Call Number (LC) Title Results
DS51.M27M3 Manisa il yıllığı. 1
DS51.M27U47 Manisa tarihi / 1
DS51.M27U48 Saruhan oğulları ve eserlerine dair vesikalar, 773 H. - 1220 H. / 1
DS51.M28 G65 2011 Başlangıçtan Kurtuluş harbine kadar : Maraş tarihi / 1
DS51.M28K41 The lions of Marash; personal experiences with American Near East Relief, 1919-1922, 1
DS51.M28 .K751 2010 Kahramanmaraş'ta sosyal hayatın fiziki yapıya etkisi : sosyal, kültürel, ekonomik yapı ve şehirleşme tarihi / 1
DS51.M28M31 Maraş il yıllığı. 1
DS51.M28M37 2009 Seyahatname, şehir tarihi ve coğrafya kitaplarına göre Maraş / 1
DS51.M28 M37 2010 Eski Maraş'ta örfler, adet'ler ve ictimai hayat / 1
DS51.M28 S25 2012 Saklı değerlerin kahraman şehri: Maraş / 1
DS51.M28S65 2014 XVI. asırda Maraş kazâsı, (1526-1563) / 1
DS51.M28T86 2009 Kahramanmaraş katliamı / 1
DS51.M28Y56 1988 Maraş tahrir defteri (1563) / 1
DS51.M3D65 Tarihte Mardin, Itr-el-nardin fi tarih Merdin. 1
DS51.M3G61 XVI. yüzyılda Mardin Sancağı. 1
DS51.M3M32 Mardin il yıllığı. 1
DS51.M3M37 2000 Mardin : aşiret, cemaat, devlet / 1
DS51.M3O58 2011 Mardin / 1
DS51.M3S5618 2008 Kartal yuvası Mardin'de beklenmedik felaket : ermeni, asuri, k'eldani soykırımı : 1915 bir papazın günlüğü / 1
DS51.M32I547 1984 Geschichte der Artuqidenherrschaft von Mardin : zwischen Mamluken und Mongolen, 1260-1410 AD / 1
DS51.M32U47 1942 XVII inci yüz yılda Manisa'da ziraat, ticaret ve esnaf teşkilâtı. 1
DS51.M324M375 2007 Marmara Araştırmaları Sempozyum bildirileri / Marmara Studies Symposium proceedings / edited by D. Burcu Erciyas. 1
DS51.M33U94 1970 Marmaris tarihi : coğrafyası ve sosyal yapısı = The history and geography of Marmaris / 1
DS51.M35D87 1986 Mavi gezi : Anamurʼdan Bodrumʼa cografyadan tarihe / 1
DS51.M35W330 Die türkische Südküste : d. neue Reiseland mit seinen alten Kulturstätten / 1
DS51.M36 A95 2009 Yakın Çağda Kahramanmaraş / 1
DS51.M36O49 2007 Menemen olayı ve Türkiye'de mehdicilik / 1
DS51.M4 Eastern Mediterranean port cities : a study of Mersin, Turkey -- from antiquity to modernity / 1
DS51.M4C354 2010 Yumuktepe : dokuzbin yıllık yolculuk / 1
DS51.M4C356 2004 Yumuktepe : a journey through nine thousand years / 1
DS51.M4E54 2011 Yunanistan'dan mersin'e : köklerinden koparılmış hayatlar / 1
DS51.M46T86 2005 Göçler ve Mersin tarihi / 1
DS51.M47M5 1980 Merzifon'un monoğrafyası. 1
DS51.M47T370 1979 Dünʼden-bugünʼe Merzifon / 1
DS51.M54C48 2015 Midyat'ta etnik gruplar : Kürtler, Mıhalmiler (Araplar), Süryaniler, Yezidiler, Türkler, Becırmaniler (Seyyidler), Domlar (Karaçiler) / 1
DS51.M69I13 2016 Tārīkh Ibn al-Azraq al-Fāriqī / 1
DS51.M7A22 XVI. [Onaltıncı] yüzyılda Musul eyâleti / 1
DS51.M7B7 L'affaire de Mossoul / 1
DS51.M7D6 A history of the Atabegs of Mosul and their relations with the Ulama : A.H. 521-660/A.D. 1127-1262 / 1
DS51.M7H6 Die Mossulfrage. 1
DS51.M7I6 Mosul and its neighbouring district; a short guide for visitors. 1
DS51.M7J27 Dawlat al-Atābikah fī al-Mawṣil baʻda ʻImād al-Dīn Zinkī, 541 H-631 H / 1
DS51.M7L9 Mosul and its minorities, 1
DS51.M7M44 1983 İngiliz belgeleriyle Musul sorunu, 1890-1926 / 1
DS51.M7M88 1993 Musul-Kerkük ile ilgili arşiv belgeleri, 1525-1919. 1
DS51.M7M9 1890 Musul vilayeti için birinci defa olarak saye-i terkiyat-ı piraye-i hazret-i padiısahide tertip olunan salnamedir : Arabi 1308, rumi 1306. 1
DS51.M7M9 1892 Musul vilâyeti için ikinci defa olarak saye-i terkiyat-ı piraye-i hazret-i padişahide tertip olunan salnamedir : Arabi 1310, rumi 1308. 1
DS51.M7M9 1907 Musul vilâyeti salname-i resmīsisir : 1325 sene-i hicriyesine mahsus olmak üzere. 1
DS51.M7S17 Tārīkh al-Mawṣil / 1
DS51.M7 U23 2011 al-Mawṣil ʻabra al-tārīkh / 1
DS51.M73D88 2008 Modernleşmenin içinden çıan Mudanyalı aile : Ahmet Rüştü Efendi ve oğlu Mehmet Hayri Bey (İpar) / 1
DS51.M74A42 1993 Kentimin öyküsü : Muğla'da Rum izleri / 1
DS51.M74B36 Turkey beyond the Maeander : an archaeological guide / 1
DS51.M74B40 1989 Turkey beyond the Maeander / 1
DS51.M74K948 2010 Menteşe sancağı 1830 : nüfus ve toplum yapısı / 1
DS51.M74L645 2005 Ein Survey bei Kazıklı (Muğla) / 1
DS51.M74M92 Muğla il yıllığı. 1
DS51.M74M984 2000 The museums of Muğla and antique settlements / 1
DS51.M74T9 Yerkesik / 1
DS51.M74U93 İlçeleriyle birlikte Muğla tarihi : coğrafyası ve sosyal yapısı / 1