Author Count
Smirnov, V. A.,nachalʹnik Soi͡uzmarkshtresta 1
Smirnov, V. A.(Vadim Anatolʹevich),1981- 1
Smirnov, V. A.(Vadim Andreevich) 2
Smirnov, V. A.(Vi͡acheslav Aleksandrovich) 4
Smirnov, V. A.(Vladimir Aleksandrovich) 18
Smirnov, V. A.(Vladimir Alekseevich),1925- 1
Smirnov, V. A.(Vladimir Alekseevich),1949- 1
Smirnov, V. A.(Vladimir Alexandrovich),1951- 8
Smirnov, V. B 2
Smirnov, V. D.(Vasiliĭ Dmitrievich) 7
Smirnov, V. F.(Vasiliĭ Filippovich) 1
Smirnov, V. F.(Viktor Fedorovich) 1
Smirnov, V. G 1
Smirnov, V. G.(Viktor Georgievich) 1
Smirnov, V. G.(Viktor Grigorʹevich) 8
Smirnov, V. I 3
Smirnov, V. I.(Viktor Ilʹich) 3
Smirnov, V. I.(Vladimir Ivanovich) 2
Smirnov, V. I.(Vladimir Ivanovich),1887-1974 15
Smirnov, V. I.(Vladimir Ivanovich),1910-1988 2
Smirnov, V. I͡A.(Vasilīĭ I͡Akovlevich) 1
Smirnov, V. M 1
Smirnov, V. M.(Viktor Mikhaĭlovich) 1
Smirnov, V. N.,kandidat istoricheskikh nauk 2
Smirnov, V. N.(Vadim Nikolaevich) 1
Smirnov, V. N.(Vladimir Nikolaevich),1937- 3
Smirnov, V. P 2
Smirnov, V. P.(Vi͡acheslav Pavlovich),1936- 1
Smirnov, V. P.(Vladimir Pavlovich) 1
Smirnov, V. P.(Vladimir Pavlovich),1941- 2
Smirnov, V. P.(Vladimir Petrovich) 1
Smirnov, V. P.(Vladislav Pavlovich) 6
Smirnov, V. S 1
Smirnov, V. S.(Viktor Sergeevich) 3
Smirnov, V. S.(Vitaliĭ Sergeevich) 1
Smirnov, V. S.(Vitaliĭ Stepanovich) 1
Smirnov, V. V 1
Smirnov, V. V.,1944- 1
Smirnov, V. V. (Valeriĭ V.)
Use instead:
Smirnov, V. V.(Valeriĭ Vasilʹevich) 2
Smirnov, V. V.(Valeriĭ Vasilʹevich),1937- 4
Smirnov, V. V.(Valeriĭ Vladimirovich) 1
Smirnov, V. V. (Viktor V.)
Smirnov, V. V.(Vilʹi͡am Viktorovich) 2
Smirnov, V. V.(Vladimir Vladimirovich) 1
Smirnov, V. V.(Vladislav Vi︠a︡cheslavovich) 1
Smirnov, V. V.(Vladislav Vi͡acheslavovich) 2
Smirnov, V.(Valeriĭ) 2
Smirnov, V. (Vi͡acheslav)
Smirnov, V. (Viktor), 1896-1946
Smirnov, V. Z.(Vasiliĭ Zakharovich) 4
Smirnov, Valentin(Valentin Georgievich) 2
Smirnov, Valeri 1
Smirnov, Valerian Nikolaevich,1849-1900 1
Smirnov, Valeriĭ 2
Smirnov, Valeriĭ(Valeriĭ Marksovich) 2
Smirnov, Vasiliĭ Aleksandrovich 1
Smirnov, Vasiliĭ Efimovich 2
Smirnov, Vi͡acheslav,1937- 1
Smirnov, Vi͡acheslav Anatolʹevich 2