Author Count
Turkey.Erkânıharbiye-yi Umumiye 2
Turkey.Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü 7
Turkey.Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü.Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü yayınlarından 2
Turkey.Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü 1
Turkey.Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü.Danışma komisyonu 1
Turkey.Eski eslerler ve müzeler umum müdürlüǧu.Anıtlari koruma kurulu 1
Turkey.Eski eslerler ve müzeler umum müdürlüǧu.Anıtlari koruma kurulu.Yayınlar 7
Turkey. Euphrates University
Use instead:
Turkey.Fikir ve sanat eserleri kanunu.1792 1
Turkey. Fırat Üniversitesi
Use instead:
Turkey. Gazi Üniversitesi
Turkey. Gazi University
Turkey.Gençlik Hizmetleri ve Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı 1
Turkey.Genelkurmay Başkanlığı 17
Turkey.Genelkurmay Başkanlığı.IX Şube 1
Turkey.Genelkurmay.Talim ve Terbiye Dairesi.Neşriyat 1
Turkey.General Directorate of Rural Services 1
Turkey.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1
Turkey. Güneydoğu Anadolu Projesi
Turkey.Haberler Bürosu (New York, N.Y.) 1
Turkey.Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1
Turkey.Hariciye Nezareti 1
Turkey.Hariciye Vekâleti 2
Turkey.Harita Genel Direktörlüğü 1
Turkey.Harita Genel Komutanlığı 8
Turkey.Harita Genel Müdürlüğü 19
Turkey.Harita Umum Müdürlüğü 1
Turkey.Harp Tarihi Başkanlığı 7
Turkey.Harp Tarihi Dairesi 1
Turkey.Harp Tarihi Dairesi.Resmı̂ yayınları 1
Turkey.Heyet-i Temsiliye 1
Turkey.İç-Düzen 1
Turkey.İçişleri Bakanlığı 1
Turkey.İçişleri Bakanlığı.İçişleri Bakanlığı yayınlarından 1
Turkey.İçişleri Bakanlıgı.Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesi.Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesi neşriyatından 1
Turkey.İçişleri Bakanlığı.Tetkik Kurulu Başkanlığı.Tetkik Kurulu Başkanlığı yayınları 2
Turkey.Ilk�gretim Genel M�d�rl�g� 1
Turkey.İller İdaresi Genel Müdürlüğü.Yayın 1
Turkey.İller İdaresi Genel Mürdürlüğü 1
Turkey.Iller Idaresi Genel M�d�rl�g� 1
Turkey. Istanbul 1
Turkey. Istanbul Academy of Fine Arts
Turkey. İstanbul Arkeoloji Müzeleri
Turkey. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü
Turkey. İstanbul Asarıatika Müzeleri
Turkey. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
Turkey. İstanbul Müzeleri
Use instead:
Turkey. İstanbul Müzeleri Genel Direktörlüğü
Use instead:
Turkey. İstanbul Üniversitesi
Turkey. Istanbul University
Turkey.İstatistik Genel Müdürlüğü 2
Turkey.Istatistik Genel M�d�rl�g� 2
Turkey.İstatistik-i Umumı̂ İdaresi 1
Turkey. İstatistik Kurumu
Turkey.İstatistik Umum Müdürlüğü 2
Turkey.Istatistik Umum M�d�rl�g� 1
Turkey.IX. Deniz Şubesi 1
Turkey.Jandarma Genel Komutanlığı 1
Turkey.Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü 1
Turkey.Kanun-ı esasi (1876) 1