Author Count
Alekseev, S. S.(Sergeĭ Sergeevich) 19
Alekseev, S.(S. V.) 1
Alekseev, S.(Sergeĭ Vladimirovich) 1
Alekseev, S. T. (Sergeĭ Trofimovich)
Use instead:
Alekseev, S. V 3
Alekseev, S. V.(Sergeĭ Viktorovich) 12
Alekseev, S. V.(Sergeĭ Vladimirovich)(Historian) 1
Alekseev, Sergeĭ 4
Alekseev, Sergeĭ,1952- 1
Alekseev, Sergeĭ(Sergeĭ Petrovich) 3
Alekseev, Sergeĭ Trofimovich
Use instead:
Alekseev, T. D.(Tikhon Danilovich) 4
Alekseev, V 1
Alekseev, V. A 10
Alekseev, V. A. (Valeriĭ Anatolʹevich)
Use instead:
Alekseev, V. A.(Valeriĭ Arkadʹevich) 11
Alekseev, V. A.(Vladimir Alekseevich) 1
Alekseev, V. A.(Vladislav Aleksandrovich) 1
Alekseev, V. B 1
Alekseev, V. B. (Vladilen Borisovich)
Alekseev, V. B.(Vladilen Borisovich) 2
Alekseev, V. G.(Vasiliĭ Gavrilovich) 1
Alekseev, V. I.(Vasiliĭ Ilʹich) 1
Alekseev, V. I.(Vasiliĭ Ivanovich),1906- 4
Alekseev, V. I.(Vladimir Ivanovich) 1
Alekseev, V. I͡A 1
Alekseev, V. I͡A.(Vladimir I͡Akovlevich) 1
Alekseev, V. M 2
Alekseev, V. M.Kvazisluchaĭnye kolebanii͡a i kachestvennye voprosy nebesnoĭ mekhaniki.English 1
Alekseev, V. M. (Valentin Mikhaĭlovich)
Use instead:
Alekseev, V. M.(Vasiliĭ Mikhaĭlovich),1881-1951 15
Alekseev, V. N 4
Alekseev, V. N.(Valeriĭ Nikolaevich) 7
Alekseev, V. N.(Vladimir Nikolaevich) 15
Alekseev, V. N.(Vladimir Nikolaevich)(Professor of finance and management) 1
Alekseev, V. P 3
Alekseev, V. P.(Valeriĭ Pavlovich) 43
Alekseev, V. P.(Valeriĭ Pavlovich).K obosnovanii͡u populi͡at͡sionnoĭ kont͡sept͡sii rasy 1
Alekseev, V. P.(Vladimir Petrovich) 5
Alekseev, V. R.(Viktor Rostislavovich) 3
Alekseev, V. V 1
Alekseev, V. V.(Valeriĭ V.) 1
Alekseev, V. V. (Veniamin Vasilʹevich)
Alekseev, V. V.(Veniamin Vasil'evich) 3
Alekseev, V. V.(Veniamin Vasilʹevich) 4
Alekseev, V. V.(Vladimir Viktorovich) 1
Alekseev, Valentin 3
Alekseev, Valentin Aleksandrovich,active 1952- 5
Alekseev, Valentin Mikhaĭlovich
Use instead:
Alekseev, Valeriĭ 1
Alekseev, Valeriĭ,1939- 1
Alekseev, Valeriĭ,1954- 2
Alekseev, Valeriĭ Anatolʹevich
Use instead:
Alekseev, Valeriĭ(Valeriĭ Vladimirovich) 1
Alekseev, Vasiliĭ Mikhaĭlovich,1881- 1
Alekseev, Vasiliĭ Pavlovich 1
Alekseev, Vasiliĭ Pavlovich,1872- 1
Alekseev, Veniamin 1
Alekseev, Veniamin Vasilʹevich 47
Alekseev, Vissarion Grigorʹevich,b. 1866 1