Author Count
Turkey. Maarif-i Umumiye Nezareti 5
Turkey. Maarif-i Umumiye Nezareti. İhsaiyat Kalemi 1
Turkey. Maarif-i Umumiye Nezareti. İstatistik Müdiriycti 1
Turkey. Maarif Ummumiye Nezareti 1
Turkey. Maarif Vekâleti 1
Turkey. Maarif Vekâleti 15
Turkey. Maarif Vekâleti. Antikiteler ve Müzeler Direktörlüğü
Turkey. Maarif Vekâleti. Araştırma ve inceleme eser 3
Turkey. Maarif Vekâleti. Archaeological Museums of Istanbul
Turkey. Maarif Vekâleti. Ayasofya Müzesi
Turkey. Maarif Vekâleti. Büyük Türk Yazarlari ve Şairleri Komisyonu. Yayinlari 1
Turkey. Maarif Vekâleti. Devlet Konservatuvarı. Yayınlat 1
Turkey. Maarif Vekâleti. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Turkey. Maarif Vekâleti. Halk kitapları 2
Turkey. Maarif Vekâleti. İstanbul Arkeoloji Müzeleri
Turkey. Maarif Vekâleti. Kitaplıkar katalogları yayımlarından. Seri 2 1
Turkey. Maarif Vekâleti. Kitaplıklar katalogları yayımlarından 1
Turkey. Maarif Vekâleti. Kültür eserleri 6
Turkey. Maarif Vekâleti. Kütüphaneler katalogarı yayımlarından 1
Turkey. Maarif Vekâleti. Kütüphaneler Müdürlüğü
Turkey. Maarif Vekâleti. Modern tiyatro eserleri serisi 3
Turkey. Maarif Vekâleti. Neşriyat 14
Turkey. Maarif Vekâleti. Tiyatro eserleri 1
Turkey. Maarif Vekâleti. Türk dünyası eserleri 1
Turkey. Maarif Vekâleti. Türk mûsikî eserleri 1
Turkey. Maarif Vekâleti. Ziya Gökalp kitapları. Seri 1 1
Turkey. Maarif Vekâleti. Ziya Gökalp yayınları 1
Turkey. Maarif Vekilliği
Turkey. Maden İşleri Genel Müdürlüğü 1
Turkey. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 2
Turkey. Maden Tetkik ve Arama Genel Müd̈ürlüğü 1
Turkey. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü. Geological Research Dept.
Turkey. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü. Jeoloji Etütleri Daire 1
Turkey. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü. Kartografya Servisince 1
Turkey. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 1
Turkey. Mahallı̂ İdareler U. Müdürlüğü
Turkey. Mahallı̂ İdareler Umum Müdürlüğü 2
Turkey. Mahkeme-i Temyiz
Use instead:
Turkey. Mahkemei Temyiz
Use instead:
Turkey. Majallat al-Aḥkām al-ʻAdlīyah
Use instead:
Turkey. Maliye Bakanlığı. Strateji Geliştirme Başkanlığı 1
Turkey. Maliye Nezareti 2
Turkey. Maliye Teftiş Kurulu 1
Turkey. Maliye Vekâleti 8
Turkey. Maliye Vekâleti. Bütçe 1
Turkey. Mapping, General Command of
Turkey. Mapping, General Directorate of
Turkey. Marmara Üniversitesi
Use instead:
Turkey. Marmara University
Use instead:
Turkey. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği
Turkey. Matbuat U. Müdürlüğü
Turkey. Matbuat Umum Müdürlüğü 9
Turkey. Matbuat Umumı̂ Müdürlüğü
Turkey. Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi 1
Turkey. Mearif Vekialeti
Turkey. Mecelle 1
Turkey. Mecelle. 1912 1
Turkey. Mecelle. Arabic 1
Turkey. Mecelle. Arabic. 1923 1
Turkey. Mecelle. English 1