Author Count
Latvia.Valsts zemes dienests 2
Latvia.Valsts zemes dienests.Kartogrāfijas pārvalde 2
Latvia.Veselības aīzsardzības ministrija 2
Latvia.Veselības statistikas departaments 1
Latvia.Vēstniecība (Russia) 1
Latvia. Vēstures arhīvs
Latvia. Vēsturnieku komisija
Latvia.Zakon Latviĭskoĭ Respubliki o podokhodnom naloge s naselenii͡a 1
Latvia.Zakon o chekakh 1
Latvia.Zakon o vekseli͡akh 1
LatviaAizsardzības ministrija 1
Latvian Academy of Music 1
Latvian Academy of Music Mixed Choir 1
Latvian Agricultural Academy
Latvian Center for Human Rights and Ethnic Studies 4
Latvian Centre for Human Rights and Ethnic Studies
Latvian Council of Science
Latvian CP
Latvian Ethnographic Open-Air Museum
Latvian Festival Orchestra 1
Latvian Folk Dance Group Diždancis 1
Latvian Folk Ensemble of New York 1
Latvian Human Rights Committee 1
Latvian Institute of International Affairs
Latvian Language Institute (Latvijas Zinātn̦u akadēmija)
Latvian Literature Centre 1
Latvian National Foundation
Latvian National Fund in the Scandinavian Countries
Latvian National Museum
Latvian National Museum of Art
Latvian National Opera Chamber Orchestra 3
Latvian National Opera Orchestra 2
Latvian National Symphony Orchestra
Latvian Opera Orchestra 1
Latvian Philatelic Society
Latvian Radio Choir
Latvian Radio Chorus
Latvian S.S.R.Ministru Padome.Juridiska komisija 1
Latvian S. S. R.Reports.Augstākā Tiesa.Plēnums 1
Latvian Science Council
Latvian Song Festival Orchestra 1
Latvian SSR Academic Chorus
Latvian SSR Academy of Sciences
Latvian State Academic Choir
Latvian State Academic Chorus
Latvian State Choir
Latvian State Symphony Orchestra (1990 Sept. 10- )
Latvian State Symphony Orchestra (1990 September 10- )
Latvian Statistical Institute
Latvian War Museum
Use instead:
Latvian Women Studies and Information Center
Latvian Women's Society
Latviešu apvienība Austrālijā.Zinātnes nozare 1
Latviesu Apvienības Austrālijā.Grāmatu Apgāds 1
Latviešu institūts 1
Latviešu nacionālais fonds 2
Latviešu nacionālais fonds (Sweden) 1
Latviešu nacionālās apvienības Kanadā.Izglitibas Nozare 1
Latvies̆u preses biedriba Austrālijā 1
Latviešu valodas institūts (Latvijas Zinātn̦u akadēmija) 2