Showing 1 - 14 results of 14 for search '"Chinese Americans -- Intellectual life"' Refine Results
 1. 1
  by Yin, Xiao-huang
  Published 2000
  Urbana : University of Illinois Press, c2000.
  xiv, 307 p., [8] p. of plates : ill. ; 24 cm.
  E-Resource Print Book
 2. 2
  by Huang, Yunte
  Published 2002
  Berkeley : University of California Press, c2002.
  xv, 209 p. : ill. 24 cm.
  E-Resource Print Book
 3. 3
  Hua ren de Meiguo meng : Meiguo hua wen wen xue xuan du /
  华人的美国梦 : 美国华文文学选读 /
  Published 2007
  Tianjin Shi : Nan kai da xue chu ban she, 2007.
  南开大学出版社,
  444 p. : ill. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 4. 4
  He sheng yu bian zou : Hua Mei wen xue wen hua qu xiang de li shi shan bian = Harmony and variation : changing cultural orientations in Chinese American literature /
  和声与变奏 : 华美文学文化取向的历史嬗变 = Harmony and variation : changing cultural orientations in Chinese American literature /
  by Zhao, Wenshu
  Published 2009
  Tianjin Shi : Nan kai da xue chu ban she, 2009.
  南开大学出版社,
  3, 3, 303 p., [8] p. of plates : ill. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 5. 5
  Cong zu yi sheng yin dao jing dian wen xue : Meiguo Hua yi wen xue de wen xue xing yan jiu ji zhu ti fan si /
  从族裔声音到经典文学 : 美国华裔文学的文学性研究及主体反思 /
  by Zhang, Qiong
  Published 2009
  Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2009.
  复旦大学出版社,
  360 p. ; 20 cm.
  E-Resource Print Book
 6. 6
  by Oster, Judith
  Published 2003
  Columbia : University of Missouri Press, c2003.
  xi, 283 p. ; 25 cm.
  E-Resource Print Book
 7. 7
  by Huang, Yunte
  Published 2002
  Berkeley : University of California Press, ©2002.
  1 online resource (xv, 209 pages) : illustrations
  E-Resource Book
 8. 8
  by Oster, Judith
  Published 2003
  Columbia : University of Missouri Press, ©2003.
  1 online resource (xi, 283 pages)
  E-Resource Book
 9. 9
  Cai yu hua zhang : Meiguo Hua wen zuo jia xuan ji /
  采玉華章 : 美國華文作家選集 /
  Published 2013
  Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan gu fen you xian gong si, 2013.
  臺灣商務印書館股份有限公司,
  11, 495 pages ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 10. 10
  by Tang, Fang, 1986-
  Published 2020
  Lanham, Maryland : Lexington Books, [2020]
  viii, 195 pages ; 24 cm
  E-Resource Print Book
 11. 11
  Meiguo Hua yi wen xue yan jiu /
  美国华裔文学研究 /
  Published 2003
  Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2003.
  北京大学出版社,
  2, 330 p. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 12. 12
  by Zhao, Wenshu
  Published 2004
  Nanjing Shi : Nanjing da xue chu ban she, 2004.
  南京大学出版社,
  xvi, 293, 15 p. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 13. 13
  Hua yi Meiguo zuo jia yan jiu /
  华裔美国作家研究 /
  Published 2009
  Tianjin Shi : Nan kai da xue chu ban she, 2009.
  南开大学出版社,
  2, 2, 624 p. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book
 14. 14
  Meiguo Hua yi wen xue shi : Zhong yi ben /
  美国华裔文学史 : 中译本 /
  by Yin, Xiao-huang
  Published 2006
  Tianjin Shi : Nan kai da xue chu ban she, 2006.
  南开大学出版社,
  2, 2, 3, 13, 345 p. ; 21 cm.
  E-Resource Print Book