Author Count
Observatory for the Protection of Human Rights Defenders 8
Observatory Natura 2000.Conference(2004 :Volos, Greece) 1
Observatory of the University of California
Use instead:
Observatory of Turin
Observatory of Zi-gawei (China)
Observatory on Borderless Higher Education 1
Observatory on Latin America 1
Observatory Sonnenborgh
Observer 19
Observer, 1934-2019
Use instead:
Observer,a resident of Manchester 1
Observer,active 1794 1
Observer Group of Eminent Persons from SAARC Countries
Observer in an agricultural district 1
Observer, London 1
Observer Mission of Human Rights and Public Organizations in the Conflict Zone in Chechnya
Observer of common events 2
Observer of the times 2
Observer Panel for the U.S.-Japan Earthquake Policy Symposium
Observer Press (Salem, Mass.) 1
Observer,pseud 1
Observer Research Foundation 100
Observer Research Foundation.Chennai Chapter 1
Observer Research Foundation.Mumbai Chapter 2
Observer Research Foundation (New Delhi, India) 2
Observer Team to Nigeria.Report, 24 September to 23 November 1968-1969 1
Observer Training Center at Tech Park 1
Observing City Corporation Election '94 (Bangladesh), National Steering Committee for
Obserwatorium demokracji (Project)
Obserwatorium demokracji w Polsce (Project) 2
Obsesion (Musical group) 1
Obsessive Compulsive Anonymous World Services 2
Obshchago Sʺi͡ezda predstaviteleĭ russkikh zheli͡eznykh dorog 1
Obshcheakademicheskai͡a programma Chelovek, nauka, obshchestvo
Obshchedostupnyĭ i peredvizhnoĭ teatr P.P. Gaĭdeburova i N.F Skarskoĭ 1
Obshchee sobranie AN SSSR 1
Obshchegorodskoĭ Sovet rabochikh deputatov gor. Peterburga
Obshchenarodnyĭ komitet bolgaro-sovetskoĭ druzhby (Bulgaria)
Obshchepartiĭnai͡a teoreticheskai͡a konferent͡sii͡a ONPĖ "Aktualʹnye problemy sovremennoĭ Ėstonii"(6th :2000 :Pärnu, Estonia) 1
Obshcherossiĭkai͡a nauchnai͡a konferent͡sii͡a "Sovremennai͡a logika--problemy teorii, istorii i primenenii͡a v nauke" 1
Obshcherossiĭskai͡a nauchno-prakticheskai͡a konferent͡sii͡a "Bibliotechnoe obsluzhivanie na rubezhe XXI veka--problemy i perspektivy"(2000 :Saint Petersburg, Russia) 1
Obshcherossiĭskai͡a nauchno-prakticheskai͡a konferent͡sii͡a "Molodezhʹ i formirovanie grazhdanskogo obshchestva v Rossii"(3rd :2007 :Volgograd, Russia) 1
Obshcherossiĭskai͡a nauchno-prakticheskai͡a konferent͡sii͡a "Sovremennye polʹzovateli avtomatizirovannykh informat͡sionno-bibliotechnykh sistem--problemy obsluzhivanii͡a, izuchenii͡a i obuchenii͡a"(2st :1998 :Saint Petersburg, Russia) 1
Obshcherossiĭskai͡a nauchno-prakticheskai͡a konferent͡sii͡a "Sovremennye polʹzovateli avtomatizirovannykh informat͡sionno-bibliotechnykh sistem--problemy obsluzhivanii͡a, izuchenii͡a i obuchenii͡a"(3rd :2000 :Saint Petersburg, Russia) 1
Obshcherossiĭskai͡a nauchno-prakticheskai͡a konferent͡sii͡a "Sovremennye polʹzovateli avtomatizirovannykh informat͡sionno-bibliotechnykh sistem--problemy obsluzhivanii͡a, izuchenii͡a i obuchenii͡a"(6th :2002 :Saint Petersburg, Russia) 1
Obshcherossiĭskai͡a nauchno-prakticheskai͡a konferent͡sii͡a "Sovremennye polʹzovateli avtomatizirovannykh informat͡sionno-bibliotechnykh sistem--problemy obsluzhivanii͡a, izuchenii͡a i obuchenii͡a"(7th :2003 :Saint Petersburg, Russia) 1
Obshcherossiĭskai͡a obshchestvennai͡a organizat͡sii͡a "Assamblei͡a narodov Rossii"
Obshcherossiĭskai︠a︡ obshchestvennai︠a︡ organizat︠s︡ii︠a︡ "Obshchee delo" 1
Obshcherossiĭskai͡a obshchestvennai͡a organizat͡sii͡a--Obshchestvo "Znanie" Rossii
Obshcherossiĭskai͡a obshchestvennai͡a organizat͡sii͡a RALK
Obshcherossiĭskai͡a obshchestvennai͡a organizat͡sii͡a "Rossiĭskai͡a assot͡siat͡sii͡a lingvistov-kognitologov" 1
Obshcherossiĭskai͡a obshchestvennai͡a organizat͡sii͡a "Rossiĭskai͡a assot͡siat͡sii͡a politicheskoĭ nauki"
Obshcherossiĭskai͡a obshchestvennai͡a organizat͡sii͡a "Rossiĭskai͡a kriminologicheskai͡a Assot͡siat͡sii͡a
Obshcherossiĭskai͡a obshchestvennai͡a organizat͡sii͡a "Rossiĭskie uchenye sot͡sialisticheskoĭ orientat͡sii"
Obshcherossiĭskai͡a obshchestvennai͡a organizat͡sii͡a "Rossiĭskoe istoriko-prosvetitelʹskoe, pravozashchitnoe i blagotvoritelʹnoe obshchestvo 'Memorial' (Rossiĭskiĭ 'Memorial')"
Obshcherossiĭskai͡a obshchestvennai͡a organizat͡sii͡a "Rossiĭskoe obshchestvo istorikov-arkhivistov"
Obshcherossiĭskai͡a obshchestvennai͡a organizat͡sii͡a "Soi͡uz armi͡an Rossii"
Obshcherossiĭskai͡a obshchestvennai͡a organizat͡sii͡a "Soi͡uz pisateleĭ Rossii"
Obshcherossiĭskai͡a obshchestvennai͡a organizat͡sii͡a T͡Sentr ėkologicheskoĭ politiki i kulʹtury 1
Obshcherossiĭskoe obʺedinenie koreĭt︠s︡ev 2