Showing 1 - 2 results of 2 for search '"Science -- Political aspects -- Iran"' Refine Results
 1. 1
  Jāmiʻahʹshināsī-i kunishgarān-i ʻilmī dar Īrān /
  ‏جامعهŽشناسى کنشگران علمى در ايران /‏
  Tihrān : Nashr-i ʻIlm, 1390 [2011 or 2012]
  ‏نشر علم،&#٬٢٠٠ئ؛
  6 unnumbered pages, 192 pages ; 23 cm.
  Print Book
 2. 2
  Īrān-i āyandah bah sū-yi ulgūyī-i mardumʹshinākhtī barā-yi abarʹqudratī-i Īrān /
  ايران آىنده به سوى الگوىى مردم‌شناختى براى ابر‌قدرتى ايران /
  Tihrān : Pizhūhishgāh-i Farhang, Hunar va Irtibāṭāt, 1388 [2009].
  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات،
  133 p. : charts ; 25 cm.
  Print Book