Author Count
Zong, Baihua 15
Zong, Baihua.Zong Baihua zhu yi jing pin xuan 1
Zong, Bohua
Use instead:
Zong, Chen 1
Zong, Chen,1525-1560 4
Zong, Cheng 2
Zong, Chenghao 3
Zong, Chengqing 2
Zong,Chengqing 1
Zong, Chuanbi 1
Zong, Chuanhong 1
Zong, Chuanming 3
Zong, Chunqi 1
Zong, Cong 1
Zong, Daoyi 2
Zong de chu ban she 1
Zong, Demao,1762-1837 1
Zong, Dian 1
Zong, Fai 1
Zong, Fan,1967- 3
Zong, Fengming 1
Zong, Fengying 3
Zong, Fubang 2
Zong, Fuxian 2
Zong, Fuxian.Yu wu sheng chu 1
Zong gong si zhi bian zuan wei yuan hui 1
Zong, Guichun 1
Zong, Gushi 1
Zong, Haiping 1
Zong, Hairen 1
Zong Han 1
Zong, Han 1
Zong, Han, 1934-
Use instead:
Zong, Hao 1
"'Zong heng' jing pin cong shu" bian wei hui 2
"Zong heng" za zhi she 1
Zong, Hongwei 3
Zong, Hua 4
Zong, Huashi 1
Zong, Huayue 2
Zŏng, In-sŏb,1905- 3
Zong, Jianfeng 1
Zong jiao ci dian bian ji wei yuan hui 1
"Zong jiao de he ping yu chong tu" xue shu yan tao hui(5th :2005 :Xianggang Zhong wen da xue) 1
"Zong jiao, fa lü, she hui" xue shu yan tao hui(1st :2012:Chongqing, China) 1
Zong jiao jiao tan yan tao hui(2000 :Fu jen da xue) 1
Zong jiao yu ci shan guo ji xue shu yan tao hui(2011 :Shanghai da xue, China) 1
"Zong jiao yu ke xue--Zhonghua wen hua mai luo guan dian" guo ji xue shu yan tao hui(2002 :Fu ren da xue, Hsin-chuang shih, Taiwan) 1
Zong jiao yu she hui lun li yan tao hui(1991 :Yang-ming-shan, Taiwan) 1
Zong jiao yu yi shu yan tao hui(1991 :Hsin chuang shih, Taiwan) 1
Zong jiao, zhe xue ji da xue jiao yu li xiang, Shen Xuanren jiao shou qi shi da shou xue shu yan tao hui(2001 :Hong Kong, China) 1
Zong, Jichen 2
Zong, Jichen,1788-1867 1
Zong jie, jiao liu, chuang xin, fa zhan - xing shi fa lü yuan zhu zhi du guo ji yan tao hui(2012 :Beijing, China) 1
Zong, Jiehua 1
Zong, Jiehua."San hua" liu lang er san bu qu 1
Zong, Jinlin 1
Zong, Jinyao 3
Zong, Jiuqi 1
Zong, Jun 1