:20 000. Saulkrasti, pilsētas plāns = Town plan / 1
G7044.S5 1999 .J3 Latvijas pilsētas 1:15 000. Sigulda, pilsētas plāns = Town plan / 1
G7044.S54 1999 .J3 Latvijas pilsētas 1:15 000. Smiltene, pilsētas plāns = Town plan = Stadtplan = [Plan goroda] / 1
G7044.S7 1999 .J3 Latvijas pilsētas 1:15 000. Strenči, pilsētas plāns = town plan / 1
G7044.V2 1994 .J3 Valka 1:15 000, pilsētas plāns = Valga 1:15 000, linnaplaan = Town plan / 1
G7044.V3 1972 .S6 Valmiera (O-35-87) : Latviĭskai͡a SSR / 1
G7044.V4 1999 .J3 Latvijas pilsētas. Ventspils 1:25 000 / 1
G7044.V4 2012 .J3 Ventspils : pilsētas plāns = city plan = Stadtplan = plan goroda. 1
G7050 1613 .B5 2009 Magni Dvcatvs Lithvaniae : caeterarvmqve regionvm illi adiacentivm exacta descriptio / 1
G7050 1917 .S3 Lietuvos žemlapis = The map of Lithuania / 1
G7050 1926 .L5 Litauen, nach amtlichen Quellen / 1
G7050 1933 .F7 Lietuvos žemėlapis = Carte de Lithuanie. 1
G7050 1940 .L5 Lietuvos. 1
G7050 1950 .L51 Lietuvos kalnuotumo ir nuotakumo žemėlapis. 1
G7050 1990 .I9 Lietuvos fininis žemėlapis / 1
G7050 1991 .K3 Localities, Lithuania = Localitiés, Lithuanie = Ortschaften, Litauen = Települések, Litvánia. 1
G7050 1991 .U50 Lithuania. 1
G7050 1991 .U60 Lithuania. 1
G7050 1991 .Z30 Lietuvos Respublikos žemėlapis / 1
G7050 1998 .U5 Lithuania. 1
G7050 1998 .U52 Lithuania. 1
G7050 2002 .U5 Lithuania. 2
G7050 2002 .U6 Lithuania. 2
G7050 s100 .L5 [Lietuva]. 1
G7050 s100 .L54 1961 Lietuvos topografinis žemėlapis : mastelis 1:100,000 / 1
G7050 s25 .L5 [Lietuva 1:25 000] / 1
G7050 s50 .A4 Lietuva / 1
G7050 s50 .S6 SSSR, Litovskai͡a SSR / 1
G7050 svar .V3 Senieji Lietuvos žemėlapiai : iš Vilniaus Universiteto Bibliotekos Rinkinių = Old maps of Lithuania : from the collection of the Vilnius University Library = Alte Landkarten Litauens : aus dem Bestand der Universitätsbibliothek Vilnius. 1
G7051.E1 1930z .Z5 Litauen, deutsches Volkstum jenseits der Reichsgrenzen : eine Kartenlage / 1
G7051.E2 1992 .K3 Population of settlements, Lithuania = population des localités, Lituanie = Einwohnerzahl der Ortschaften, Litauen = Települések lakossága, Litvánia. 1
G7051.E42 1989 .V3 Lietuvos katalikų bažnyčios, 1989.12.01 būklei. 1
G7051.F7 1967 .S6 Litovskai͡a SSR / 1
G7051.F7 1998 .U5 Lithuania, administrative divisions. 1
G7051.J3 1950 .L5 Lietuvos TSR dirvožemių žemėlapis / 1
G7051.P1 1991 .K3 Road and railway network, Lithuania = Réseau des routes et des chemins de fer, Lituanie = Strassen- und eisenbahnnetz, Litauen = Út- és vasúthálózat, Litvánia. 1
G7051.P2 1928 .L6 Lietuvos plentų ir vieškelių schema. 1
G7051.P2 1929 .T3 Lietuvos kelīų z̄emēlapīs su atstumais. 1
G7051.P2 2000 .J3 Lietuva, keliu̦ žemėlapis su Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiauliu̦, Panevėžio miestu̦ planais : 1:500 000 = Lithuania, road map / 1
G7051.P2 2002 .J3 Lietuva ir Kaliningrado Sritis, 1:500 000. 1
G7051.P3 1939 .U5 Railroads of Lithuania, 1939 / 1
G7051.S1 1918 .L5 Carte de la Lituanie / 1
G7051.S1 1920 .L5 Lithuania / 1
G7053.T7G4 1991 .V3 Lietuvos respublikos Trakų rajono, žemės naudojimo žemėlapis / 1
G7053.T7J3 1973 .R4 Lietuvos TSR Trakų rajono dirvožemių žemėlapis = Pochvennai͡a karta Trakaĭskogo raĭona Litovskoĭ SSR / 1
G7053.V5M369 2001 Mapy Wileńszczyzny / 1