Author Count
Finland.Maanmittaushallitus 30
Finland.Maanmittaushallitus.Kartografinen osasto 2
Finland.Maanmittaushallitus.Kartografinen toimisto 8
Finland. Maanmittaushallitus. Karttapaino
Finland.Maanmittaushallitus.Topografinen osasto 2
Finland.Maanmittauslaitos 1
Finland. Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos
Finland.Maatalousministeriö 2
Finland. Maatalousministeriö. Forest Research Institute
Use instead:
Finland. Maatalousministeriö. Geodeettinen laitos
Finland. Maatalousministeriö. Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos
Finland. Maatalousministeriö. Metsäntutkimuslaitos
Use instead:
Finland. Maatalousministeriö. Research Institute of Agricultural Economics
Finland, Maxwell 6
Finland. Merentutkimuslaitos
Use instead:
Finland. Meteorologinen keskuslaitos, Valtion
Finland.Meteorologiska centralanstalten 2
Finland.Metsähallitus 1
Finland. Metsäntutkimuslaitos
Use instead:
Finland.Museovirasto 1
Finland.Museovirasto.Arkeologian osasto 1
Finland.Museum Dept 1
Finland.Naisten asemaa tutkiva komitea 1
Finland.Naisten asemaa tutkiva komitea.Report - Naisten asemaa tutkiva komitea 1
Finland. National Museum
Use instead:
Finland. Neuvostoliittoinstituutti
Finland.Oikeusministeriö 6
Finland.Oikeusministeriö 1
Finland. Oikeusministeriö. Helsingin kriminaalipoliittinen instituutti
Finland.Oikeusministeriö.Lainsäädäntöosasto.Julkaisu 1
Finland. Oikeusministeriö. Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessa toimiva Helsingin kriminaalipoliittinen instituutti
Finland.Opetushallitus 1
Finland.Opetusministeriö 8
Finland. Opetusministeriö. Academy of Finland
Finland. Opetusministeriö. Finnish National Gallery
Finland. Opetusministeriö. Helsingin yliopisto
Use instead:
Finland. Opetusministeriö. Institute for Cultural Relations between Finland and the USSR
Finland. Opetusministeriö. Neuvostoliittoinstituutti
Finland. Opetusministeriö. Suomen Akatemia
Finland. Opetusministeriö. Suomen elokuva-arkisto
Finland. Opetusministeriö. Valtion taidemuseo
Finland.Överstyrelsen för skolväsendet 1
Finland.Posti- ja lennätinhallitus 1
Finland.Rautatiehallitus.Taloustutkimusjaosto.Sarja A 1
Finland. Research Institute of Agricultural Economics
Finland.Rikoslaki 1
Finland.Saamelaisasianin komitea 1
Finland.Saamelaisasianin komitea.Mietintö 1
Finland. Social Insurance Institution
Finland.Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 1
Finland.Sosiaaliministeriët 1
Finland.Sosiaaliministeriö 10
Finland. State Church
Finland. Statens tekniska forskningscentral
Finland.Statistika central-bryån 1
Finland.Statsrȧdets tryckeri och publikationsförrȧd 1
Finland.Statsrådets tryckeri och publikationsförråd 1
Finland.Subkomitén för den obesuttna befolkningen 1
Finland. Suomen Akatemia
Finland.Suomen osasto New Yorkin maailmannäyttelyssä, 1939-1940 2