Author Count
V. Neubert a synové 9
V. Neubert & Sons
Use instead:
V, Nikolaevskii 1
V.Ö.B.
V.O.C.
V.O. Hammon Publishing Co 2
V.O.I.S.
V.O.K.S.
V/O "Mezhdunarodnaya Kniga"
V/O "Mortekhinformreklama" (Soviet Union)
V.O.N.S 3
V.O.O.P.I.K.
V/O Soi͡uzvodproekt
V O Soi͡uzvodproekt
V.O.T. de N.S.P. San Francisco de Asís
V.O. Technoexport 1
V.Ö.V.
V. Oheimb-Loup, Gert Kollmer-
V. P 1
V., P 1
V & P (Firm)
Use instead:
V&P (Firm)
Use instead:
V.P.I.
V.P.I. and S.U.
V.P.I. & S.U.
V.P.I. (Virginia Polytechnic Institute)
V.P. Lisakovich 1
V. Payen-Payne, de(Vinchelés Payen-Payne),b. 1866 1
V., Q. M 1
V. R 5
V & R
Use instead:
1
V&R
Use instead:
V.R.A.
V.R.A. (Visual Resources Association)
V.R.A. (Volta River Authority)
Use instead:
V. R. College of Engineering (Nagpur, India)
Use instead:
V.R.I.
V. & R. Stevens and G.S. Norton 1
V & R unipress GmbH 11
V, Ram 2
V, Rola.Poems.Selections 1
V. S 1
V.S.A.
V.S.B.
Use instead:
V.S.E.Kh.B.
V.Š.E. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
V.S.J.
V.S.R.P.
V., S. V 1
V., Sanil 1
V, Sanil 1
V. Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire
V Seminário do Museu D. João VI(5th :2014 :Rio de Janeiro, Brazil) 1
V, SR (Stevie Ray Vaughan)
Use instead:
V. Stagner, Ross,1909-Psychology of personality 1
V. Stefanyk LNSL
V. Swaminathaiyar Library
V.T.C.C.
V. T.,comte 1
V. T. Kumaran Master Smaraka Trust