Author Count
Latvia.Armija.G̦eod. top. dal̦a 4
Latvia.Augstākā Padome 12
Latvia.Augstākā Padome.Informācijas un statistikas daļa 1
Latvia.Augstākā Padome.Prezidijs 5
Latvia.Augstākā Padome.Prezidijs.Padomju darba jautājumu nodal̦a 1
Latvia.Augstaka Tiesa.Plēnums 1
Latvia.Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija 4
Latvia. Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija. Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte
Latvia. Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija. Vil̦a Lāča Liepājas Valsts pedagog̓iskais institūts
Latvia.Austākā Tiesa 1
Latvia. Bibliogrāfijas institūts
Latvia.Biedru tiesu nolikums (1961).Russian 1
Latvia.Biedru tiesu nolikums (1977) 1
Latvia.Centrālā statistikas pārvalde 15
Latvia.Centrālā statistikas pārvalde (1998- ) 3
Latvia.Centrālā statistikas pārvalde (1998-) 1
Latvia.Centrālā vēlēšanu komisija 2
Latvia. Chœur académique de Lettonie
Latvia.Civillikums (1937).Lietu tiesības 1
Latvia.Civillikums (1937).Mantojuma tiesības 1
Latvia.Civillikums (1937).Saistību tiesības 1
Latvia.Civilprocesa kodekss 5
Latvia.Civilprocesa kodekss.Selections 1
Latvia.Civilprocesa likums 1
Latvia.Constitution 1
Latvia.Darba aizsardzības likums 1
Latvia.Ekonomikas ministrija 2
Latvia.Finansu ministrija 3
Latvia.Glavnoe arkhivnoe upravlenie 1
Latvia. Gosudarstvennyĭ komitet po delam izdatelʹstv, poligrafii i knizhnoĭ torgovli
Latvia. Grāmatu palāta
Latvia.Hidrometeorologiskā dienesta pārvalde 1
Latvia. Izglītības ministrija. Daugavpils pedagog̓iskais institūts
Latvia.Jūrniecības departaments 1
Latvia.Kultūras ministrija 8
Latvia. Kultūras ministrija. Latvijas Bibliogrāfijas institūts
Latvia.Labklājības ministrija 1
Latvia.Labklajibas ministrija 1
Latvia.Latvia. Legācija. U.S 1
Latvia.Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas likums par Latvijas PSR rajonu (polsētu) tautas tiesu tiesnešu un tautas piesēdētaju atsaukšanas kārtibu 1
Latvia. Latvijas PSR Centrālais Valsts vēstures arhīvs
Latvia.Latvijas PSR kriminālkodekss 1
Latvia. Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts izdevniecību, poligrāfijas un grāmatu tirdzniecības lietu komiteja
Latvia. Latvijas PSR vēsturiskais muzejs
Latvia. Latvijas universitāte
Latvia.Laws, etc 1
Latvia.Laws, statutes, etc 1
Latvia.Laws, statutues, etc 1
Latvia.Legācija 1
Latvia.Likums par bankām 1
Latvia.Likums par dabas resursu nodokli 1
Latvia.Likums par grāmatvedību 2
Latvia.Likums par namīpašumu atdosanu likumīgajiem īpašniekiem 1
Latvia.Likums par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā 1
Latvia.Likums par uzņēmumu gada pārskatiem 1
Latvia.Likums par uzn̦ēmumu gada pārskatiem 1
Latvia.Likums par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās 1
Latvia.Mežu Departaments 1
Latvia.Ministru kabinets 1
Latvia.Ministru Padome 3