Showing 1 - 18 results of 18 for search '"Wealth -- China"' Refine Results
 1. 1
  Chou fu : dang xia Zhongguo de pin fu zhi zheng = The hatred against the rich /
  仇富 : 当下中国的贫富之争 = The hatred against the rich /
  by Xue, Yong, 1961-
  Published 2009
  [Nanjing] : Jiangsu wen yi chu ban she, 2009.
  江苏文艺出版社,
  3, 264 p. ; 23 cm.
  Print Book
 2. 2
  by Ho, Wai-Yip Alex
  Published 2016
  [Washington, D.C.] : International Monetary Fund, [2016]
  1 online resource (51 pages) : color illustrations
  E-Resource Book
 3. 3
  Cai fu de luo ji = The logic of wealth /
  财富的逻辑 = The logic of wealth /
  by Chen, Zhiwu, 1962-
  Published 2015
  [Xi'an] : Xi bei da xue chu ban she,
  西北大学出版社,
  volumes : illustrations ; 24 cm.
  Print Book
 4. 4
  Zhongguo cai fu bao gao : zhuan xing qi yao su fen pei yu shou ru fen pei /
  中国财富报告 : 转型期要素分配与收入分配 /
  Published 2002
  Shanghai Shi : Shanghai yuan dong chu ban she, 2002.
  上海遠東出版社,
  4, 311 p. : ill. ; 21 cm.
  Print Book
 5. 5
  by Jalan, Jyotsna, 1963-
  Published 1998
  Washington, DC : World Bank, Development Research Group, Poverty and Human Resources, [1998]
  35 p. ; 28 cm.
  E-Resource Print Book
 6. 6
  Dang dai Zhongguo da heng chen fu nei mu /
  当代中国大亨沉浮內幕 /
  Published 1993
  Beijing : Tuan jie chu ban she, 1993.
  团结出版社,
  6, 374 p. ; 19 cm.
  E-Resource Print Book
 7. 7
  by McKinley, Terry
  Published 1996
  Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe, c1996.
  xiii, 215 p. ; 24 cm.
  E-Resource Print Book
 8. 8
  by Hodder, Rupert
  Published 1993
  London ; New York : New York : Belhaven Press ; Co-published in the Americas by Halsted Press, 1993.
  x, 152 p. : ill., maps ; 24 cm.
  E-Resource Print Book
 9. 9
  Cai, cai shen, cai yun : Zhongguo min jian zhao cai xi su /
  财・财神・财运 : 中国民间招财习俗 /
  by Wang, Kang
  Published 1994
  Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 1994.
  四川人民出版社,
  4, 3, 268 p. ; 19 cm.
  E-Resource Print Book
 10. 10
  by Wu, Yanrui
  Published 1999
  Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar Publishing, c1999.
  x, 153 p. : ill. ; 24 cm.
  E-Resource Print Book
 11. 11
  She hui fen ceng yu pin fu cha bie /
  社会分层与贫富差别 /
  by Li, Qiang
  Published 2000
  Xiamen Shi : Lu jiang chu ban she, 2000.
  293 p. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 12. 12
  Zhongguo da lu xin fu hao /
  中国大陆新富豪 /
  by Zhu, Youdi
  Published 1992
  Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 1992.
  四川人民出版社,
  3, 287 pages ; 1992
  Print Book
 13. 13
  Zhongguo bai wan fu weng /
  中国百万富翁 /
  by He, Baisheng
  Published 1993
  Xi'an : Shanxi ren min chu ban she, 1993.
  陕西人民出版社,
  7, 365 p. ; 19 cm.
  Print Book
 14. 14
  Qiong ren yu fu ren : Zhongguo cheng shi jia ting pin fu fen hua diao cha /
  穷人与富人 : 中国城市家庭贫富分化调查 /
  Published 2004
  Shanghai Shi : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2004.
  华东师范大学出版社,
  279 p. : ill. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 15. 15
  Li shi de zhong fu : Zhongguo chuan tong wen hua zhong de ping jun si xiang ji qi zai she hui jing ji fa zhan zhong de zuo yong /
  历史的重负: 中国传统文化中的平均思想及其在社会经济发展中的作用/
  by Wei, Lin, 1953-
  Published 1989
  Beijing : Guo ji wen hua chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989.
  國际文化出版公司 : 新华书店北京发行所发行,
  2, 4, 180 p. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 16. 16
  Hong se Zhongguo de yi wan fu weng /
  红色中国的亿万富翁 /
  by Yuan, Ning
  Published 1993
  Changsha : Hu nan shi fan da xue chu ban she, 1993.
  湖南师范大学出版社,
  2, 235 p. ; 19 cm.
  Print Book
 17. 17
  Zou chu pin qiong de kun jing /
  走出贫穷的困境 /
  by Zhang, Qiying
  Published 1992
  [Tianjin Shi] : Tianjin ren min chu ban she ... [et al.], 1992.
  天津人民出版社 ... [et al.],
  3, 2, 211 p. ; 19 cm.
  E-Resource Print Book
 18. 18
  Published 2008
  London ; New York : Routledge, 2008.
  xii, 302 p. : ill., maps ; 24 cm.
  E-Resource Print Book