Author Count
Matsumura, Takeshi 2
Matsumura, Tamiko 1
Matsumura, Tatsuo,1911- 1
Matsumura, Teizō,1929-2007 3
Matsumura, Teizō;,1929-2007.Concertos,piano, orchestra,no. 2 1
Matsumura, Teizo,1929-2007.Shikyoku,no. 1 1
Matsumura, Teizo,1929-2007.Symphonies,no. 1 1
Matsumura, Teizo,1929-2007.Symphonies,no. 2 1
Matsumura, Teizō,1929-2007.To the night of Gethsemane 1
Matsumura, Tomomi 1
Matsumura, Tomomi,1951- 4
Matsumura, Toshio 1
Matsumura, Tsutomu,1934-2010 2
Matsumura, Tsuyoshi 1
Matsumura, Wendy,1977- 2
Matsumura, Yasuhiro 1
Matsumura, Yasuko 1
Matsumura, Yoshihiko 1
Matsumura, Yoshihiko,1905- 1
Matsumura, Yoshiomi,1909- 1
Matsumura, Yoshitoshi,1906- 1
Matsumura, Yoshiyuki,1911- 1
Matsumura, Yugo 1
Matsumura, Yūji,1943- 4
Matsumura, Yuriko,1960- 1
Matsumura, Zentarō,1915- 1
Matsumuro, Itasu,1852-1931 1
Matsumurokai 1
Matsunaga, Alicia 2
Matsunaga, Ayako 3
Matsunaga, Bruce 1
Matsunaga, Daigan 1
Matsunaga, Fujio,1911- 1
Matsunaga, Goichi,1930-2008 16
Matsunaga, Helen Haruko 1
Matsunaga, Hideaki 1
Matsunaga, Ikoo,1904-Sōshin geijutsu no shidō 1
Matsunaga Institute for Peace
Matsunaga, John M 1
Matsunaga, Kaoru 1
Matsunaga, Kayako 4
Matsunaga, Kazufumi 3
Matsunaga, Keiko,1975- 3
Matsunaga, Kenʼya,1907- 1
Matsunaga, Kikuo 1
Matsunaga, Kiyoko 1
Matsunaga, Kunio 2
Matsunaga, Louella,1959- 3
Matsunaga, Masaei 1
Matsunaga, Masayoshi 6
Matsunaga, Melissa Kikumi 1
Matsunaga, Michiharu 1
Matsunaga, Michiharu.Meditation,no. 2 1
Matsunaga, Michiharu.Reeds, twiggs, winds and 1
Matsunaga, Michiharu.Time of winds 1
Matsunaga, Miyoshi,1909- 1
Matsunaga, Miyoshi,1909-Chikeimei to sono shūhen no goi 1
Matsunaga, Muneo 1
Matsunaga, Nobuaki,1954- 1
Matsunaga, Nobuichi,1907-1970 2