Author Count
O'Rourke, Heather, 1975-1988 1
O'Rourke, Helen 1
O'Rourke, Helen J 1
O'Rourke, Horace T 1
O'Rourke, J. A 1
O'Rourke, J. Kinney 1
O'Rourke, Jacqueline 1
O'Rourke, James 1
O'Rourke, James J 2
O'Rourke, James J, 1898- 2
O'Rourke, James John, 1905- 1
O'Rourke, James Joseph, 1917- 1
O'Rourke, James L 4
O'Rourke, James S 1
O'Rourke, James T 2
O'Rourke, Jim
Use instead:
1
O'Rourke, Jim, 1969- 3
O'Rourke, John 3
O'Rourke, John, -1785 2
O'Rourke, John, Canon 2
O'Rourke, John H 1
O'Rourke, John J 1
O'Rourke, John M 1
O'Rourke, John T 2
O'Rourke, Joseph 10
O'Rourke, Joseph, 1928- 1
O'Rourke, Joseph Mel 1
O'Rourke, Joseph Patrick, 1928-
O'Rourke, K. C. (Kevin C.), 1964- 1
O'Rourke, Karen 1
O'Rourke, Kate 2
O'Rourke, Kate Beirne 1
O'Rourke, Kathleen, 1941- 2
O'Rourke, Kathryn E 3
O'Rourke, Katie (Producer) 1
O'Rourke, Keven 1
O'Rourke, Kevin 1
O'Rourke, Kevin, 1939- 15
O'Rourke, Kevin C., 1964-
O'Rourke, Kevin D 9
O'Rourke, Kevin H 11
O'Rourke, Kevin (Writer on art) 1
O'Rourke, L. J. (Lawrence James), 1892- 4
O'Rourke, Laurence 2
O'Rourke, Lawrence W 1
O'Rourke, Lindsey A 2
O'Rourke, Liz 3
O'Rourke, Lorenzo 10
O'Rourke, Mary 1
O'Rourke, Mary, 1937- 1
O'Rourke, Mary A 1
O'Rourke, Matthew J 2
O'Rourke, Matthew J. Sword exercise illustrated 1
O'Rourke, Maureen 1
O'Rourke, May 1
O'Rourke, Meghan 4
O'Rourke, Míċeál 12
O'Rourke, Michael 1
O'Rourke, Michael, 1963- 20
O'Rourke, Michael, 1976- 2