Author Count
Ning, Yin-Bin 11
Ning, Ying 1
Ning, Yong.Camel bells of the silk road 1
Ning, Yong-Chen 1
Ning, Yong-Cheng 1
Ning, Yonggong 1
Ning, Yongjuan 1
Ning, Yu 1
Ning, Yuan 4
Ning yuan Xian shui dian ju 1
Ning, Yuemin.1954- 2
Ning, Yueming 1
Ning, Yufeng 1
Ning, Yuhuan 2
Ning, Yün-lung
Use instead:
Ning, Yunlong
Use instead:
Ning Zhang (Ed.) 1
Ning, Zhenjiang 2
Ning, Zhichao 1
Ning, Zhichao,1937- 2
Ning, Zhirong 2
Ning, Zhixin 2
Ning, Zhiyuan 3
Ning, Zhongkang 1
Ning, Zongjun 1
Ning, Zongyi 14
Ning, Junhong 1
Ningan Xian ren min zheng fu 1
Ning'an xian zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi 1
Niṅgaṇṇa, Ci. Si 1
Ningappa Mudenur
Niṅgappa Mudēnūru
Niṅgappa, Pi 1
Nīṅgara, Rameśa Nāravānī 1
Ningarhārī, Akhūnd Darwīzah.Sharḥ qaṣīdat Amālī 1
Ningarhārī, Murād ʻAlī 1
Ningbo bang bo wu guan 1
Ningbo bang bo wu guan (Ningbo Shi, China) 1
Ningbo bang zhi bian ji wei yuan hui 1
Ningbo Bao guo si wen wu bao guan suo 1
"Ningbo chu ru jing jian yan jian yi zhi" bian zuan wei yuan hui 1
"Ningbo ci dian" bian wei hui 1
Ningbo da xue.Zhongguo wen hua yan jiu zhong xin 1
Ningbo gang hai wai jiao tong shi xue shu tao lun hui(1981 :Ningbo Shi, China) 1
"Ningbo gang jian zhi" bian wei hui 1
Ningbo gong shang xing zheng guan li ju 1
Ningbo "Hai shang si chou zhi lu" shen bao shi jie wen hua yi chan ban gong shi 1
Ningbo "Hai shang si chou zhi lu" xue shu yan tao hui(2005) 1
Ningbo jin rong zhi bian zuan wei yuan hui 2
Ningbo jing ji ji shu kai fa qu guan li wei yuan hui 1
Ningbo jing ji jian she cu jin xie hui 1
Ningbo ke xue ji shu wei yuan hui 1
"Ningbo li dai wen xuan" bian wei hui 1
Ningbo liang shi ju 1
Ningbo lü Hu tong xiang hui 1
Ningbo qi xiang zhi bian zuan wei yuan hui 1
Ningbo qu yi zhi bian zuan wei yuan hui 1
"Ningbo Shi bei lun qu wei sheng zhi" bian zuan wei yuan hui 1
Ningbo Shi (China) 1
Ningbo Shi (China).Gong shang xing zheng guan li ju 1