Author Count
Finland.Ulkoasiainministeriö.Kehitysyhteistyöosasto 3
Finland.Ulkoasiainministeriö.Reference publications 1
Finland.Ulkomaisten investointien neuvottelukunta 1
Finland.Uudenmaan läänin kuntauudistustoimikunta 1
Finland.Valtakunnansuunnittelutoimisto.Julkaisusarja 2
Finland.Valtion maatutkimuslaitos 1
Finland. Valtion meteorologinen keskuslaitos
Finland. Valtion taidemuseo
Finland. Valtion teknillinen tutkimuskeskus
Finland. Valtion teknillinen tutkimuslaitos
Finland.Valtionarkisto 5
Finland. Valtioneuvosto. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta
Finland.Valtiopäiväjärjestys.English 1
Finland.Valtiopäivät1809-1906 1
Finland.Valtiovarainministeriö 2
Finland. Valtiovarainministeriö. Taloudellinen suunnittelukeskus
Finland. Yleisradio Oy
Use instead:
Finlander, Aleksander 1
Finlandia News Service 1
Finlandia Records (Firm) 5
Finlandia Sinfonietta 4
Finlands Adelskalender 1
Finlands Advokatförbund
Finlands akademi
Finlands aktuarieföreningen, Helsingfors 2
Finlands arkitektförbund
Finlands arkitekturmuseum
Finlands bank
Use instead:
Finlands evangelisk-lutherska kyrka
Finlands filharmoniska kör
Finlands filmarkiv
Finlands fotografiska museum
Finlands glasmuseum
Use instead:
Finlands institut i Rom
Finlands jaktvårdsstiftelse
Finlands kommunistiska parti
Finlands läkarförbund
Finlands nationalopera
Finlands Ögonläkarföreng
Finlands radio symfoniorkester
Finlands Röda kors
Use instead:
Finlands Rom-institut
Finlands Rominstitut
Finlands rundradio
Use instead:
Finlands socialdemokratiska parti
Finlands stadsförbund
Finlands svenska folkskollärarförbund 1
Finlands utrikeshandelsförbund
Finlands viltvårdsstiftelse
Finlandssvenska kulturkonferensen(1967 :Vaasa, Finland) 1
Finlason, C. E 1
Finlason, Thomas,-1627 5
Finlason, W. F.(William Francis),1818-1895 53
Finlason, William Francis 1
Finlater, Jane Helen 1
Finlater, Mary 1
Finlator, John 1
Finlay, Alan 2
Finlay, Alec 8
Finlay, Alexander
Use instead: