Author Count
Daicoviciu, Constantin,1898-1973 15
Daicoviciu, H. (Hadrian)
Use instead:
Daicoviciu, Hadrian 9
Daiden, Masaki 1
Daidie, Alain 1
Daidj, Nabyla,1964- 4
Daidō, Chōan,1843-1908 1
Daidō Gakuinshi Hensan Iinkai 1
Daido, H.(Hiroyuki) 5
Daidō, Hiroo 2
Daidō Keori Kabushiki Kaisha 1
Daidō Keori Kabushiki Kaisha.Shiryōshitsu 2
Daidō Kōgyō Kabushiki Kaisha 1
Daidō, Tamaki,1966- 1
Daido, Tomoko 1
Daidō, Yasujirō,1903- 6
Daidōji, Masashi,1948-2017 1
Daidōji, Masashi,1948-2017 1
Daidōji, Yūzan,1639-1730 4
Daidōji Yūzan,1797-1865.Budō shoshin shū 1
Daidokoro, Otono 1
Daidokorosodachi dokushokai 1
Daidone, Rosario 1
Daidy, G. A 2
Daidy, George A 4
Daiē, Kabushiki Kaisha 10
Daiei Film Production (Firm)
Daiei Hakubutsukan
Daiei, Inc.
Daiei Kabushiki Kaisha
Daiei Kabushiki Kaisha (1945-1971) 1
Daiei Motion Picture Company 2
Daiei Seisho Kōkai
Daiell, H. L 1
D'Aiello, Renato 1
Daien Hōkan Kokushi goroku 1
Dai͡en, L. A.(Leonid Abramovych),1929- 1
Daif, M. Faʼuzi (Muḥamad Faʼuzi)
Daif, Muḥamad Faʼuzi
Daif, Rachid El
Ḍaʻīf, Rashīd 1
Ḍaʻīf, Rashīd 19
Ḍaif, Shauḳī
Use instead:
Daifuku, Hiroshi 1
Daig, Hans-Wolfram 1
Daiga
Use instead:
Daigaku Eigo Kyōiku Gakkai.Eigo Jisho Kenkyūkai 1
Daigaku Fujin Kyōkai 1
Daigaku Hyōka, Gakui Juyo Kikō 1
Daigaku Kateika Kyōiku Kenkyūkai 1
Daigaku Kijun Kyōkai 1
Daigaku Kijun Kyōkai (Japan) 1
Daigaku Kyōdō Seminā(132nd :1985) 1
Daigaku Kyōiku Yūshi Kyōgikai 1
Daigaku Kyōikusha 2
Daigaku Mondai Kenkyūkai 2
Daigaku Mondai Kentō Iinkai 1
Daigaku no kyōiku jugyō o kangaeru 1
Daigaku Seikyō Tōkyō Jigyō Rengō 1
Daigaku Seikyōren (Japan)