Author Count
Leighton, Angela,1954- 12
Leighton, Ann,1902?-1985 4
Leighton, Anna L 1
Leighton, B. C 1
Leighton, Baldwyn,Sir,1836-1897 1
Leighton, Baldwyn,Sir, 8th bart.,1836-1897 1
Leighton, Beach 1
Leighton, Ben Villeneuve,1918- 1
Leighton, Bernie,1921-1994 6
Leighton, Bert 1
Leighton, Bill 1
Leighton-Boyce, J. A. S. L 1
Leighton, Brett 1
Leighton Bros. (London, England) 1
Leighton, Burt 1
Leighton, C. D. A 1
Leighton, C. H 1
Leighton, Caroline C 5
Leighton, Charles Blair,1823-1855 1
Leighton, Charles J.,Jr.,1913- 1
Leighton, Christine 11
Leighton, Christopher Magee 1
Leighton, Clare,1898-1989 18
Leighton, D. J.(D. John) 1
Leighton, Daniel 1
Leighton, David 6
Leighton, David A 2
Leighton, Denys P.(Denys Philip) 1
Leighton, Dorothea Cross,1908-1992 8
Leighton, Dorothea,Navaho door 1
Leighton, Douglas 1
Leighton, Elaine 2
Leighton, Eleanor 1
Leighton, Elisha,Sir,-1685 3
Leighton, Elmer Willard,1915- 1
Leighton, F 1
Leighton, F. Thomson (Frank Thomson)
Leighton, Frances Howe,1898- 2
Leighton, Frances Spatz 2
Leighton, Francis 3
Leighton, Francis Henry,1753 or 1754- 1
Leighton, Francis Henry,1753 or 1754 1
Leighton, Frank 2
Leighton, Frank Thomson 3
Leighton, Fred 2
Leighton, Frederick,Sir 1
Leighton, Frederick W 1
Leighton, G. C 1
Leighton, George B.,1864- 1
Leighton, George B.,b. 1864 1
Leighton, George Cargill,1826-1895 1
Leighton, George Eliot,1835-1901 3
Leighton, George N 1
Leighton, George N.,1912-2018 1
Leighton, George Ross,1902-1966 4
Leighton, Gerald,1868- 1
Leighton, Gerald R.(Gerald Rowley),1868- 1
Leighton, Gerald R.(Gerald Rowley),b. 1868 2
Leighton, Gerald Rowley,1868- 8
Leighton, H. G. M 2