Call Number Title Count
DS39.A213 al-Jarīmah wa-al-ʻuqūbah fī al-fiqh al-Islāmi ̄ / 1
DS39.A2133 1977 al-Milkīyah wa-naẓarīyat al-ʻaqd fī al-sharīʻah al-Islāmīyah / 1
DS39.A214 al-Mīrāth ʻinda al-Jaʻfarīyah : maʻ tarjamat al-Sayyid al-Imām Abū ʻAbd allāh Jaʻfar al-Ṣādiq / 1
DS39.A215 Muḥāḍarāt fī al-waqf / 1
DS39.A2153 Muḥāḍarāt fī ʻaqd al-zawāj wa-āthāruh / 1
DS39.A216 1978 Sharḥ qānūn al-waṣīyah : dirāsah muqāranah li-masāʼilihi wa-tibyān li-maṣādirihi al-fiqhīyah / 1
DS39.A218 1976 Tanẓīm al-usrah wa-tanẓīm al-nasl / 1
DS39.A22 Uṣūl al-fiqh / 1
DS39.A228 al-Wilāyah ʻalá al-nafs / 1
DS39.A23 al-Wilāyah ʻalā al-nafs / 1
DS39.A235 The history of development of Muslim law in British India : introductory lectures and synopsis / 1
DS39.A236 2003 Mawāqif wa-taḥaddiyāt fī al-ʻālam al-ʻArabī / 1
DS39.A238 al-ʻAdālah. 1
DS39.A24 al-Sharīʻah al-Islāmīyah wa-al-qānūn al-madanī al-Miṣrī, dirāsah muqāranah / 1
DS39.A25 1975 Ḥuqūq-i madanī. 1
DS39.A252 Aḍwāʼ al-Sharīʻah. 1
DS39.A253 Ḥaqq al-zawj ʻalá zawjatihi wa-ḥaqq al-zawjah ʻalá zawjihā / 1
DS39.A26 Mohammedan theories of finance : with an introduction to Mohammedan law and a bibliography / 1
DS39.A27 1970 al-Aḥkām al-dustūrīyah lil-bilād al-ʻArabīyah / 1
DS39.A28 A text book of Mohammadan law. 1
DS39.A2803 Ḥukm al-Islām fī al-qaḍāʼ al-shaʻbī, (baḥth muqāran) 1
DS39.A2805 Baḥth muqārin mawḍūʻuhu ʻuyūb al-riḍā fī ʻuqūd al-muʻāwaḍāt al-mālīyah fī al-sharīʻah al-Islāmīyah 1
DS39.A2806 Mudhakkirah fī al-madkhal ilá al-fiqh al-Islāmī wa-baʻḍ al-naẓarīyāt al-ʻāmmah : li-ṭullāb al-sanah al-ulá 1968/1969 / 1
DS39.A2835 2001 al-Tadhkirah fī al-fiqh ʻalá madhhab al-Imām Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal / 1
DS39.A3 The social contract and the Islamic state / 1
DS39.A302 Qānūn va dādgustarī dar shāhanshāhī-i Īrān-i bāstān / 1
DS39.A305 Some salient features of the Islamic law and constitution. 1
DS39.A31 ʻAbqarīyat al-Islām fī uṣūl al-ḥukm, yabḥath fī tārīkh al-ḥukm al-Islāmī min ʻahd al-Nubuwwah ilā ōkhir al-ʻahd al-Islāmī. 1
DS39.A3205 1999 al-ʻUrūbah wa-al-Islām wa-al-niẓām al-ʻālamī al-jadīd : al-ʻIrāq wa-al-madhbaḥah al-Amrīkīyah lil-sharʻīyah al-dawlīyah / 1
DS39.A35 İslâm ceza hukuku ve insânı̂ esasları / 1
DS39 .A38 2002 Akthar min raʼy 1
DS39.A398 1995 İslam Hukuku'nda yüksek yargı ve denetim : divan-ı mezalim / 1
DS39.A4 al-Zawāʼid fī fiqh Imām al-Sunnah Aḥmad ibn Ḥanbal al-Shaybānī / 1
DS39.A402 1985 Uṣūl al-fiqh wa-Ibn Taymīyah / 1
DS39.A4043 1994 A bibliography of Islamic law, 1980-1993 / 1
DS39.A41 Taḥqīq al-murād fī an al-nahy yaqtaḍī al-fasād / 1
DS39.A411 1978 al-Ṭalāq bayna al-iṭlāq wa-al-taqyīd fī al-sharīʻah al-Islāmīyah : dirāsah muqāranah / 1
DS39.A412 1984 al-Iḥkām fī uṣūl al-aḥkām / 1
DS39.A413 al-Qawāʻid wa-al-fawāʼid / 1
DS39.A42 Mawerdi's Publiek en administratief regt van den Islam, met een inleiding over de toepasselijkheid van dat regt in Nederlandsch Indië, 1
DS39.A421 1984 Sumuw al-tashrīʻ al-Islāmī fī muʻālajat al-nushūz wa-al-shiqāq bayna al-zawjayn / 1
DS39.A422 al-Muʻāmalāt fī al-Sharīʻah al-Islāmīyah / 1
DS39.A43 al-Ṭalāq fī al-Islām, 1
DS39.A433 Bulghat al-ṭālib fī sharḥ al-Makāsib / 1
DS39.A44 al-Mutʻah fī al-Islām : dirāsāt ḥawl mashrūʻīyat al-mutʻah wa-baqāʼuhā / 1
DS39.A44 1991 al-ʻĀlam al-ʻArabī wa-al-mutaghayyīrāt al-dawlīyah. 1
DS39 .A443 2007 al-ʻArab wa-taḥaddīyāt al-qarn al-ḥādī wa-al-ʻishrīn / 1
DS39.A450 La nation arabe : nationalisme et luttes de classes / 1
DS39.A4512 1988 al-Ummah al-ʻArabīyah / 1
DS39.A45130 The Arab nation / 1
DS39.A455 1984 Middle East legal systems / 1
DS39.A456 1985 Islamic law in the contemporary world : introduction, glossary, and bibliography / 1
DS39.A4561 1984 Remedies for breach of contract in Islamic and Iranian law / 1
DS39.A46 Wrongful appropriation in Islamic law / 1
DS39.A5 Fiqh-yi Islāmī kā tārīk̲h̲ī pas manẓar. 1
DS39.A510 Masʻalah-yi ijtihād par taḥqīqī naẓar. 1
DS39.A518 1976 al-Aḥwāl al-shakhṣīyah fī al-sharīʻah al-Islāmīyah fiqhan wa-qaḍāʼan : al-nasab, al-riḍāʻ, al-ḥaḍānah, nafaqat al-aqārib / 1
DS39.A519 1984 al-Aḥwāl al-shakhṣīyah fī al-sharīʻah al-Islāmīyah fiqhan wa-qaḍāʼan, al-żawāj / 1
DS39.A52 al-Taʻzīr fī al-sharīʻah al-Islāmīyah / 1
DS39.A53 1984 al-Duyūn wa-tawthīquhā fī al-fiqh al-Islāmī / 1