Author Count
Rossiĭskai︠a︡ gosudarstvennai︠a︡ biblioteka 18
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka 80
Rossiĭskai︠a︡ gosudarstvennai︠a︡ biblioteka dli︠a︡ molodezhi 3
Rossiĭskai︠a︡ gosudarstvennai︠a︡ biblioteka dli︠a︡ molodezhi.T︠S︡entr komiksov i vizualʹnoĭ kulʹtury 2
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka dli͡a molodezhi.T͡Sentr komiksov i vizualʹnoĭ kulʹtury 2
Rossiĭskai︠a︡ gosudarstvennai︠a︡ biblioteka dli︠a︡ slepykh 1
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka iskusstv
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka iskusstv (RGBI) 1
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka.Manuscript.Guenzburg 488 1
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka.Manuscript.Guenzburg Mos 636 1
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka.Manuscript.Tr.-Serg. 23 1
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka.ManuscriptGuenzburg 1206 1
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka.Muzeĭ istorii 1
Rossiĭskai︠a︡ gosudarstvennai︠a︡ biblioteka.Nauchno-issledovatelʹskiĭ otdel bibliografii 3
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka.Nauchno-issledovatelʹskiĭ otdel bibliografii 12
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka.Nauchno-issledovatelʹskiĭ otdel bibliotekovedenii͡a 2
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka.Nauchno-issledovatelʹskiĭ otdel bibliotekovedenii͡a.Sektor Bibliotechnogo prava 1
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka.Nauchno-issledovatelʹskiĭ otdel bibliotekovedenii͡a.Sektor istorii bibliotechnogo dela 2
Rossiĭskai︠a︡ gosudarstvennai︠a︡ biblioteka.Nauchno-issledovatelʹskiĭ otdel knigi i chetnii︠a︡ 1
Rossiĭskai︠a︡ gosudarstvennai︠a︡ biblioteka.Nauchno-issledovatelʹskiĭ otdel knigi i chtenii︠a︡ 1
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka.Nauchno-issledovatelʹskiĭ otdel knigovedenii͡a 1
Rossiĭskai︠a︡ gosudarstvennai︠a︡ biblioteka.Nauchno-issledovatelʹskiĭ otdel redkikh knig (Muzeĭ knigi) 4
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka.Nauchno-issledovatelʹskiĭ otdel redkikh knig (Muzeĭ knigi) 7
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka.NIO Informkulʹtura 1
Rossiĭskai︠a︡ gosudarstvennai︠a︡ biblioteka.Otdel gazet 1
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka.Otdel issledovanii͡a chtenii͡a, propagandy knigi i rekomendatelʹnoĭ bibliografii 3
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka.Otdel kartograficheskikh izdaniĭ 1
Rossiĭskai︠a︡ gosudarstvennai︠a︡ biblioteka.Otdel literatury russkogo zarubezhʹi︠a︡ 1
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka.Otdel literatury russkogo zarubezhʹi͡a 4
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka.Otdel nat͡sionalʹnoĭ i nauchno-vspomogatelʹnoĭ bibliografii 3
Rossiĭskai︠a︡ gosudarstvennai︠a︡ biblioteka.Otdel notnykh izdaniĭ i zvukozapiseĭ 1
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka.Otdel notnykh izdaniĭ i zvukozapiseĭ 1
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka.Otdel organizat͡sii i funkt͡sionirovanii͡a bibliotechnykh sistem 2
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka.Otdel rukopiseĭ 6
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka.Otdel spravochno-bibliograficheskogo obsluzhivanii͡a 2
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka.Otdel voennoĭ literatury 3
Rossiĭskai︠a︡ gosudarstvennai︠a︡ biblioteka po iskusstvu 9
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka po iskusstvu 7
Rossiĭskai︠a︡ gosudarstvennai︠a︡ biblioteka.Sektor istorii knigi, bibliotechnogo dela i bibliografii 1
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka.Sektor istorii knigi, bibliotechnogo dela i bibliografii 3
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a biblioteka. T͡Sentr vostochnoĭ literatury
Rossiĭskai︠a︡ gosudarstvennai︠a︡ detskai︠a︡ biblioteka 1
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a detskai͡a biblioteka 1
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a radioveshchatelʹnai͡a kompanii͡a "Golos Rossii" 2
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a teleradiokompanii͡a "Ostankino." Gosteleradiofond
Rossiĭskai͡a gosudarstvennai͡a t͡sirkovai͡a kompanii͡a "Rosgost͡sirk" 1
Rossiĭskai͠a gosudartsvennai͠a biblioteka.Manuscript.488 1
Rossiĭskai͡a greko-katolicheskai͡a t͡serkovʹ 1
Rossiĭskai︠a︡ knizhnai︠a︡ palata 13
Rossiĭskai͡a knizhnai͡a palata 21
Rossiiskaia knizhnaia palata, Leningrad.Vremennik 1
Rossiĭskai͡a kommunisticheskai͡a partii͡a
Rossiĭskai︠a︡ kommunisticheskai︠a︡ partii︠a︡ (bolʹshevikov) 1
Rossiĭskai͡a kommunisticheskai͡a partii͡a (bolʹshevikov) 4
Rossiĭskai͡a kommunisticheskai͡a partii͡a (bolʹshevikov). Arkhangelʹskiĭ gubkom
Rossiĭskai͡a kommunisticheskai͡a partii͡a (bolʹshevikov). M.K.
Rossiĭskai͡a kommunisticheskai͡a partii͡a (bolʹshevikov). Moscow Regional Bureau
Rossiĭskai͡a kommunisticheskai͡a partii͡a (bolʹshevikov). Moskovskiĭ gubernskiĭ komitet
Rossiĭskai͡a kommunisticheskai͡a partii͡a (bolʹshevikov). Moskovskīĭ komitet
Rossiĭskai͡a kommunisticheskai͡a partii͡a (bolʹshevikov). Moskovskoe oblastnoe bi͡uro