Showing 1 - 60 results of 93 for search '"Arts -- China"' Refine Results
 1. 1
  Qiu tian de xi ju /
  秋天的戏剧 /
  by Zhong, Ming
  Published 2002
  Shanghai : Xue lin chu ban she, 2002.
  学林出版社,
  252 p. ; 22 cm.
  Print Book
 2. 2
  Shen ru pi Lin pi Kong ji xu gao hao wen yi ge ming : wen yi ping lun ji.
  深入批林批孔继续搞好文艺革命 : 文艺评论集.
  by Jiang, Tian
  Published 1976
  [Xianggang : s.n., 1976?]
  [4], 89 p. ; 19 cm.
  Print Book
 3. 3
  Deng Xiaoping wen yi si xiang lun gao /
  邓小平文艺思想论稿 /
  by Qiu, Mingzheng, 1935-
  Published 2004
  Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 2004.
  上海文艺出版社,
  5, 354 p., [1] leaf of plates : port. ; 22 cm.
  Print Book
 4. 4
  Zōhansuru geijutsu,
  造反する芸術,
  Published 1972
  Tōkyō, Asahi Shinbunsha, Shōwa 47 (1972)
  朝日新聞社,
  308 p. 19 cm.
  Print Book
 5. 5
  Min zu wen yi cong tan /
  民族文藝叢談 /
  by Dong, Shufan, 1933-
  Published 1976
  Taibei : Shui fu rong chu ban she, Minguo 65 [1976]
  水芙蓉出版社,
  4, 4, 152 p. ; 19 cm.
  Print Book
 6. 6
  Pi pan Lin Biao yu Kong lao er de fan dong wen yi guan.
  批判林彪与孔老二的反动文艺观.
  Published 1974
  [Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 1974.
  广东人民出版社,
  45 p. ; 19 cm.
  Print Book
 7. 7
  Da zhong wen yi xin lun /
  大衆文藝新論 /
  by Lin, Luo
  Published 1948
  Hong Kong : Shen zhou tu shu gong si, [197-?]
  神州圖書公司,
  4, 147 p. ; 18 cm.
  Print Book
 8. 8
  Zhongguo da lu fan gong wen yi si chao /
  中國大陸反共文藝思潮 /
  by Wang, Zhangling
  Published 1979
  Taibei Xian Yonghe Zhen : Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 68 [1979]
  黎明文化事業公司,
  3, 386 p. ; 19 cm.
  Print Book
 9. 9
  Zhong gong wen yi tong zhan hui gu /
  中共文藝統戰回顧 /
  by Tang, Shaohua
  Published 1981
  Taibei : Wen tan za zhi she, Minguo 70 [1981]
  文壇雜誌社,
  358 p. ; 19 cm.
  Print Book
 10. 10
  Shi dai, wen yi, sheng huo /
  时代・文艺・生活 /
  Published 1982
  Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1982.
  四川人民出版社 : 四川省新华书店发行,
  2, 253 p. ; 21 cm.
  Print Book
 11. 11
  Zhou Enlai lun wen yi /
  周恩来论文艺 /
  by Zhou, Enlai, 1898-1976
  Published 1980
  [Xianggang? : s.n., 1980?]
  4, 224 p., [1] leaf of plates : port. ; 21 cm.
  Print Book
 12. 12
  Zhong gong wen hua zheng ce zhi yan jiu /
  中共文化政策之硏究 /
  by Jin, Dakai
  Published 1973
  Taibei : Jiao yu bu wen hua ju, Minguo 62 [1973]
  教育部文化局,
  4, 132 p. ; 19 cm.
  Print Book
 13. 13
  Tan wen shuo yi /
  談文說藝 /
  Published 2003
  Taibei Shi : Cai tuan fa ren Liu Zhen xian sheng xue shu ji jin hui, Minguo 92 [2003]
  財團法人劉眞先生學術基金會,
  206 p. : ill. ; 21 cm.
  Print Book
 14. 14
  Yi shu zhen di de fa jue yu chan shi /
  艺朮眞谛的发掘与阐释 /
  by Qian, Niansun
  Published 2001
  Shenzhen : Hai tian chu ban she, 2001.
  海天出版社,
  6, 6, 280 p. ; 21 cm.
  Print Book
 15. 15
  Jiang Qing yu da lu wen yi jie /
  江青與大陸文藝界 /
  by Xi, Ersi
  Published 1981
  Xianggang : Ming bao yue kan she : fa xing Ming bao chu ban bu, 1981.
  明報月刊社 : 發行明報出版社,
  5, 210 p. : ill. ; 21 cm.
  Print Book
 16. 16
  Jian chi Mao zhu xi ge ming lu xian jiu shi sheng li : ji nian Mao zhu xi "Zai Yan'an wen yi zuo tan hui shang de jiang hua" fa biao san shi zhou nian.
  坚持毛主席革命路綫就是勝利 : 紀念毛主席《在延安文艺座談会上的講話》發表三十周年.
  Published 1972
  Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1972.
  人民文学出版社,
  6 p.
  Print Book
 17. 17
  Mao Zedong wen yi lun ji /
  毛泽东文艺论集 /
  by Mao, Zedong, 1893-1976
  Published 2002
  Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2002.
  中央文献出版社,
  3, 3, 339 p. [14] p. of plates. : ill., ports. ; 21 cm.
  Print Book
 18. 18
  Ben teng chi fu jian /
  奔腾尺幅间 /
  by Xu, Beihong, 1895-1953
  Published 2000
  Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she, 2000.
  百花文艺出版社,
  5, 3, 309 p. : ill. ; 21 cm.
  Print Book
 19. 19
  Wen hua fu xing yu Zhonghua wen wu /
  文化復興與中華文物 /
  Published 1970
  Taibei : Kong zhong za zhi she, Min guo 59 [1970]
  空中雜誌社,
  336 p. : ill. 21 cm.
  Print Book
 20. 20
  "Si ren bang" fan dong wen yi si xiang pi pan /
  《四人帮》反动文艺思想批判 /
  Published 1980
  [Hong Kong : s.n., 1980?].
  4, 257 p. ; 21 cm.
  Print Book
 21. 21
  Wen yi jie bo luan fan zheng de yi ci sheng hui : Zhongguo wen xue yi shu jie lian he hui di san jie quan guo wei yuan hui di san ci kuo da hui yi wen jian, fa yan ji.
  文艺界拨乱反正的一次盛会: 中国文学艺术界联合会第三届全国委员会第三次扩大会议文件、发言集.
  Published 1979
  [Hong Kong? : s.n., 1979]
  6, 609 p. ; 21 cm.
  Print Book
 22. 22
  Zhong gong wen yi pi dou lun ji
  中共文藝批鬥論集
  by Cai, Danye
  Published 1972
  Jiulong] Zhongguo zheng jing yan jiu suo chu ban [Zhongshan tu shu gong si fa xing, 1972]
  中國政經硏究所出版 [中山圖書公司發行,
  175 p. 22 cm.
  Print Book
 23. 23
  Wen yi xuan chuan zi liao /
  文艺宣传资料/
  Published 1977
  [Hong Kong : s.n., 1977?- ]
  v. ; 17 cm.
  Print Book
 24. 24
  Deng Xiaoping wen yi si xiang yan jiu lun ji /
  邓小平文艺思想硏究论集 /
  Published 2005
  Beijing : Wen hua yi shu chu ban she, 2005.
  文化艺术出版社,
  4, 6, 475 p. ; 23 cm.
  Print Book
 25. 25
  Wen yi yan jiu lun ji /
  文艺硏究论集 /
  Published 1997
  [Hohhot?] : Nei Meng-gu ren min chu ban she, 1997.
  內蒙古人民出版社,
  [2], 3, 245 p. ; 21 cm.
  Print Book
 26. 26
  Yan'an wen yi cong shu /
  延安文藝叢書 /
  Published 1984
  Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan Sheng Xin hua shu dian fa xing, 1984-1988.
  湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行,
  16 v. : ill. ; 21 cm.
  Print Book
 27. 27
  Yi shu li shi yu li lun yan jiu /
  藝術歷史輿理論研究 /
  Published 2005
  Zhengzhou : Zhongzhou gu ji chu ban she, 2005.
  中州古籍出版社,
  391 p. : ill. ; 21 cm.
  Print Book
 28. 28
  Zhongguo de yi shu jing jie /
  中國的藝術境界 /
  by Yu, Wo
  Published 1975
  Taibei Shi : Guo jia shu dian, Minguo 64 [1975]
  國家書店,
  2, 200 p. ; 20 cm.
  Print Book
 29. 29
  Mao Dun wen yi ping lun ji.
  矛盾文藝评論集.
  by Mao, Dun, 1896-1981
  Published 1981
  Beijing : Wen hua yi shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981.
  文化藝術出版社 : 新華書店北京发行所发行,
  2 v. (3, 4, 1043 p., [2] leaves of plates) : ill. (some col.) ; 21 cm.
  Print Book
 30. 30
  Mao Dun wen yi za lun ji.
  茅盾文兿雜論集.
  by Mao, Dun, 1896-1981
  Published 1981
  Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981.
  上海文艺出版社 : 新華書店上海发行所发行,
  2 v. (2, 6, 1267 p., [1] leaf of plates) : ill. ; 21 cm.
  Print Book
 31. 31
  Wang Zhaowen xue shu si xiang lun ji /
  王朝闻学术思想论集 /
  Published 1989
  Jinan : Qi Lu shu she, 1989.
  齐鲁书社,
  2, 401 p., [26] p. of plates : ill. ; 21 cm.
  Print Book
 32. 32
  Yi shu xin shang jiao cheng = Art appreciation /
  艺术欣赏教程 = Art appreciation /
  Published 2008
  Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2008.
  北京大学出版社,
  399 p. : ill. ; 23 cm.
  Print Book
 33. 33
  Wen bo duan xiang quan ji /
  文博断想全集 /
  by Chen, Pengju, 1951-
  Published 2008
  Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 2008-
  上海文艺出版社,
  v. ; 24 cm.
  Print Book
 34. 34
  Gu gong tui shi lu /
  故宮退食录 /
  by Zhu, Jiajin
  Published 2009
  Beijing : Zi jin cheng chu ban she, 2009.
  紫禁城出版社,
  2 v. (5, 3, 684 p.) ; 26 cm.
  Print Book
 35. 35
  Yi shu wen ming /
  艺术文明 /
  by Huang, Hua
  Published 2005
  Beijing Shi : Zhongguo wu zi chu ban she, 2005.
  中国物资出版社,
  2, 11, 2, 415 p. : ill. ; 22 cm.
  Print Book
 36. 36
  Shen mei sheng huo /
  審美生活 /
  by Chu, Ge, 1931-2011
  Published 1986
  Taibei Shi : Er ya chu ban she chu ban fa xing, Minguo 75 [1986]
  爾雅出版社出版發行,
  14, 4, 405 p., [14] p. of plates : ill. ; 20 cm.
  Print Book
 37. 37
  by Bao, Yuheng
  Published 2006
  Lewiston, N.Y. : Edwin Mellen Press, c2006.
  xvi, 198 p., [100] p. of plates : col. ill. ; 30 cm.
  Print Book
 38. 38
  Zhen qing yu zhen li zhi jian : er shi shi ji Zhongguo yi shu wen hua shi lun lüe /
  真情与真理之间 : 二十世纪中国艺术文化史论略 /
  by Liu, Yuebing
  Published 2002
  Beijing : Dang dai Zhongguo chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2002.
  当代中国出版社 : 新华书店経销,
  3, 4, 242 p. ; 21 cm.
  Print Book
 39. 39
  Yi hai you.
  藝海游.
  by Jin, Dongfang
  Published 1981
  Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 1981.
  天地圖書有限公司,
  3, 315 p. : ill., port. ; 21 cm.
  Print Book
 40. 40
  Published 2012
  Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2012.
  xiv, 184 pages : illustrations ; 21 cm
  Print Book
 41. 41
  Pei hua san bu /
  陪画散步 /
  by Ke, Wenhui
  Published 2012
  Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she, 2012.
  百花文艺出版社,
  4, 4, 458 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations ; 21 cm
  Print Book
 42. 42
  Mao Zedong wen yi sheng ya /
  毛泽东文艺生涯 /
  by Chen, Jin, 1958-
  Published 2014
  Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2014.
  人民文学出版社,
  2 volumes : illustrations (3 folded) ; 25 cm
  Print Book
 43. 43
  Wen yi de deng ta : ji nian "Zai Yan'an wen yi zuo tan hui shang de jiang hua" fa biao qi shi zhou nian guan cang wen xian zhan tu lu /
  文艺的灯塔 : 纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表七十周年馆藏文献展图录 /
  Published 2012
  Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2012.
  国家图书馆出版社,
  1, 2, 8, 231 p. : col. ill. ; 29 cm.
  Print Book
 44. 44
  by Hernandez, Lili
  Published 2012
  Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2012.
  1 online resource (198 pages)
  E-Resource Book
 45. 45
  "Zai Yan'an wen yi zuo tan hui shang de jiang hua" yan jiu = Zai Yan'an wenyi zuotanhui shang de jianghua yanjiu /
  "在延安文艺座谈会上的讲话"研究 = Zai Yan'an wenyi zuotanhui shang de jianghua yanjiu /
  by Liu, Zhong, 1971-
  Published 2009
  Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2009.
  人民文学出版社,
  2, 9, 207 p. ; 24 cm.
  Print Book
 46. 46
  1981 nian wen xue yi shu gai ping = Wenxueyishugaiping /
  1981年文学艺术概评 = Wenxueyishugaiping /
  Published 1982
  Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she : Tianjin shi xin hua shu dian fa xing, 1982.
  百花文艺出版社 : 天津市新华书店发行,
  2, 461 p. ; 21 cm.
  Print Book
 47. 47
  Xian dai Zhongguo wen yi jie /
  現代中國文藝界 /
  by Ba, Ning
  Published 1975
  [Xianggang : Bo wen shu ju, 1975?]
  波文書局,
  160 p. ; 19 cm.
  Print Book
 48. 48
  Wen yi za tan /
  文藝雜談 /
  by Feng, Yuning
  Published 1955
  Xianggang : Zi xue chu ban she, 1955.
  自學出版社,
  134 p. ; 19 cm.
  Print Book
 49. 49
  Shao Quanlin ping lun xuan ji.
  邵荃麟评論论集.
  by Shao, Quanlin
  Published 1981
  Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981.
  人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行,
  2 v. (3, 5, 728 p., [4] p. of plates) : ports. ; 21 cm.
  Print Book
 50. 50
  Bu dao ding dian /
  不到顶点 /
  by Wang, Zhaowen
  Published 1983
  Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1983.
  上海文艺出版社 : 新華書店上海发行所发行,
  6, 362 p., [9] p. of plates : ill. ; 19 cm.
  Print Book
 51. 51
  Pu jiang man bi /
  浦江漫笔 /
  by Wei, Shaochang
  Published 1982
  [Nanjing Shi : Jiangsu ren min chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1982.
  江苏人民出版社 : 江苏省新华书店发行,
  2, 166 p., [8] p. of plates (1 folded) : ill., ports. ; 19 cm.
  Print Book
 52. 52
  Chuan cheng yu chao yue : zhong yang min zu da xue mei shu xue yuan cheng li 50 zhou nian xue shu lun wen ji, 1959-2009 /
  传承与超越 : 中央民族大学美术学院成立50周年学术论文集, 1959-2009 /
  Published 2009
  Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2009.
  中央民族大学出版社,
  3, 3, 3, 385 p. : ill. ; 21 cm.
  Print Book
 53. 53
  Bai nian lai Zhongguo wen yi de fa zhan /
  百年來中國文藝的發展 /
  by Chen, Jiying, 1908-
  Published 1978
  Taibei Shi : Chong guang wen yi chu ban she : zong jing xiao Wen hua tu shu gong si, Minguo 67 [1978]
  重光文藝出版社 : 總經銷 文化圖書公司,
  114 p. ; 19 cm.
  Print Book
 54. 54
  Dun huang wen hua xun yi : Gu dai si chou zhi lu de "yan hou" /
  敦煌文化寻绎 : 古代丝绸之路的"咽喉" /
  by Xie, Taofang
  Published 2017
  Chengdu : Sichuan Wen Yi Chu Ban She, 2017.
  四川文艺出版社,
  1 online resource (312 pages)
  E-Resource Book
 55. 55
  by McDougall, Bonnie S., 1941-
  Published 1980
  Ann Arbor : Center for Chinese Studies; University of Michigan, 1980.
  1 online resource (ix, 112 p.)
  E-Resource Book
 56. 56
  Zhongguo wen hua du ben = Zhongguo wenhua duben /
  中国文化读本 = Zhongguo wenhua duben /
  by Ye, Lang, 1938-
  Published 2008
  Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2008.
  外语教学与研究出版社,
  13, 374 pages : illustrations (some color), facsimiles ; 25 cm
  Print Book
 57. 57
  Mao Zedong lun wen xue he yi shu /
  毛泽东论文學和藝術 /
  by Mao, Zedong, 1893-1976
  Published 1965
  Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1965.
  人民文学出版社,
  129 pages : portrait ; 21 cm
  Print Book
 58. 58
  Yi wen sui bi /
  藝文随筆 /
  by Yu, Heng
  Published 1992
  Shanghai : Fudan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1992.
  复旦大学出版社 : 新华书店上海发行所发行,
  2, 270 p. : ill. ; 21 cm.
  Print Book
 59. 59
  Shi yu ji /
  石魚集 /
  by Xia, Guo
  Published 1975
  Xianggang : Wan ye chu ban she, [1975?]
  萬葉出版社,
  iv, 179 p. ; 19 cm.
  Print Book
 60. 60
  Si xiang de sheng yin : xin shi ji lun tan jing xuan = Sixiangdeshengyin /
  思想的声音 : 新世纪论坛精选 = Sixiangdeshengyin /
  Published 2004
  Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2004.
  上海文艺出版社 : 新華書店经销,
  450 p. : ill. ; 21 cm.
  Print Book