Showing 1 - 11 results of 11 for search '"Rare books -- Conservation and restoration -- China"' Refine Results
 1. 1
  Zi ran yin su yu wen xian bao hu guo ji yan tao hui lun wen ji /
  自然因素与文献保护国际研讨会论文集 /
  Published 2011
  Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2011.
  國家圖書館出版社,
  6, 2, 375 p. : ill. ; 26 cm.
  Print Book
 2. 2
  Gu ji xiu fu an li shu ping /
  古籍修复案例述评 /
  by Zhang, Ping
  Published 2012
  Beijing : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2012.
  国家图书馆出版社,
  2, 2, 2, 209 pages : illustrations ; 26 cm
  Print Book
 3. 3
  Guangdong chu tu Ming ben xi wen /
  广东出土明本戏文 /
  by Chen, Liming, 1930-
  Published 2009
  Guangzhou Shi : Guangdong ren min chu ban she, 2009.
  广东人民出版社,
  102 p. : ill. ; 21 cm.
  Print Book
 4. 4
  Wen xian yong zhi bao cun shou ming yan jiu /
  文献用纸保存寿命研究 /
  by Tian, Zhouling
  Published 2017
  Beijing : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017.
  国家图书馆出版社,
  2, 3, 107 pages : illustrations ; 21 cm
  Print Book
 5. 5
  Wen xian yan jiu yu wen xian bao hu /
  文献研究与文献保护 /
  by Su, Pinhong
  Published 2009
  Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2009.
  国家图书馆出版社,
  2, 340 p. : ill. ; 23 cm.
  Print Book
 6. 6
  Gu ji zhuang xiu zhi shi ji qi cao zuo ji yi /
  古籍装修知识及其操作技艺 /
  by Bai, Shuchun
  Published 2014
  Yinchuan Shi : Ningxia ren min chu ban she, 2014.
  宁夏人民出版社,
  4, 3, 306 pages : illustrations ; 23 cm
  Print Book
 7. 7
  Zhongguo shao shu min zu gu ji bao hu yu fa zhan bao gao (1982-2012) = Zhongguo shaoshuminzu guji baohu yu fazhan baogao /
  中国少数民族古籍保护与发展报告(1982-2012) = Zhongguo shaoshuminzu guji baohu yu fazhan baogao /
  Published 2013
  Beijing : Min zu chu ban she, 2013.
  民族出版社,
  2, 336 pages ; 26 cm.
  Print Book
 8. 8
  Zhongguo gu ji zhuang ju /
  中国古籍装具 /
  by Chen, Hongyan
  Published 2012
  Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2012.
  国家图书馆出版社,
  1, 2, 108 p. : col. ill. ; 30 cm.
  Print Book
 9. 9
  Zhongguo gu dai wen xian de bao hu /
  中国古代文献的保护 /
  by Wang, Guoqiang, 1963-
  Published 2015
  Wuhan : Wuhan da xue chu ban she, 2015.
  武汉大学出版社,
  9, 3, 4, 268 pages ; 24 cm.
  Print Book
 10. 10
  Zhang Yuanji yu Zhonghua gu ji bao hu yan jiu /
  張元濟与中华古籍保护研究 /
  Published 2018
  Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2018.
  上海古籍出版社,
  2, 399 pages : illustrations ; 21 cm
  Print Book
 11. 11
  Wen ming de shou wang : gu ji bao hu de li shi yu tan suo = Bastions of civilization : a history and exploration of ancient book conservation /
  文明的守望 : 古藉保护的历史与探索 = Bastions of civilization : a history and exploration of ancient book conservation /
  Published 2006
  Beijing : Beijing tu shu guan chu ban she, 2006.
  北京图书馆出版社,
  18, 217, [2] p. : col. ill. ; 29 cm.
  E-Resource Print Book