Author Count
Kosslyn, Stephen Michael,1948- 24
Kossmaly, Carl,1812-1893 1
Kossmaly, Carl,1812-1893.Fischermädchen 1
Kossmaly, Carl,1812-1893.Sehnsucht 1
Kossman, Leonid 1
Kossman, Nina,1959- 6
Kossmann, Alfred 6
Kossmann, Bernhard 1
Kossmann, Charles E 1
Kossmann, Daniel 2
Kossmann, Dirk 1
Koßmann, Dirk 1
Kossmann, Donald 1
Kossmann, Donald,1968- 1
Kossmann, E. F.(Ernst Ferdinand),1861- 7
Kossmann, E. H.(Ernst Heinrich),1922-2003 11
Kossmann, Ernst Heinrich,1923- 1
Kossmann, Eugen Oskar 5
Kossmann, Evgeniya 1
Kossmann, F. K. H.(Friedrich Karl Heinrich),1893-1968 7
Kossmann, H.(Hermann) 1
Kossmann-Kliver, H 1
Kossmann, Maarten 1
Kossmann, Maarten G 8
Kossmann, Perrine 1
Kossmann-Putto, J 3
Kossmann, Robby August,1849-1907 2
Kossmann, Rudolf Richard 1
Kossmann, Ruth 1
Kossmat, Franz,1871-1938 16
Kossmehl, G 1
Kosso, Cynthia 5
Kosso, Peter 5
Kossof, Paul 2
Kossoff, A. David 5
Kossoff, David,1919- 1
Kossoff, George 3
Kossoff, Leon,1926- 5
Kossoff, Leon,1926-Paintings.Selections 1
Kossoĭ, A 1
Kossok, M. (Manfred)
Use instead:
Kossok, Manfred 21
Kossol, Erika 1
Kossoris, Max D.(Max Davis) 11
Kossoudji, Sherri Ann 2
Kossov, Rosemarie 1
Kossov, V. V.(Vladimir Viktorovich),1935- 5
Kossova, Alda Dzhambeluka-
Kossova, Alda Rachova Dzhambeluka-
Kossovich, A 1
Kossovich, Kaetan Andreevich,1815-1883 2
Kossovich, P 1
Kossovich, Peter Samsonovich,1862-1915 1
Kossovitch, Leon,1942- 2
Kossovitch, Nicolas,1884-1948 1
Kossovits, József.Lassu magyar 1
Kossovo Day Committee 1
Kossovsʹka, Alla 3
Kossovskiĭ, G. M.(Grigoriĭ Moiseevich) 1
Kossovskiĭ, Mikhail Abramovich 1