Call Number Title Count
AP95.T8B85 Bursa mecmuası 1
AP95.T8B86 Büyük duygu 1
AP95.T8B88 Büyük salname 1
AP95.T8B9 Büyük Doğu. 1
AP95.T8C35 Çağlayan 1
AP95.T8C62 Çocuk Edebiyatı Yıllığı. 1
AP95.T8C64 Çocuk dünyası 1
AP95.T8C66 Cogito. 1
AP95.T8D37 Darü'ş-şafaka 1
AP95.T8D44 Dergâh. 1
AP95.T8D56 Dīn ve-maʻīshat. 1
AP95.T8D67 Dost. 1
AP95.T8D93 Düşünce. 1
AP95.T8E5 Emel. 1
AP95.T8E87 Musavver eşref.
Eşref.
2
AP95.T8E9 Eylem. 1
AP95.T8F51 Fikir hareketleri. 1
AP95.T8F52 Fikir ve sanʼatta hareket. 1
AP95.T8F74 Forum; fikir meydanıdır. 1
AP95.T8G64 Gök-börü. 1
AP95.T8G67 Görüş. 1
AP95.T8H34 Haftalık mecmua. 1
AP95.T8H37 Hamle. 1
AP95.T8H41 Hayat tarih mecmuası.
Tarih ve edebiyat mecmuası.
2
AP95.T8H45 Hediye-yi sal: Takvim-i Nevîn. 1
AP95.T8H47 Hep bu topraktan. 1
AP95.T8I8 İş.
İş ve düşünce.
2
AP95.T8I87 İşte Babıâlî 1
AP95.T8I88 İttihad-i islam = Union Sociale Musulmane. 1
AP95.T8J6 Journal of human sciences = İnsan bilimleri dergisi. 1
AP95.T8K15 Kadro. 1
AP95.T8K2 Karagöz: şimdilik Pazartesi ve Perşembe günleri neşrolunur musavver eğlence gazetesidir. 1
AP95.T8K39 Kayseri kültür.
Kültür ve sanat.
2
AP95.T8K5 Kim. 1
AP95.T8K59 Kızılırmak. 1
AP95.T8K9 Kültür haftası. 1
AP95.T8M4283 2011 Mecmûa-i Fünûn : Osmanlı'nın ilk bilim dergisi : inceleme ve seçilmiş makaleler / 1
AP95.T8M65 Milli Nevsal. 1
AP95.T8M7 Milliyet sanat dergisi.
Milliyet sanat.
2
AP95.T8M8433 1993 Mülkiyeliler Birliği dergisi : makaleler bibliyografyası, 1966-1992 / 1
AP95.T8M9 Muhit. 1
AP95.T8N53 Nevsal-i asr. 1
AP95.T8N56 Nevsal-i marifet. 1
AP95.T8N57 Nevsal-i Osmani. 1
AP95.T8N58 Nevsal-i Ragıp. 1
AP95.T8N6 Nevsal-i Servet-i Fünûn. 1
AP95.T8O28 Önasya. 1
AP95.T8O7 Orkun. 1
AP95.T8R4 Resimli Ay Almanağı 1
AP95.T8R42 Resimli tarih mecmuası. 1
AP95.T8R47 Resimli iktisat salnamesi. 1
AP95.T8S23 Saçak.
Teori : bültün ülkelerin işçileri ve ezilen usular birleşin.
2
AP95.T8S24 Şadirvan. 1
AP95.T8S29 Say ü amel. 1
AP95.T8S583 2000 "Shura" zhurnalynyn͡g bibliografik ku̇rsătkeche / 1
AP95.T8T6 Toplum ve bilim. 1
AP95.T8T8 Türk düşüncesi. 1
AP95.T8T83 Türk edebiyatı. 1
AP95.T8T87 Turkistān gāzītī 1
AP95.T8T9 Türk solu. 1