Call Number Title Count
DR451.S19 1908 Bahriye salnamesi. 1
DR451 .S43 2014 Seapower, technology and trade : studies in Turkish maritime history / 1
DR451.S45 Deniz tarihimize ait makaleler. 1
DR451.S519 1899 Muharebat-i bahriye-i osmaniye / 1
DR451.S66 2013 Ottoman maritime wars, 1700-1914 / 1
DR451.S68 2008 Studies in Ottoman naval history and maritime geography / 1
DR451.S680 Ta hellēnika plērōmata tou tourkikou stolou 1
DR451.S85 1911 Ertuğrul frikateyini făciası : vesaik resmiye ve hususiye-ya mustaneddir / 1
DR451.S91 Asfār-i bahriye-i Osmaniye. 1
DR451.T34 1934 Umman ve Hint denizleri hakimiyeti ve Türkler / 1
DR451.T373 2009 Deniz gücünün Osmanlı tarihi üzerindeki etkileri / 1
DR451.T463 1995 Osmanlı bahriyesinin mazisi : resim albümü / 1
DR451.T87 2007 Türkler ve deniz / 1
DR451.T947 2009 Türk denizcilik tarihi. 1
DR451.Y91 100 soruda türkiyed̓e din ve siyaset / 1
DR451.Z48 Ferah Cerbe fetihnamesi / 1
DR460.S58 1984 Situation and Problems in Yugoslavia's Domestic and Foreign Policy : offprint from Yugoslav Survey, 1984. 1
DR461.O36 2019 Hellenistische und kaiserzeitliche Architekturglieder aus dem Iuppiter Dolichenus-Heiligtum auf dem Dülük Baba Tepesi / Doliche / 1
DR470.A3 Majmūʻat al-qawānīn : taḥtawá ʻalá jamīʻ al-qawānīn al-maʻmūl bi-mūjibihā fī jamīʻ al-bilād al-ʻArabīyah al-munsalakhah ʻan al-ḥukūmah al-ʻUthmānīyah / 1
DR470.A35 Türkiyenin 1945 [Bin dokuz yüz kırk beș] den sonraki dış politika gelişmeleri. Orta Doğu meseleleri. 1
DR470.A7 Zafersiz barış ya da NATO / 1
DR470.A82 1981 Atatürkʼün milli dış politikası. 1
DR470.A83 1993 Atatürk ve yabancı devlet başkanları / 1
DR470.B444 2000 Belgelerle arşivcilik tarihimiz : Osmanlı dönemi / 1
DR470.B59 Türkiye cumhuriyetiʼnin taraf veya dahil oldugu kültür anlaşmalari. 1
DR470.D65 Batılılaşma ihaneti / 1
DR470.E77 1976 Türk-Arap ilişkileri. 1
DR470.G6 Osmanlı paleografya ve diplomatik ilmi / 1
DR470.I57 1979 Türk-Arap İlişkileri : Geçmişte, Bugün ve Gelecekte : I. Uluslararası Konferansı Bildirileri, 18-22 Haziran 1979, Ankara. 1
DR470.K13 1963 Kanunnameʼi ihtisabi Bursa. The law of the municipality of Bursa, including an English translation of the foreword and conclusions. 1
DR470.K33 1990 Arap çöllerinde Türkler / 1
DR470.K92 Osmanlı İmparatorluğundan Orta Doğu'ya : Belgelerle Şark meselesi / 1
DR470.K93 1982 Osmanlı Devletiʼne karşı Arap bağımsızlık hareketi (1908-1918) / 1
DR470.K95 1972 Türkiye'nin Arap Orta Doğusu'na karşı politikası (1945-1970) : 1
DR470.M91 Muʻāhedāt mecmuası. 1
DR470.N33 Balkanlar ve Türklük / 1
DR470.O752 1994 Osmanlı-Türk Diplomatiği Semineri : 30-31 Mayıs 1994 : bildiriler. 1
DR470.O85 1979 Osmanlı imparatorluğu ile Lehistan (Polonya) arasındaki münasebetlerle ilgili tarihi belgeler = Historical documents concerning relations between the Ottoman Empire and Lehistan (Poland) / 1
DR470.O852 2000 Osmanlı arşivinde bulunan muâhedenâmelerden örnekler = Samples from the treaties in the Ottoman archives : 1
DR470.R4 Polonya ile Türkiye arasında diplomatik münasebetlerin 550. yıldönümü / 1
DR470.S17 20. [i.e. Yirminci] asır Avrupa ve biz / 1
DR470.S19 Atatürk'ün Sovyet politikası / 1
DR470.S2 Rus işgali devrinde Osmanlı Devleti Türkistan Hanlıkları arasındaki siyasi münasebetler (1775-1875) / 1
DR470.S23 1990 Türk-İran münâsebetlerinde Şiiliğin rolü / 1
DR470.S3 Les réformes et la protection des chrétiens en Turquie, 1673-1904 : firmans, bérats, protocoles, traités, capitulations, conventions, arrangements, notes, circulaires, reglements, lois, mémorandums, etc. / 1
DR470.S35 2001 Turkey and her Arab neighbours 1953-1958 : a study in the origins and failure of the Baghdad pact / 1
DR470.S61 Ege sorunu : belgeler / 1
DR470.T2 Tarih boyunca Türk-Fin ilişkileri. 1
DR470.T42 1976 Tarihte Türk-Bulgar ilişkileri. 1
DR470.T43 1976 Tarihte Türk-İran ilişkileri. 1
DR470.T87 1984 Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu ikili ve çok taraflı kültür anlaşmaları ve kültürel değişim programları. 1
DR470.V47 1910 Vesaik-i tarihiyye ve siyasiyye tetebbuatı. 1
DR470.W380 The great Turkes defiance : on the history of the apocryphal correspondence of the Ottoman Sultan in its Muscovite and Russian variants / 1
DR471.A2 L'évolution de la Turquie dans ses rapports avec les étrangers. 1
DR471.A485 2000 Osmanlı diplomasi tarihi ve teşkilatı / 1
DR471 .A49 2014 Reforming Ottoman governance : success, failure and the path to decline / 1
DR471 .A63 2013 Osmanlı İmparatorluğunda ıslahatlar / 1
DR471.A78 Milliyet duygusunun sosyolojik esasları. 1
DR471.A93 12 [i. e. On iki] Mart'tan sonra. 1
DR471.B47 2007 Türk dış politikası çalışmaları : cumhuriyet dönemi için ulusal rehber ; arşivler, resmi ve yarı resmi yayınlar, süreli yayınlar, anılar ve yaşam öyküleri / 1