Author Count
Russia.Ministerstvo gosudarstvennykh imushchestv 10
Russia.Ministerstvo gosudarstvennykh imushchestv.Arkhiv 2
Russia.Ministerstvo gosudarstvennykh imushchestv.Uchenyĭ komitet 1
Russia.Ministerstvo Imperatorskago dvora 3
Russia.Ministerstvo Imperatorskago dvora.Obshchiĭ arkhiv.Moskovskoe otdelenie 1
Russia. Ministerstvo inostrannykh del 1
Russia.Ministerstvo inostrannykh del 29
Russia.Ministerstvo inostrannykh del.Annuaire diplomatique de l'Empire de Russie 1
Russia. Ministerstvo inostrannykh del. Archives
Russia. Ministerstvo inostrannykh del. Département asiatique. Institut des langues orientales
Russia.Ministerstvo inostrannykh del.Leningradskiĭ glavnyĭ arkhiv 1
Russia. Ministerstvo inostrannykh del. Moskovskīĭ glavnyĭ arkhiv
Russia. Ministerstvo inostrannykh del. Uchebnoe otdelenie vostochnykh i͡azykov
Russia. Ministerstvo inostrannykh di͡el
Russia. Ministerstvo i͡ustit͡sīi 1
Russia.Ministerstvo i︠u︡stit︠s︡īi 2
Russia.Ministerstvo i͡ustit͡sīi 9
Russia. Ministerstvo i͡ustit͡sīi. Moskovskīĭ arkhiv
Russia.Ministerstvo i͡ustit͡sīi.Statistikiĭ Otdi͡el 1
Russia.Ministerstvo narodnago prosvi︠e︡shchenīi︠a︡ 10
Russia.Ministerstvo narodnago prosvi͡eshchenīi͡a 15
Russia.Ministerstvo narodnago prosvi͡eshchenīi͡a.Arkhiv 2
Russia.Ministerstvo narodnago prosvi͡eshchenīi͡a.Moskovskiĭ uchebnyĭ okrug 1
Russia.Ministerstvo narodnago prosvi͡eshchenīi͡a.Varshavskiĭ uchebnyĭ okrug 1
Russia.Ministerstvo narodnago prosvi︠e︡shchenīi︠a︡.Zhurnal 1
Russia.Ministerstvo puteĭ soobshchenīi︠a︡ 3
Russia.Ministerstvo puteĭ soobshchenīi͡a 15
Russia.Ministerstvo puteĭ soobshchenīi͡a.Inzhenernyĭ sovi͡et 1
Russia.Ministerstvo puteĭ soobshchenīi︠a︡.Otdiel statistiki 1
Russia.Ministerstvo puteĭ soobshchenīi͡a.Otdiel statistiki i kartografii 2
Russia.Ministerstvo puteĭ soobshchenīi︠a︡.Otdiel statistiki imkartografii 2
Russia.Ministerstvo putei soobshchenii͡a.Statisticheskiĭ Otdiel 1
Russia.Ministerstvo puteĭ soobshchenīi͡a.Uchebnyĭ otdi͡el 1
Russia.Ministerstvo puteĭ soobshchenii͡a.Upravlenie zheleznykh dorog.Urachelno-sanitarnai͡a chast 1
Russia.Ministerstvo puteĭ soobshchenīi͡a.Upravlenīe zheli͡eznykh dorog 2
Russia.Ministerstvo puteĭ soobshchenīi͡a.Upravlenie zheli͡eznykh dorog 3
Russia.Ministerstvo puteĭ soobshchenīi͡a.Upravlenīe zheli͡eznykh dorog.Khozi͡aĭstvennyĭ otdi͡el 1
Russia.Ministerstvo puteĭ soobshchenii͡a.Zheleznodorozhnyĭ pensionnyĭ komitet 1
Russia.Ministerstvo puteĭ soobshchenii͡ia.Otdel statistiki i kartografii 1
Russia. Ministerstvo torgovli i promyshlennosti 4
Russia.Ministerstvo torgovli i promyshlennosti 14
Russia.Ministerstvo torgovli i promyshlennosti.Otdi͡el promyshlennosti 9
Russia.Ministerstvo torgovli i promyshlennosti.Otdi︠e︡l torgovli 4
Russia.Ministerstvo torgovli i promyshlennosti.Otdi͡el torgovli 3
Russia.Ministerstvo tvorchestva i promyshlennosti.Otdel promyshlennosti 1
Russia.Ministerstvo vnutrennikh di͡el 26
Russia.Ministerstvo vnutrennikh di︠e︡l 6
Russia.Ministerstvo vnutrennikh di͡el.Arkhivnyĭ otdel upravlenii͡a MVD po Pskovskoĭ oblasti 1
Russia.Ministerstvo vnutrennikh di͡el.Khozi͡aĭstvennyĭ departament 6
Russia.Ministerstvo vnutrennikh di͡el.Medit͡sinskīĭ sovi͡et 4
Russia.Ministerstvo vnutrennikh di͡el.Strakhovoĭ otdi͡el 1
Russia.Ministerstvo vnutrennikh di͡el.Zemskīĭ otdi͡el 4
Russia.Ministerstvo vnutrennikh di͡el.Zemskīĭ otdi͡el.Svi͡edi͡enii͡a o prodazhnykh t͡s͡i͡e͡nakh na zemli 1
Russia.Ministerstvo zemledi͡elīi͡a 1
Russia.Ministerstvo zemledielīia 1
Russia.Ministerstvo zemledi͡elīi͡a i gosudarstvennykh imushchestv 2
Russia.Ministerstvo zemledi͡elīi͡a i gosudarstvennykh imushchestv.Kant͡seli͡arīi͡a ministra 1
Russia.Ministerstvo zemledi͡elīi͡a i gosudarstvennykh imushchestv.Kavkazskiĭ kustarnyĭ komitet 1
Russia.Ministerstvo zemledi͡elīi͡a i gosudarstvennykh imushchestv.Otdi͡el zemelʹnykh uluchshenīĭ 2
Russia.Ministersvo puteǐ soobshchenii︠a︠ 1