Author Count
Jacobus,de Forlivio,-1413 2
Jacobus,de Gruytrode,-1472? 4
Jacobus,de Gruytrode,active 1440-1475 10
Jacobus,de Placentia,active 1317-1346 1
Jacobus,de Theramo,1350 or 1351-1417 3
Jacobus,de Thermis,-1321 1
Jacobus,de Tyela 1
Jacobus,de Voragine,approximately 1229-1298 78
Jacobus,de Voragine,approximately 1229-1298.Legenda aurea 14
Jacobus,de Voragine,approximately 1229-1298.Legenda aurea.English (Middle English).Selections 1
Jacobus,de Voragine,approximately 1229-1298.Legenda aurea.French 1
Jacobus,de Voragine,approximately 1229-1298.Legenda aurea.French.Selections 1
Jacobus,de Voragine,approximately 1229-1298.Legenda aurea.FrenchSelections 1
Jacobus,de Voragine,approximately 1229-1298.Legenda aurea.German 3
Jacobus,de Voragine,approximately 1229-1298.Legenda aurea.Selections 1
Jacobus,de Voragine,approximately 1229-1298.Legenda aurea.Swedish 1
Jacobus,de Voragine,approximately 1229-1298.Legende named in Latyn Legēda aurea 1
Jacobus,de Voragine,ca. 1229-1298 4
Jacobus,de Voragine,ca. 1229-1298.Legenda aurea 1
Jacobus,de Voragine,ca. 1229-1298.Legenda aurea.German 1
Jacobus, Donald Lines,1887-1970 4
Jacobus, Elaine Wegener 1
Jacobus, Frank 1
Jacobus, Hans 2
Jacobus, Helen R 2
Jacobus, Jay M 4
Jacobus, John(John L.) 1
Jacobus, John M 5
Jacobus, Laura 1
Jacobus, Lee A 15
Jacobus, Leonh 1
Jacobus, Mark J 1
Jacobus, Mary 13
Jacobus,Mediolanensis,active 13th century 3
Jacobus,Mediolanensis,active 13th century.Stimulus amoris 1
Jacobus, Melancthon W.(Melancthon Williams) 1
Jacobus, Melancthon W.(Melancthon Williams),1816-1876 5
Jacobus, Melancthon Williams,1855-1937 9
Jacobus Nicholai,de Dacia,14th cent 1
Jacobus-Parker, Frances 1
Jacobus Philippus, Bergomensis,1434-1520 2
Jacobus Philippus,Bergomensis,1434-1520 2
Jacobus Philippus,Bergomensis,1434-1520.De claris mulieribus 2
Jacobus, Rick 2
Jacobus, Robert 1
Jacobus, Robert D 1
Jacobus, Stephen F 1
Jacobus Theatinus 1
Jacobutius, Franciscus 1
Jacoby, A. L 1
Jacoby, Adolf 5
Jacoby, Alex 1
Jacoby, Alexander 1
Jacoby, Alexander Robb 2
Jacoby, Ann 1
Jacoby, Annalee,1916-2002 2
Jacoby, Annemarie,1910- 1
Jacoby, Annette 1
Jacoby, Annice 1
Jacoby, Arnold,1913- 3