Author Count
Farrow, Mia, 1945- 17
Farrow, Morley 1
Farrow, Nigel 1
Farrow, Norman 1
Farrow, R 1
Farrow, R. F. C 2
Farrow, R. Scott 2
Farrow, Raymond 3
Farrow, Richard A 1
Farrow, Ronan, 1987- 2
Farrow, Scott 1
Farrow, Sheelagh M 1
Farrow, Stephen 1
Farrow, Stephen Septimus 1
Farrow, Steve. Framework of knowledge for primary teachers 1
Farrow, Thomas, 1862- 2
Farrow, Thomas, b. 1862 5
Farrow, Tiera 1
Farrow, Tom 1
Farrow, Tom F. D 1
Farrow, Trevor C. W 2
Farrow, W. M 1
Farrow, W. Milton 1
Farrow, William 1
Farrow, William H 1
Farroxzad, Pouran
Farrū, Qays
Use instead:
Farruco, 1943- 1
Farruggia, Jean-Paul 3
Farruggia, Michele 3
Farruggia, Olga 2
Farruggio, Alessandro 2
Farruggio, Alessandro, 1981- 2
Farruggio, Alessandro, 1981-. Grido 1
Farruggio, Alessandro, 1981-. Hommage an Sigmund Freud 1
Farruggio, Alessandro, 1981-. Insonnia X 1
Farruggio, Alessandro, 1981-. Insonnia XV 1
Farruggio, Alessandro, 1981-. Interview 1
Farruggio, Alessandro, 1981-. Mosca morta 1
Farruggio, Alessandro, 1981-. Nota di passaggio 1
Farruggio, Alessandro, 1981-. Nulle e la verità 1
Farruggio, Alessandro, 1981-. Scomparsa di Colmapotra 1
Farruggio, Luca 1
Farrugia, A. (Albert)
Use instead:
Farrugia, Adrean 1
Farrugia, Albert 1
Farrugia, Amelia, 1970- 3
Farrugia, Charlene 1
Farrugia, David 1
Farrugia, Edward G 13
Farrugia, Emmanuel 1
Farrugia, Francesco Zaverio 1
Farrugia, Francis 5
Farrugia, G. (Gianrico) 1
Farrugia, Giuseppe, 1852-1925. Hodie egressa est 1
Farrugia, Guilhem, 1980- 2
Farrugia, Jean 2
Farrugia, Liam I 1
Farrugia, Louis J 1
Farrugia, Mallory 2