Author Count
Segatti, Marco 1
Segatti, P. (Paolo)
Segatti, Paolo 5
Segatto, Filiberto 1
Segatto, José Antonio 4
Segaud, Guillaume de, 1674-1748 1
Segaud, M. (Jean-Joseph), 1769?-1830 1
Segaud, M. (Marion), 1940-
Segaud, Marion 1
Segaud, Marion, 1940- 5
Segaud, Pierre 2
Segawa, Akira, 1947- 1
Segawa, Cecilia Seigle, 1931-
Segawa, Chiaki 1
Segawa, Eisuke 1
Segawa, Eisuke, 1961- 1
Segawa, Hazuki 1
Segawa, Hideki 1
Segawa, Hideo 1
Segawa, Hideo, 1873-1969 2
Segawa, Hugo 1
Segawa, Hugo M 4
Segawa, Jiro 5
Segawa, Jokō, 1806-1881 3
Segawa, Jok̄ō, 1806-1881. Higashiyama sakura no sōshi. 1986 1
Segawa, Jokō, 1806-1881. Yowa nasake ukina no yokogushi 1
Segawa, Jokō, 1806-1881. Yowanasake ukina no yokogushi. 1985 1
Segawa, Kazuo, 1920- 1
Segawa, Kiyoko, 1895- 2
Segawa, Kiyoko, 1895-1984 11
Segawa, Kōkichi 2
Segawa, Maketarō, 1927- 1
Segawa, Masaharu, 1925- 1
Segawa, Masahisa, 1924- 7
Segawa, Masahisa, 1957- 3
Segawa, Masaya 2
Segawa, Minoru, 1906- 1
Segawa, Mitsuko 1
Segawa, Miyoko, 1926-
Segawa, Miyoko, 1926-2015
Segawa, Nobuhisa, 1947- 2
Segawa, Noritaka 1
Segawa, Noriyuki 1
Segawa, Nozomo 1
Segawa, Rinjirō 1
Segawa, S 1
Segawa Seigle, Cecilia, 1931-
Segawa, Shinobu 1
Segawa, Shirō, 1954- 1
Segawa, Takao, 1977- 1
Segawa, Takuo, 1929- 3
Segawa, Takuo, 1929-1975 11
Segawa, Takurō, 1958- 3
Segawa, Tomio, 1927- 3
Segawa, Tsunenari. Sankan taiji zue 1
Segawa, Yashuo 2
Segawa, Yasuo 2
Segawa, Yasutomo 1
Segawa, Yoshiko, 1931-
Segawa, Yūji, 1957- 1