Author Count
Nordiska Afrikainstitutet 85
Nordiska Afrikainstitutet.Afrika institutets skriftseris 1
Nordiska Afrikainstitutet.Afrikainstitutets skriftserie 2
Nordiska Afrikainstutet 1
Nordiska akvarellmuseet 13
Nordiska ämbetsmannakommittén 1
Nordiska ämbetsmannakommittén för konsumentfrågor.Produktsäkerhetsgruppen 1
Nordiska ämbetsmannakommittén för transportfrågor 1
Nordiska asieninstitutet 1
Nordiska dialektologkonferensen(5th :1994 :Sigtuna, Sweden) 1
Nordiska dokumentationscentralen för masskommunikationsforskning (Göteborgs universitet)
Use instead:
Nordiska enzymkommittén
Use instead:
Nordiska institutet för folkdiktning
Nordiska institutet för miljö- och minoritetsrätt (Lapin yliopisto)
Nordiska jorbruksforskare förening 1
Nordiska juridiska biblioteksmötet(4 :1997) :Stockholm, Sweden :) 1
Nordiska juridiske biblioteksmøde(3rd :1994 :Helsinki, Finland) 1
Nordiska juristmötet
Use instead:
Nordiska Kammarorkestern Sundsvall 8
Nordiska kärnsäkerhets ad hoc-gruppen 1
Nordiska kongressen för intern medicin 1
Nordiska kongressen för invärtes medicin 2
Nordiska Konservator Förbundet
Nordiska kontaktorganet för atomenergifrågor
Nordiska kriminalistföreningarna 1
Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådets seminarium om återvandringsfrågor(1st :1989 :Turku, Finland) 1
Nordiska Museet (Stockholm) 1
Nordiska museet (Stockholm, Sweden) 24
Nordiska museet (Stockholm, Sweden).Handlingar 6
Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning 1
Nordiska naturforskare- och läkaremötet(1902 :Helsinki, Finland) 1
Nordiska ödegårdsprojektet
Nordiska organisationskommittén 1
Nordiska patristikermötet(8th :2010 :Lund, Sweden) 1
Nordiska samarbetskommittén för medicinsk forskning
Nordiska samarbetskommittén för namnforskning 3
Nordiska samarbetsorganet för vetenskaplig information
Nordiska samarbetsrådet för kriminologi
Nordiska samekonferensen(6th :1968Hetta) 1
Nordiska samerêadet
Use instead:
Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet 2
Nordiska socialstatistikkommittén
Nordiska socialstatistiska kommittén
Nordiska sommaruniversitetet
Nordiska stålförbundet 2
Nordiska statistiska sekretariatet
Nordiska symposiet för ikonografiska studier(15th :1996 :Undersvik, Sweden) 1
Nordiska symposiet för ikonografiska studier(6th :1978 :Gimo slott) 1
Nordiska symposiet för ikonografiskt studium(1970 :Julita slott) 1
Nordiska teaterunionen 1
Nordiska turisttrafikkomittén 1
Nordiska tvåpråkighetssymposiet(5th :1987 :Royal Danish School of Educational Studies) 1
Nordiska tvåpråkighetssymposiet(5th :1987 :Royal School of Educational Studies) 1
Nordiska tvåspråkighetssymposiet(5th :1987 :Royal Danish School of Educational Studies) 3
Nordiska tvåspråkighetssymposiet(6th :1990 :Vaasa, Finland) 1
Nordiska universitetspedagogiska symposiet(3d :1974 :Ronneby, Sweden) 1
Nordiske Administrative Forbund 1
Nordiske biblioteksmøde(6th :1950 :Uppsala) 1
Nordiske embedsmansudvalget