Author Count
Kosslyn, Stephen Michael, 1948- 24
Kosslyn, Stephen Michael,1948- 1
Kossmaly, Carl, 1812-1893 2
Kossmaly, Carl, 1812-1893. Fischermädchen 1
Kossmaly, Carl, 1812-1893. Sehnsucht 1
Kossman, Leonid 1
Kossman, Nina, 1959- 6
Kossman, Robby August, 1849-1907 1
Kossmann, Alfred 6
Kossmann, Bernhard 1
Kossmann, Charles E 1
Kossmann, Daniel 1
Kossmann, Dirk 1
Koßmann, Dirk 1
Kossmann, Donald, 1968- 1
Kossmann, E. F. (Ernst Ferdinand), 1861- 11
Kossmann, E.F. (Ernst Ferdinand), 1861- 1
Kossmann, E. H. (Ernst Heinrich), 1922-2003 11
Kossmann, Ernst 1
Kossmann, Ernst Heinrich, 1923- 1
Kossmann, Eugen Oskar 5
Kossmann, Evgeniya 1
Kossmann, F. K. H. (Friedrich Karl Heinrich), 1893-1968 7
Kossmann, H. (Hermann) 1
Kossmann, Hans 1
Kossmann-Kliver, H 1
Kossmann, Maarten 1
Kossmann, Maarten G 7
Kossmann, Perrine 1
Kossmann-Putto, J 3
Kossmann, Robby 2
Kossmann, Robby, 1849-1907 1
Kossmann, Robby August, 1849-1907 3
Kossmann, Roby August, 1849-1907 1
Kossmann, Rudolf Richard 1
Kossmann, Ruth 1
Kossmann, Walter 1
Kossmann, Wilfried 1
Kossmat, Franz, 1871-1938 17
Kossmehl, G 1
Kosso, Cynthia 5
Kosso, Peter 5
Kossof, Paul 2
Kossoff, A. David 5
Kossoff, David, 1919- 1
Kossoff, George 3
Kossoff, Leon, 1926- 5
Kossoĭ, A 1
Kossok, Manfred 21
Kossol, Erika 1
Kossoris, Max D. (Max Davis) 10
Kossoudji, Sherri Ann 2
Kossov, Rosemarie 1
Kossov, V. V. (Vladimir Viktorovich), 1935- 5
Kossove, Harry B 1
Kossovich, I. A. (Ignatiĭ Andreevich), 1808-1878 1
Kossovich, Ignatīĭ 1
Kossovich, Kaetan Andreevich, 1815-1883 2
Kossovich, P 1
Kossovich, Peter Samsonovich, 1862-1915 1