Author Count
Smith, Theophilus Washington, 1784-1846 3
Smith, Theophus Harold 2
Smith, Theresa Ann, 1971- 2
Smith, Theresa C 1
Smith, Theresa C, 1951- 2
Smith, Theresa Hamm-
Use instead:
Smith, Theresa S, 1956- 1
Smith, Thérèse, 1959- 1
Smith, Theyre T. (Townsend), 1798-1852 1
Smith, Theyre Townsend 1
Smith, Tho 1
Smith, Tho. (Thomas), 1623 or 1624-1661
Smith, Thomas 23
Smith, Thomas, 1513-1577 12
Smith, Thomas, 1513-1577. On the wages of the Roman footsoldier 1
Smith, Thomas, 1558?-1625 3
Smith, Thomas, 1558?-1625. Puteshestvie i prebyvanie v Rossii
Smith, Thomas, 1558?-1625. Sir Thomas Smithes voiage and entertainment in Rushia. Russian 1
Smith, Thomas, 1615-1702 1
Smith, Thomas, 1623 or 1624-1661 15
Smith, Thomas, 1624?-1661 1
Smith, Thomas, 1638-1710 65
Smith, Thomas, 1648-1694 1
Smith, Thomas, 1702-1795 7
Smith, Thomas, -1708 3
Smith, Thomas, 1745-1809 7
Smith, Thomas, -1762 2
Smith, Thomas, 1775 or 1776-1830 18
Smith, Thomas, 1775 or 6-1830 7
Smith, Thomas, 1776-1844 1
Smith, Thomas, -1787 2
Smith, Thomas, 1789?-1866 2
Smith, Thomas, 1790-1878 5
Smith, Thomas, 1792 1
Smith, Thomas, 1817-1906 4
Smith, Thomas, 1848- 2
Smith, Thomas, 1883- 1
Smith, Thomas, -1995 2
Smith, Thomas A 1
Smith, Thomas A, 1956- 1
Smith, Thomas, accomptant in Edinburgh 2
Smith, Thomas (Accountant) 6
Smith, Thomas, (Accountant 15
Smith, Thomas, accountant 3
Smith, Thomas, Accountant, of Liverpool 1
Smith, Thomas, accountant, of London
Smith, Thomas, active 1600-1627 3
Smith, Thomas, active 1753-1777
Smith, Thomas, active 1807-1832 1
Smith, Thomas, active 1825 1
Smith, Thomas Alford 2
Smith, Thomas Alfred 1
Smith, Thomas Allan
Use instead:
Smith, Thomas B 4
Smith, Thomas B, 1869- 1
Smith, Thomas B, 1923- 1
Smith, Thomas B, 19th cent 2
Smith, Thomas B, active 19th century 3
Smith, Thomas B. (Thomas Barlow), 1839-1933 6
Smith, Thomas B. (Thomas Bates) 2