Author Count
Newton, David E 12
Newton, David W.,1961- 2
Newton, Dawn 1
Newton, Deborah 1
Newton, Debra 1
Newton, Dee 1
Newton, Dennis,1940- 1
Newton, Derek,1949- 1
Newton, Derek A 1
Newton, Diana 1
Newton, Diane 2
Newton, Don 1
Newton, Doris J 3
Newton, Douglas 1
Newton, Douglas,1920- 11
Newton, Douglas J 3
Newton, Douglas P 5
Newton, E. H 2
Newton, E. P 1
Newton, E. P.Panjabi grammar 1
Newton, Earle E 1
Newton, Earle H 1
Newton, Earle W.(Earle Williams) 4
Newton, Eben,1795-1885 1
Newton, Ed 1
Newton, Eddie 1
Newton, Edmund 4
Newton, Edward,1950- 2
Newton, Edward A.(Edward Augustus),1785-1862 1
Newton, Edward Pearsons,1859- 1
Newton, Edwin Tulley,1840- 2
Newton, Edwin Tulley,1840-1930 4
Newton, Eileen 7
Newton, Elaine M 2
Newton, Elbridge W.(Elbridge Ward),1863-1940 3
Newton, Elizabeth,1962- 2
Newton, Ephraim H.(Ephraim Holland),1787-1864 1
Newton, Eric,1893-1965 11
Newton, Eric,1904- 1
Newton, Ernest,1856-1922 1
Newton, Esther 4
Newton, Esther,1940- 1
Newton, Everard 2
Newton-Farrelly, Jenni 1
Newton, Faye 1
Newton-Fisher, Nicholas E 2
Newton, Frances 1
Newton, Frances E 1
Newton, Frances Emily,1872- 1
Newton, Frances P.,1929-American bibliography, a preliminary checklist, 1801-1819 1
Newton, Francis 4
Newton, Francis,1928- 1
Newton, Francis,brother of William Newton 2
Newton, Francis Giesler,1878-1924 3
Newton, Frank, 1906-1954
Use instead:
Newton, Frank(Frank Cota-Robles) 1
Newton, Frankie 4
Newton, Fred B 2
Newton Free Library 4
Newton, G. D.(Garth D.) 5