Author Count
Czechoslovakia.Ministerstvo Železnic 2
Czechoslovakia.Ministerstvo železnic 1
Czechoslovakia.Ministerstvo zemědělství 2
Czechoslovakia.Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství.Ústav vědeckotechnických informací 1
Czechoslovakia.Ministerstvo zemědělství a výživy 2
Czechoslovakia.Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství.Ústav vědeckotechnických informací 1
Czechoslovakia.Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství.Ústav vědeckotechnických informací.Rostlinná výroba 1
Czechoslovakia.Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství.Ústav vědeckotechnických informací.Rostlinná výroba ; roč. 10 (37), čís. 5-6 1
Czechoslovakia.Ministry of Commerce 1
Czechoslovakia. Národní banka
Czechoslovakia.Národní shromáždéní 1
Czechoslovakia.Národní shromáždění 7
Czechoslovakia.Národní shromáždění 2
Czechoslovakia.Národní shromáždění.Poslanecká sněmovna 4
Czechoslovakia.Národní shromáždění.Publications. Ser. B 1
Czechoslovakia.Národní shromáždění.Senát 1
Czechoslovakia.Nejvyšší soud 5
Czechoslovakia.Nejvyssi správní soud 1
Czechoslovakia.Nejvys̆s̆i správní soud 1
Czechoslovakia.Nejvyšší správní soud 1
Czechoslovakia.Odbor pro politické zpravodajství 2
Czechoslovakia.Office of Eastern Europe and Soviet Affairs 1
Czechoslovakia.Populac̆ní komise 1
Czechoslovakia.Právnický ústav 1
Czechoslovakia.Právnický ústav.C̆eskoslovenské trestní r̆ízení 1
Czechoslovakia.President (1918-1935 : Masaryk) 3
Czechoslovakia.President (1935-1948 : Beneš) 4
Czechoslovakia.President (1989-1992 : Havel) 2
Czechoslovakia.Prozatímní Národní shromáždění 1
Czechoslovakia.Prozatímní státní zřízení.Právní rada 1
Czechoslovakia.Prozatímní ústava (1918).English 1
Czechoslovakia republic.Ministerstvo verejného zdravotnictvé a têlesní výchovy 1
Czechoslovakia. Research Institute for Building and Architecture
Czechoslovakia.Slovak Academy of Sciences.Cancer Research Institute 1
Czechoslovakia. Sociální ústav
Czechoslovakia. State Library of the ČSR
Czechoslovakia. Státní banka
Czechoslovakia. Státní geologický ústav
Czechoslovakia. Státní hvězdárna
Czechoslovakia. Státní knihovna ČSR
Czechoslovakia. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění
Czechoslovakia.Státní plánovací komise 1
Czechoslovakia.Státní sbírka mapová 1
Czechoslovakia.Státní soud 2
Czechoslovakia.Státní statistický úřad 2
Czechoslovakia.Státni úřad statistický 5
Czechoslovakia.Státní úřad statistický 33
Czechoslovakia.Státní úřad statistický 17
Czechoslovakia.Státní úřad statistický.Knižnice 1
Czechoslovakia. Státní ústav historický
Czechoslovakia. Státní ústav pro zdravotnickou dokumentační a knihovnickou službu
Czechoslovakia.Subkomitét pro revisi občanského zákoníka 1
Czechoslovakia Symphony Orchestra (Bratislava) 1
Czechoslovakia. Travel Office
Czechoslovakia.Treaties, etc 1
Czechoslovakia.Treaties, etc., 1918-1935 (Masaryk) 1
Czechoslovakia.Treaties, etc.Germany1973 Dec. 11 1
Czechoslovakia.Úřad pro patenty a vynálezy 1
Czechoslovakia.Úrazové pojišťovny dělnické v Praze a Brně 1
Czechoslovakia.Ústava (1920).English 2