Author Count
Tobias, Karen M 1
Tobias, Karin 2
Tobias, Leanne 2
Tobias, Lenore Keeshig-
Use instead:
Tobias, Lester L 1
Tobias, Lothar 1
Tobias, M 1
Tobias, M. L 5
Tobias M. Scholz 1
Tobias, María Dolores 1
Tobias, Marianne Williams 1
Tobias, Marilyn,1942- 1
Tobias, Marvin Elliot,1905- 2
Tobias, Max,1947- 1
Tobias Meckel 1
Tobias, Michael 16
Tobias, Michael Charles 4
Tobias, Michael.Jainism and ecology 1
Tobias, Morris Jacob,1885- 1
Tobias Moskowitz 2
Tobias, Nan E 1
Tobias, Norman,1898- 6
Tobias, Norman,1938- 3
Tobias, Norman C 3
Tobias, Oliver 2
Tobias, Paul 3
Tobias, Paul H.,1930- 3
Tobias Pérez, Salim 1
Tobias, Peter S.,1944- 1
Tobias, Phillip V 23
Tobias, Phillip Valentine 1
Tobias, R. D.(Randall Davis) 1
Tobias, Randall 2
Tobias, Randolf 2
Tobias, Richard C.(Richard Clark),1925- 4
Tobias, Robert 1
Tobias, Robert,1919- 1
Tobias, Rochelle,1963- 3
Tobias, Ronald B.,1946- 3
Tobias, Ronald B.1946- 1
Tobias, Roscoe Burdette,1880- 1
Tobias, Rudolf,1873-1918 11
Tobias, Rudolf,1873-1918.Julius Caesar 2
Tobias, Rudolf,1873-1918.Kevadel.Sõnadeta laul;arranged 1
Tobias, Rudolf,1873-1918.Nachtstück 1
Tobias, Rudolf,1873-1918.Quartets,string,no. 2,C minor 1
Tobias, Rudolf,1873-1918.Quartets,strings,no. 2,C minor.Nachtstück;arr 1
Tobias, Rudolf,1873-1918.Quartets,violins (2), viola, cello,no. 2,C minor 1
Tobias, Sarah,1963- 4
Tobias, Saul 1
Tobias, Scott C 1
Tobias, Sheila 8
Tobias, Sigmund 8
Tobias, Stanislav 1
Tobias, Stephen Albert 5
Tobias, Stephen Frederic,1943- 1
Tobias, Steven E 1
Tobias, Thomas J 1
Tobias, Tobi 1
Tobias, Todd 1