Author Count
Kokudo Chiriin 48
Kokudo Chiriin.National atlas of Japan 1
Kokudo Chizu Kabushiki Kaisha 3
Kokudo Gyōsei Kenkyūkai (Japan) 1
Kokudo kōtsūshō 1
Kokudo Kōtsūshō Kokudo Chiriin
Use instead:
Kokudo, Norihiro 3
Kokudo Yōgo Kōhō Kenkyūkai (Japan) 1
Kokudosha.Gekkan Shakai Kyoiku Henshubu 1
Kokudosha.Henshūbu 1
Kokufu, Osamu 1
Kokufu osamu sakuhinshū shuppan iinkai 1
Kokufu, Shini̓chirō 1
Kokugakuin 2
Kokugakuin Daigaku 7
Kokugakuin Daigaku.21-seiki COE Puroguramu 4
Kokugakuin Daigaku Bungaku Daini Kenkyūshitsu Kinen Ronbun Henshū Iinkai 1
Kokugakuin Daigaku.Chūgoku Gakkai 1
Kokugakuin Daigaku.Daigakuin 6
Kokugakuin Daigaku.Daigakuin.Journal 1
Kokugakuin Daigaku.Dōgi Gakkai 1
Kokugakuin Daigaku.Dogigakkai 1
Kokugakuin Daigaku.Goin Bunko Kenkyūkai 1
Kokugakuin Daigaku.Hachijūgonenshi Hensan Iinkai 1
Kokugakuin Daigaku.Hōgakkai 1
Kokugakuin Daigaku.In'yūkai 1
Kokugakuin Daigaku (Japan).Nihon Bunka Kenkyūjo 1
Kokugakuin Daigaku.Jōdai Bunka Kenkyūkai 1
Kokugakuin Daigaku.Kanbun Gakkai 1
Kokugakuin Daigaku.Keizai Gakkai 1
Kokugakuin Daigaku.Kenkyū Kaihatsu Suishin Sentā 1
Kokugakuin Daigaku.Kindai Nihon Kenkyūkai 1
Kokugakuin Daigaku Kōhōbu 1
Kokugakuin Daigaku.Kokubun Gakkai 2
Kokugakuin Daigaku.Kokugo Kenkyūkai 1
Kokugakuin Daigaku.Kokugo Kokubun Gakkai 1
Kokugakuin Daigaku.Nihon Bunka Kenkyūjo 33
Kokugakuin Daigaku.Nihon Bunka Kenkyūjo.Sōritsu Hyakushūnen Kinen Ronbunshū Henshū Iinkai 1
Kokugakuin Daigaku.Nihon Minzoku Kenkyū Taikei Henshū Iinkai 11
Kokugakuin Daigaku Nihonshi Kenkyūkai 1
Kokugakuin Daigaku.Nihonshi Kenkyūkai 1
Kokugakuin Daigaku.Origuchi Hakushi Kinen Kodai Kenkyūjo 2
Kokugakuin Daigaku Senbotsu Inʼyū Gakuto Ikō Tsuitōshū Kankōkai 1
Kokugakuin Daigaku.Setsuwa Kenkyūkai 1
Kokugakuin Daigaku.Shigakka 1
Kokugakuin Daigaku.Shigaku Kenkyūshitsu 2
Kokugakuin Daigaku."Shintō to Nihon bunka no kokugakuteki kenkyū hasshin no kyoten keisei" 1
Kokugakuin Daigaku.Shintōshi Gakkai 3
Kokugakuin Daigaku Shūren Hōkokudan.Gakujutsubu 1
Kokugakuin Daigaku.Toshokan 9
Kokugakuin Daigaku.Toshokan.Annual report 1
Kokugakuin University
Use instead:
Kokugakuin University Centennial Symposium(1983 :Tokyo, Japan) 2
Kokugeishin
Kokugeki Kōjōkai 1
Kokugo Bunka Gakkai (Japan) 1
Kokugo Chōsa Iinkai (Japan) 10
Kokugo Chōsa Iinkai (Monbushō nai) 1
Kokugo Chōsa Iinkai (Monbushō-nai) 1
Kokugo Gakkai (Japan) 5