Author Count
TURKEY 1
Turkey 164
TURKEY(1920-) 1
Turkey (1920- ) 17
Turkey (1920-) 2
Turkey (1920- ).Adliye vekâleti 1
Turkey (1920- ).Laws, statutes, etc 2
Turkey.Adalet Bakanlığı 3
Turkey.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 1
Turkey.Alanya Belediyesi 1
Turkey.Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü 1
Turkey. Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Turkey. Anadolu Üniversitesi
Use instead:
Turkey. Anatolian University
Use instead:
Turkey.Anayasa (1961) 1
Turkey.Anayasa (1982) 1
Turkey.Anayasa (1982).Turkish 1
Turkey.Anayasa Mahkemesi 3
Turkey and the Dardanelles 1
Turkey.Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 12
Turkey. Ankara Üniversitesi
Turkey.Antikiteler ve Müzeler Direktörlüğü 1
Turkey. Archaeological Museums of Istanbul
Turkey.Asar-ı Atika Müzeleri 1
Turkey. Askeri Müze
Turkey. Askeri Müze ve Kültür Sitesi
Turkey.Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı 20
Turkey.Askeri Tarih ve Stratejik Etüt ve Denetleme Başkanlığı 1
Turkey. Atatürk Kültür, Dil, ve Tarih Yüksek Kurumu
Turkey. Atatürk Üniversitesi
Turkey. Ataturk University
Turkey.Bakanlar Kurulu 1
Turkey.Başbakan 1
Turkey.Basbakanlik 1
Turkey.Başbakanlık 6
Turkey. Başbakanlık. Archivio
Turkey. Başbakanlık. Devlet İstatistik Enstitüsü
Turkey. Başbakanlık. Devlet Planlama Teşkilatı
Turkey.Basın-Yayın Genel Müdürlüğü 6
Turkey.Basın-Yayın Genel Müdürlüğü.Kütüphane ve Dokümantasyon Şubesi Müdürlüğü.Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü yayınları 1
Turkey.Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 2
Turkey.Basın-Yayın ve Turizm Vekâleti 3
Turkey.Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü 1
Turkey.Bayındırlık Bakanlığı 2
Turkey.Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1
Turkey.Baytar-i Müfettiş Umumlığı.Külliyatından - Baytar-i Müfettiş Umumlığı 1
Turkey. Bibliographical Institute
Turkey. Bibliyografya Enstitüsü
Turkey.Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1
Turkey.Bölge Planlama Dairesi 3
Turkey.Bozcaada ve Imroz Kazalarinin Mahalli Idareleri Hakkinda Kanun1987 1
Turkey.Büyük Erkânıharbiye Reisliği.IX Deniz Şubesi 1
Turkey.Büyük Erkânıharbiye Reisliği.X. Şube 1
Turkey.Büyük Millet Meclisi 21
Turkey.Büyük Millet Meclisi 1
Turkey.Büyük Millet Meclisi.15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu 1
Turkey.Büyük Millet Meclisi.Cumhuriyet Senatosu 1
Turkey.Büyük Millet Meclisi.Kadının Statüsünü Araştırma Komisyonu 1
Turkey. Büyük Millet Meclisi. Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu
Turkey.Büyük Millet Meclisi.Kütüphane 2