Call Number Title Count
DR448.S19 1914 Ordu salnamesi, 1330. 1
DR448.S46 Koca Sekbanbaşi risalesi / 1
DR448.T36 1981 Osmanlı kara ve deniz kuvvetleri : kuruluş devri / 1
DR448.T361 1990 Çankaya dramı / 1
DR448.T8 Kahramanlık ruhu / 1
DR448.T87 1973 Türk tarihi, silahlı kuvvetleri ve Atatürkçülük. 1
DR448.T87 1983 Die Türkenkriege in der historischen Forschung / 1
DR448.T9 1971 Mehterhane : The Military band of the Turkish Army : Les fanfares des anciennes armées turques / 1
DR448.U38 2006 Osmanlıdan cumhuriyete esir şehitler / 1
DR448.U93 2019 Observing and writing wars : selected works of a soldier-scholar / 1
DR448.V16 Der Türkenkrieg. 1
DR448.V41 Musavver tarih-i harp / 1
DR448.W28 Remarques sur le militaire des Turcs et des Russes; sur la façon la plus convenable de combattre les premiers ... 1
DR448.Y38 2003 İhtilalci subaylar / 1
DR448.Y545 2010 Osmanlı'da töre, tören ve alaylar / 1
DR451.A445 Denizde Türkiye. 1
DR451.A45 Marmarada Türkler. 1
DR451.A455 Tarih-i bahri sahifeleri / 1
DR451.A83 2006 Karadeniz'de Türk donanması : Birinci dünya harbi ve milli mücadele dönemi / 1
DR451.B34 2005 Bahriye'nin Haliç serüveni : "İstanbul'un fethinden son Divanhane'ye" / 1
DR451 .B35 2018 XIX. yüzyıl buharli gemiler donemi : Osmanlı Bahriyesi / 1
DR451.B385 2010 Osmanlı bahriyesi : bilinmeyen yönleriyle (19. yüzyıl) / 1
DR451.B63 Şerefli kadırgalar devrinde Türk bahriyesi. 1
DR451.B67 1992 Osmanlı bahriye teşkilâtı : XVII. yüzyılda Tersâne-i Âmire / 1
DR451 .B67 2018 17. yüzyılda Tersâne-i Âmire / 1
DR451.B673 2007 Osmanlılar ve deniz : deniz organizasyonu, teşkilat, gemiler / 1
DR451.B68 2009 Adriyatik'te korsanlık : Osmanlılar, Uskoklar, Venedikliler, 1575-1620 / 1
DR451.C27 Türkʼlerin denizciliği: Oruc Reis ve garb ocakları. 1
DR451.C42 Osmanlı tarihinde levendler. 1
DR451.C476 2007 Çeşme, Navarin, Sinop baskınları ve sonuçları / 1
DR451.D45Y54 1994 Risâle-i Mevkute-i Bahriye, Deniz Mecmuası, Donanma Dergisi, Deniz Kuvvetleri Dergisi : makaleler listesi / 1
DR451.D86 1993 Denizde yıllar boyu Anadolu Türkleri, 1081-1922 : onsekizinci yüzyıl / 1
DR451.G460 1985 Bahriyeʼde yapılan islahât hareketleri ve Bahriye Nezâretiʼnin kuruluşu (1789-1867) / 1
DR451.G462 1986 Türk denizcilik tarihi araştırmaları / 1
DR451.G59 Tarih boyunca Ege kavgası / 1
DR451.G84 2015 Economic and social systems in the early modern age seaports : Malta, Messina, Barcelona, and Ottoman maritime policy / 1
DR451 .G84 2015eb Economic and social systems in the early modern age seaports : Malta, Messina, Barcelona, and Ottoman maritime policy / 1
DR451.G850 1988 Dünden bugüne bahriyemiz / 1
DR451.H18 The history of the maritime wars of the Turks / 1
DR451.H3 Sefinetü'l-vüzera / 1
DR451.I856 2004 Osmanlı bahriyesi kronolojisi : XIV-XX yüzyıl, 1299-1922 / 1
DR451 .I87 2013 Türklerin ilk amirali Çaka Bey ve döneminde deniz savaşları = The first Turkish Admiral Chaka Bey and the naval battles in his era / 1
DR451.K2 Tuhfetü'l-kibar fî esfari'l-bihar : deniz savaşları hakkında büyüklere armağan / 1
DR451.K37 1728 Kitab-i tühfet ül-kibar fi esfar ül-bihar / 1
DR451.K37 2008 Tuhfetüʼl-kibâr fî esfâriʼl-bihâr : deniz seferleri hakkında büyüklere armağan / 1
DR451.K3713 2008 The gift to the great ones on naval campaigns / 1
DR451 .K3713 2012 The history of the maritime wars of the Turks / 1
DR451.K65 2012 Türk korsanları / 1
DR451.K89 1927 Deniz muharebeleri : 1793-1905 / 1
DR451.K915 Türk deniz tarihinden bir safha. 1
DR451.K92 Türklerin deniz muharebeleri. 1
DR451.M446 1912 Bahriyemizin tarihçesi / 1
DR451.M478 2007 Mesudiye zırhlısı / 1
DR451.M58 Atatürk ve donanma. 1
DR451.M85 2006 Türk denizcilerinin ilk Amerika seferi : Seyahatnâme-i Bahr-i Muhit / 1
DR451.M87 2003 Kaptan Paşaʹnın seyir defteri = Gazavât-i Hayreddin Pașa / 1
DR451.N94 Musavver muharebat-i bahriye-i osmaniye / 1
DR451 .O53 1972 Ertuğrul Firkateyni faciası / 1
DR451.O534 1998 Ertuğrul Firkateyni faciası / 1
DR451.O633 2010 Efsanevî kaptan Şefik Gogen / 1